Finanšu nozares asociācija ir sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas finanšu nozari nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Tā apvieno ne vien Latvijā reģistrētās bankas un ārzemju banku filiāles, bet arī finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumus, jau pieredzējušus tehnoloģiju uzņēmumus un saistīto nozaru uzņēmumus.

Finanšu nozares asociācija dibināta 1992. gada 23. jūlijā. Tā ir viena no vecākajām un pieredzējušākajām uzņēmēju organizācijām Latvijā.

VĪZIJA

Latvijas finanšu nozare ir sadarbības un inovāciju piemērs Eiropai.

Finanšu nozares asociācija redz Latviju starp vadošajām ES valstīm, veidojot atvērtu finanšu nozares vidi, tāpēc ir būtiski veidot sadarbības platformu starp visām iesaistītajām pusēm, rosinot diskusiju un piedāvājot vispusīgi apsvērtus risinājumus par aktuālajiem nozares un visas tautsaimniecības jautājumiem.

Būtiski darbības virzieni ir Latvijas iedzīvotāju finanšu zināšanu veicināšana, kā arī finanšu nozares speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana. Tāpat asociācija apkopo finanšu nozares datus un analizē tendences.

MĒRĶIS

Asociācijas mērķis ir sadarbībā ar valsts, nevalstiskā sektora un citu nozaru partneriem mērķtiecīgi uzlabot uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu vidi Latvijā, kā arī veicināt Latvijas finanšu nozares starptautisko reputāciju un konkurētspēju.

Asociācijas mērķu sasniegšanu prioritārajos virzienos nodrošina komitejas, apakškomitejas un darba grupas kurās darbojās eksperti no asociācijas biedru vidus. Komiteju uzdevums ir veicināt jomas stratēģisko attīstību un īstenot konkrētus  pasākumus.

DARBĪBA

Organizācijas darbības principi un vērtības ir atvērtība, atbildība un sadarbība, veidojot vienotu platformu un kvalitatīvas diskusijas par aktuāliem jautājumiem.

Asociācija pārstāv finanšu sektora intereses dažāda līmeņa institūcijās Latvijā un starptautiski, koordinē nozares kopējo aktuālo dienaskārtības jautājumu risināšanu. Organizācija arī sniedz konsultatīvu palīdzību saviem biedriem. Savukārt asociācijas Ombuds palīdz noskaidrot un atrisināt iespējamās domstarpības starp Latvijas bankām un klientiem.

BIEDRI

Šobrīd Finanšu nozares asociācija apvieno 32 finanšu nozares uzņēmumus un darbojas saskaņā ar biedru sapulces apstiprinātiem statūtiem.


 Biedri
  1. Swedbank
  2. Luminor
  3. SEB banka
  4. Citadele banka
  5. BluOr Bank 
  6. Attīstības finanšu institūcija Altum, AS
  7. LPB Bank
  8. Reģionālā investīciju banka
  9. Industra Bank
  10. Signet Bank
  11. OP Corporate Bank filiāle Latvijā 

 


 Asociētie biedri
 1.  “CBL Asset Management” IPAS
 2. “Luminor Asset Management” IPAS
 3. “SEB Investment Management” IPAS
 4. “Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība” AS
 5. “CBL Atklātais pensiju fonds”
 6. “Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds” AS
 7. “SEB atklātais pensiju fonds” AS
 8. “Swedbank Atklātais Pensiju Fonds” AS
 9. “Intrum Baltija”
 10. AS Mintos Marketplace
 11. Worldline Latvia
 12. Inbank Latvia
 13. SK ID Solutions
 14. AS “Kredītinformācijas birojs”
 15. SIA “Citadele Factoring”
 16. SIA “Citadele Leasing”
 17. Luminor Līzings Latvija SIA
 18. Luminor Līzings SIA
 19. SIA “SEB Līzings”
 20. SIA “Swedbank Līzings”
 21. Visa Europe (Latvia) SIA

 


Asociācijas pārstāvniecība

       

 

 

Biedri

Asociētie biedri