Latvijas Finanšu nozares asociācija un Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija vienojas par revīzijai nepieciešamo standarta informāciju, ko izsniedz Banka, kā arī tās aprites kārtību.

Biedri

Asociētie biedri