Biedru sapulce
Padome
Valde
12 komitejas
Asociācijas darbinieki

Padome

Padomes priekšsēdētājs

Guntis Beļavskis

Bankas Citadele valdes priekšsēdētājs

LinkedIn

Guntim Beļavskim ir 15 gadu pieredze darbā banku sektorā un vairāk nekā 24 gadu pieredze biznesa jomā. G. Beļavskis ir bankas Citadele valdes priekšsēdētājs no 2012. gada 1. maija. No Citadeles dibināšanas 2010. gada 30. jūnijā līdz 2012. gada 30. aprīlim viņš bija bankas valdes loceklis. No 2002. gada strādājis "Parex bankā" Pārdošanas un mārketinga vadītāja un Privātpersonu un MVU apkalpošanas tīkla vadītāja amatos. G. Beļavskis ir ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Transporta un komunikāciju institūtā.

Padomes locekļi

Inese Zīle

Attīstības finanšu institūcija Altum valdes locekle

Dmitrijs Latiševs

BlueOrange valdes un izpildkomitejas priekšsēdētājs, galvenais izpilddirektors

Kerli Gabrilovica

Luminor Bank vadītāja Latvijā

LinkedIn

Ieva Tetere

SEB bankas valdes priekšsēdētāja

LinkedIn

Reinis Rubenis

Swedbank vadītājs Latvijā, valdes priekšsēdētājs

LinkedIn

Valde

Sanda Liepiņa

Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja

LinkedIn

Sanda Liepiņa ir starptautiskā vidē pieredzējusi vadītāja, kura apliecinājusi savas stratēģiskās, biznesa attīstības un rezultātu sasniegšanas spējas. Gandrīz 20 gadus Sanda izstrādājusi, ieviesusi un noteikusi politikas un institucionālās reformas, lai uzlabotu ekonomikas vai konkrētas nozares konkurētspēju. Strādājot Pasaules Bankā un Starptautiskajā finanšu korporācijā, Sanda ieguvusi plašas zināšanas par finanšu nozares politiku un investīciju klimatu Eiropā un Vidusāzijā, kā arī Austrumāzijā un Klusā okeāna reģionā. Savukārt, ieņemot Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres amatu, Sandas atbildības joma bija vispārēja vadība un reformu politika būtiskā reformu plānošanas un izpildes posmā. No 2017. gada Sanda Liepiņa ir Finanšu nozares asociācijas vadītāja. Sandai ir bakalaura grādi politikas zinātnē un tiesību zinātnē, kā arī publiskās pārvaldes maģistra grāds ar specializāciju finanšu un ekonomikas politikas vadībā. Viņa arī saņēmusi Fulbraita stipendiju.

Jānis Brazovskis

Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis

+371 29409605

LinkedIn

Jānis Brazovskis ir Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis un Lattelecom padomes loceklis. Jānim ir plaša pieredze banku darbībā, sevišķi juridiskajos, tostarp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas, licencēšanas un restrukturizācijas jautājumos. No 2000. – 2012. gadam Jānis strādāja par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Jānis ieguvis jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē un ir sertificēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists (CAMS).

Komitejas

Stratēģiskās attīstības komiteja

Ieva Tetere

Līdzpriekšsēdētāja, SEB bankas valdes priekšsēdētāja

LinkedIn

Vladislavs Mironovs

Līdzpriekšsēdētājs, Bankas Citadele valdes loceklis stratēģijas jautājumos

LinkedIn

Viktors Bolbats

Līdzpriekšsēdētājs, Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs

LinkedIn

Kreditēšanas komiteja

Ainars Balcers

Līdzpriekšsēdētājs, Swedbank Hipotekārās kreditēšanas atbalsta daļas vadītājs Baltijā

LinkedIn

Kārlis Danēvičs

Līdzpriekšsēdētājs, SEB bankas valdes loceklis, atbildīgais par kredītiem un riskiem

LinkedIn

Santa Purgaile

Līdzpriekšsēdētāja, Bankas Citadele valdes locekle

LinkedIn

Finanšu instrumentu tirgus un ieguldījumu pakalpojumu komiteja

Kristīne Lomanovska

Līdzpriekšsēdētāja, SEB Dzīvības apdrošināšana valdes priekšsēdētāja

LinkedIn

Māris Rambaks

Līdzpriekšsēdētājs, Swedbank Aktīvu un pasīvu pārvaldes daļas vadītājs

LinkedIn

Grāmatvedības un nodokļu administrēšanas komiteja

Ieva Cimdiņa-Cālīte

Līdzpriekšsēdētāja, Swedbank Grāmatvedības un nodokļu pārvaldes Baltijas valstīs vadītāja

LinkedIn

Mārtiņš Arbidāns

Līdzpriekšsēdētājs, SEB bankas Grāmatvedības nodaļas vadītājs

LinkedIn

Juridiskā komiteja

Agnese Garda

Līdzpriekšsēdētāja, Swedbank Juridiskās pārvaldes vadītāja

LinkedIn

Juta Kaktiniece

Līdzpriekšsēdētāja, SEB bankas Juridiskās pārvaldes vadītāja

LinkedIn

Banku vadošo ekonomistu komiteja

Dainis Gašpuitis

Līdzpriekšsēdētājs, SEB bankas makroekonomikas eksperts

LinkedIn

Mārtiņš Āboliņš

Līdzpriekšsēdētājs, Bankas Citadele Resursu direkcijas ekonomists

LinkedIn

Darbības atbilstības un kontroles komiteja

Juris Bogdanovs

Līdzpriekšsēdētājs, Swedbank Atbilstības kontroles vadītājs, valdes loceklis

LinkedIn

Uldis Upenieks

Līdzpriekšsēdētājs, Bankas Citadele valdes loceklis atbilstības jautājumos

LinkedIn

Risku vadības komiteja

Rasmuss Pētersons

Līdzpriekšsēdētājs, Luminor Bank restrukturizācijas un piedziņas pārvaldes vadītājs Baltijā

LinkedIn

Valters Ābele

Līdzpriekšsēdētājs, Bankas Citadele valdes loceklis risku jautājumos

LinkedIn

Iekšējā audita komiteja

Jūlija Bašarova

Līdzpriekšsēdētāja, SEB bankas Iekšējā audita vadītāja

LinkedIn

Natalja Avdejeva

Līdzpriekšsēdētāja, Rigensis Bank Iekšējā audita daļas vadītāja

Digitālās transformācijas komiteja

Iļja Nogičevs

Līdzpriekšsēdētājs, SEB bankas Digitālās pārvaldes vadītājs

LinkedIn

Ģirts Bērziņš

Līdzpriekšsēdētājs, Swedbank grupas Digitālās stratēģijas vadītājs, valdes loceklis

LinkedIn

Slavomir Mizak

Līdzpriekšsēdētājs, Bankas Citadele valdes loceklis tehnoloģiju jautājumos

LinkedIn

Cilvēkresursu vadības komiteja

Aiga Kļaveniece

Līdzpriekšsēdētāja, Attīstības finanšu institūcija Altum Personāla daļas vadītāja

Komunikācijas komiteja

Signe Lonerte

Līdzpriekšsēdētāja, Luminor Bank AS grupas Mārketinga un komunikācijas vadītāja

LinkedIn

Kristians Pudans

Līdzpriekšsēdētājs, Attīstības finanšu institūcija Altum Mārketinga un komunikācijas vadītājs

LinkedIn

Agnese Strazda

Līdzpriekšsēdētāja, SEB bankas Korporatīvās komunikācijas pārvaldes vadītāja

LinkedIn

Māris Plūme

Līdzpriekšsēdētājs, Swedbank Komunikācijas pārvaldes vadītājs

LinkedIn

Apakškomitejas

Tirdzniecības finansēšanas apakškomiteja

Evija Putne-Priževoite

Līdzpriekšsēdētāja, SEB bankas Vecākā tirdzniecības finansēšanas produktu darījumu vadītāja

LinkedIn

Anita Kurme

Līdzpriekšsēdētāja, Swedbank Tirdzniecības finansēšanas operāciju nodaļas vadītāja

LinkedIn

Lietvedības apakškomiteja

Ervīns Kronbergs

Līdzpriekšsēdētājs, Citadele banka Lietvedības un kancelejas daļas vadītājs

Maksājumu apakškomiteja

Mareks Kovaļevskis

Darba grupas vadītājs, Swedbank Maksājumu atbalsta un operāciju daļas vadītājs

LinkedIn

Maksājumu karšu apakškomiteja

Ronalds Platkājis

Līdzpriekšsēdētājs, SEB bankas Maksājumu karšu pārvaldes vadītājs

LinkedIn

Banku fiziskās drošības apakškomiteja

Juris Jansons

Līdzpriekšsēdētājs, Swedbank Finanšu noziegumu novēršanas un izmeklēšanas daļas vadītājs

LinkedIn

Mārcis Pelcis

Līdzpriekšsēdētājs, SEB bankas Drošības pārvaldes vadītājs

LinkedIn

Darba grupas

GDPR darba grupa

Andris Stengrevics

Darba grupas vadītājs, PNB Bankas datu aizsardzības speciālists

LinkedIn

Veronika Sajadova

Darba grupas vadītāja, Swedbank Personas datu aizsardzības speciāliste

LinkedIn

PSD2 darba grupa

Jevgeņijs Kazaņins

Darba grupas vadītājs, Luminor Bank Ikdienas produktu attīstības vadītājs Baltijā

LinkedIn

Mareks Kovaļevskis

Darba grupas vadītājs, Swedbank Maksājumu atbalsta un operāciju daļas vadītājs

LinkedIn

UCITS darba grupa

Gatis Simsons

Darba grupas vadītājs, SEB bankas vecākais vērtspapīru turēšanas servisa vadītājs

LinkedIn

IT drošības darba grupa

Vladislavs Kolosovs

Darba grupas vadītājs, PNB Banka IT drošības nodaļas vadītājs

LinkedIn

Oskars Blumbergs

Darba grupas vadītājs, SEB bankas informācijas drošības inspektors Latvijā

LinkedIn

Asociācijas darbinieki

Edgars Pastars

Juridiskais padomnieks

+371 29213847

LinkedIn

Aivars Graudiņš

Vecākais padomnieks

+371 67284562

Linda Austere

Padomniece rīcībpolitikas jautājumos

+371 29265592

LinkedIn

Kristīne Mennika

Stratēģiskās komunikācijas vadītāja

+371 26528533

LinkedIn

Elīna Logina

Biroja administratore

+371 67284528

LinkedIn

Biedri

Asociētie biedri