Finanšu nozares asociācija ir sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas finanšu nozari nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Tā apvieno ne vien Latvijā reģistrētās bankas un ārzemju banku filiāles, bet arī finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumus, jau pieredzējušus tehnoloģiju uzņēmumus un saistīto nozaru uzņēmumus.

Šobrīd Finanšu nozares asociācija apvieno 28 finanšu nozares uzņēmumus un darbojas saskaņā ar biedru sapulces apstiprinātiem statūtiem.

Biedri

 1. Swedbank
 2. Luminor
 3. SEB banka
 4. Citadele banka
 5. BlueOrange Bank (iepriekš Baltikums Bank)
 6. Attīstības finanšu institūcija Altum, AS
 7. Baltic International Bank
 8. LPB Bank (iepriekš Latvijas Pasta Banka)
 9. Reģionālā investīciju banka
 10. Expobank
 11. Rigensis Bank
 12. Industra Bank
 13. Signet Bank (iepriekš M2M Europe)
 14. PrivatBank
 15. OP Corporate Bank filiāle Latvijā 

Asociētie biedri

 1. Unicredit Leasing
 2. "CBL Asset Management" IPAS
 3. "Luminor Asset Management" IPAS
 4. "SEB Investment Management" IPAS
 5. "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS
 6. "CBL Atklātais pensiju fonds"
 7. "Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds" AS
 8. "SEB atklātais pensiju fonds" AS
 9. "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS
 10. "Intrum Baltija"
 11. AS Mintos Marketplace
 12. Worldline Latvia
 13. Inbank Latvia

 

2018. gada 12. jūlijā asociācijas biedru sapulce apstiprināja nosaukuma maiņu no Latvijas Komercbanku asociācija uz Finanšu nozares asociācija. 

Finanšu nozares asociācija redz Latviju starp vadošajām ES valstīm, veidojot atvērtu finanšu nozares vidi, tāpēc ir būtiski veidot sadarbības platformu starp visām iesaistītajām pusēm, rosinot diskusiju un piedāvājot vispusīgi apsvērtus risinājumus par aktuālajiem nozares un visas tautsaimniecības jautājumiem.

Vīzija - Latvijas finanšu nozare ir sadarbības un inovāciju piemērs Eiropai.

Asociācijas mērķis ir sadarbībā ar valsts, nevalstiskā sektora un citu nozaru partneriem mērķtiecīgi uzlabot uzņēmējdarbības un finanšu pakalpojumu vidi Latvijā, kā arī veicināt Latvijas finanšu nozares starptautisko reputāciju un konkurētspēju.

Asociācija pārstāv finanšu sektora intereses dažāda līmeņa institūcijās Latvijā un starptautiski, koordinē nozares kopējo aktuālo dienaskārtības jautājumu risināšanu. Organizācija arī sniedz konsultatīvu palīdzību saviem biedriem. Savukārt asociācijas Ombuds palīdz noskaidrot un atrisināt iespējamās domstarpības starp Latvijas bankām un klientiem.

Asociācijas prioritārie darbības virzieni ir attīstība, tehnoloģijas un atbilstība:

 • attīstība – veicināt turpmāku Latvijas finanšu sektora attīstību, fokusējoties uz plaša klāsta inovatīvu pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību pieejamību, un konkurētspēju vienotajā Eiropas Savienības tirgū;
 • tehnoloģijas – pozicionēt Latviju kā ES līdervalsti atvērto finanšu pakalpojumu jomā ar inovatīviem digitālajiem pakalpojumiem;
 • atbilstība - veicināt augstāko atbilstības standartu ieviešanu.

Organizācijas darbības principi un vērtības ir atvērtība, atbildība un sadarbība, veidojot vienotu platformu un kvalitatīvas diskusijas par aktuāliem jautājumiem.

Būtiski darbības virzieni ir Latvijas iedzīvotāju finanšu zināšanu veicināšana, kā arī finanšu nozares speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana. Tāpat asociācija apkopo finanšu nozares datus un analizē tendences.

Asociācijas mērķu sasniegšanu prioritārajos virzienos nodrošina komitejas, apakškomitejas un darba grupas kurās darbojās eksperti no asociācijas biedru vidus. Komiteju uzdevums ir veicināt jomas stratēģisko attīstību un īstenot konkrētus  pasākumus.

Asociācijas pārstāvniecība organizācijās

       

 

Finanšu nozares asociācija dibināta 1992. gada 23. jūlijā. Tā ir viena no vecākajām un pieredzējušākajām uzņēmēju organizācijām Latvijā.

Biedri

Asociētie biedri