Finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumu* asociētā biedra statusa piedāvājums

Latvijas Finanšu nozares asociācija sadarbībā un atvērtībā saskata lielu vērtību finanšu un saistīto nozaru ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, tāpēc aicina Latvijas finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumus pievienoties mums asociētā biedra statusā.

Asociētā biedra ieguvumi

 • Iesaiste komitejās un darba grupās, piemēram, Digitālās transformācijas, Juridiskajā un Darbības atbilstības un kontroles komitejā, Kiberdrošības, PSD2 un GDPR darba grupās.
 • Kopīgs darbs pie aktuālo normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes.
 • Aktīva iesaiste nozares problēmu jautājumu kopīgā risināšanā, sadarbībā ar citām asociācijām un publiskā sektora partneriem.
 • Iespēja iesaistīties Eiropas Banku federācijas darba grupās, tikšanās un pasākumos.
 • Informācijas saņemšana par sev aktuālajiem nozares jautājumiem un aktualitātēm.
 • Nodrošināta platforma informācijas sniegšanai (pieredzes apmaiņai) un sadarbības veidošanai starp biedriem un asociētiem biedriem. 
 • Asociācijas telpu izmantošana nozares pasākumiem un individuālajām tikšanās.
 • Dalība asociācijas rīkotajos pasākumos. 

Asociētā biedra pienākumi

* Finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmums ir kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kura pamatdarbība ir saistīta ar finanšu tehnoloģiju pakalpojumu izstrādi, sniegšanu vai attīstību; jaunuzņēmums veic komercdarbību pirmos piecus gadus kopš tā reģistrēšanas komercreģistrā. 

Interesentus aicinām sazināties ar Finanšu nozares asociācijas stratēģiskās komunikācijas vadītāju 
Ilzi Vītolu (ilze.vitola@financelatvia.eu, +371 28737791)

 

Finanšu tehnoloģiju un saistīto nozaru uzņēmumu asociētā biedra statusa piedāvājums

Latvijas Finanšu nozares asociācija sadarbībā un atvērtībā saskata lielu vērtību finanšu un saistīto nozaru nozares ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, tāpēc aicina Latvijas finanšu tehnoloģiju un saistīto nozaru uzņēmumus pievienoties mums asociētā biedra statusā.

Asociētā biedra ieguvumi

 • Iesaiste komitejās un darba grupās, piemēram, Digitālās transformācijas, Juridiskajā un Darbības atbilstības un kontroles komitejā, Kiberdrošības, PSD2 un GDPR darba grupās.
 • Kopīgs darbs pie aktuālo normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes.
 • Aktīva iesaiste nozares problēmu jautājumu kopīgā risināšanā, sadarbībā ar citām asociācijām un publiskā sektora partneriem.
 • Iespēja iesaistīties Eiropas Banku federācijas darba grupās, tikšanās un pasākumos.
 • Informācijas saņemšana par sev aktuālajiem nozares jautājumiem un aktualitātēm.
 • Nodrošināta platforma informācijas sniegšanai (pieredzes apmaiņai) un sadarbības veidošanai starp biedriem un asociētiem biedriem.
 • Asociācijas telpu izmantošana nozares pasākumiem un individuālajām tikšanās. 
 • Dalība asociācijas rīkotajos pasākumos.

Asociētā biedra pienākumi

Interesentus aicinām sazināties ar Finanšu nozares asociācijas stratēģiskās komunikācijas vadītāju 
Ilzi Vītolu (ilze.vitola@financelatvia.eu, +371 28737791)

 

Biedri

Asociētie biedri