Finanšu nozares darbinieku apmācībā un kvalifikācijas paaugstināšanā prioritārās jomas ir banku darbības un attīstības jautājumi, tehnoloģijas, ieguldījumu pakalpojumu sniegšana, darbības atbilstība un finanšu noziegumu novēršana, kā arī iekšējā audita apmācības.

 

Aicinām reģistrēties pasākumam un ekspertu diskusijai “Studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas nākotne Latvijā: izaicinājumi un iespējamie risinājumi”

29. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 12.00 Finanšu nozares asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Studentu apvienība aicina Jūs uz Asociācijas kreditēšanas indeksa privātpersonu segmentam prezentācijas pasākumu un ekspertu diskusiju
“Studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas nākotne Latvijā: izaicinājumi un iespējamie risinājumi”.

                  

 

Privātpersonu kreditēšana ir būtisks elements mājsaimniecību privātā patēriņa finansēšanā, kas tieši ietekmē preču un pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu un valsts tautsaimniecības attīstību ilgtermiņā. Finanšu nozares asociācija kopā ar ekspertiem ir izveidojusi kreditēšanas indeksu privātpersonu segmentam Latvijā. Tas apvieno būtiskākos rādītājus, kas palīdz izvērtēt un sniedz pilnīgu priekšstatu par kreditēšanu, tās apjomiem, pieejamību un pieprasījumu privātpersonu segmentā.

Ņemot vērā augstākās izglītības lomu valsts ekonomiskās izaugsmes sekmēšanā, kā arī to, ka Lat­vijā lielākā daļa studentu paši maksā par savām studijām, tostarp daļa studiju izmaksas sedz ar stu­diju vai studējošo kredītu palīdzību, kas veicina augstākās izglītības pieejamību potenciālajiem studējošajiem, kuriem to citādi liegtu viņu sociālekonomiskie apstākļi, diskusijas “Studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas nākotne Latvijā: izaicinājumi un iespējamie risinājumi” mērķis ir apkopot dažādu nozaru ekspertu redzē­jumu par spēkā esošo studiju un studējošo kreditēšanas sistēmu, kā arī diskutēt par sistēmas iespējamajiem attīstības scenārijiem.

Pasākuma norise

Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas indeksa privātpersonu segmentam prezentācija - metodoloģija, galvenie rezultāti un secinājumi

  • Ainars Balcers, Finanšu nozares asociācijas Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs, Swedbank Hipotekārās kreditēšanas atbalsta daļas vadītājs Baltijā

Diskusijā “Studiju un studējošo kreditēšanas nākotne Latvijā: izaicinājumi un iespējamie risinājumi” piedalās:

  • Anita Muižniece, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārā sekretāre
  • Arvils Ašeradens, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs
  • Aigars Rostovskis, LTRK Padomes priekšsēdētājs
  • Reinis Bērziņš, Attīstības finanšu institūcijas ALTUM valdes priekšsēdētājs
  • Justīne Širina, Latvijas Studentu apvienības prezidente
  • Ainars Balcers, Finanšu nozares asociācijas Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs, Swedbank Hipotekārās kreditēšanas atbalsta daļas vadītājs Baltijā.


Diskusiju vadīs Kārlis Danēvičs, Finanšu nozares asociācijas Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs, SEB bankas valdes loceklis.


Pasākums notiks Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK), Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā.

Reģistrēties pasākumam

 

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt komunikācijas konsultantei Aleksai Fridrihsonei uz epastu aleksa@deepwhite.lv vai zvanīt pa tālruni +371 20604742.

Lai sniegtu kvalitatīvas apmācības iespējas minētajās jomās, asociācija sadarbojas ar vietējiem un starptautiskajiem partneriem, kuriem uzkrāta nozīmīga pieredze un ekspertīze par aktuālo situāciju Latvijā un jaunākajām globālajām tendencēm.

Banku darbības un attīstības jautājumi

Asociācija un asociācijas Konsultāciju un mācību centrs organizē regulārus seminārus par būtiskākajām izmaiņām starptautiskajā un vietējā likumdošanā un aktualitātēm banku darbībā, kā arī seminārus asociācijas komiteju dalībniekiem.

Tehnoloģijas un digitālā transformācija

Finanšu tehnoloģijas un inovatīvi digitālie risinājumi būtiski maina banku nozares darbību un sniedz papildu iespējas jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski. Asociācija regulāri organizē seminārus par aktualitātēm sadarbībā ar saistīto nozaru un tehnoloģiju uzņēmumiem, kā arī piedalās citu partneru organizētajos pasākumos, skaidrojot banku kā lielāko finanšu tehnoloģiju uzņēmumu plānus un izaicinājumus.

Ieguldījumu pakalpojumu sniegšana

Lai ieviestu vienotus standartus un kvalifikācijas prasības ieguldījumu pakalpojumu speciālistiem, Baltijas valstu banku asociācijas izveidojušas biedrību Baltic Financial Advisors Association. Tās mērķis ir izveidot brīvprātīgu jomas pašpārvaldes licencēšanas sistēmu Baltijas valstīs.

Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas speciālistiem būs iespēja iegūt “Finanšu ieguldījuma konsultanta” un “Finanšu ieguldījumu informācijas sniedzēja” licences, kas apliecinās atbilstošu speciālista kompetences līmeni un zināšanas par jaunumiem attiecīgajā nozarē.

Tāpat RTU Rīgas Biznesa skolā ieviesta jauna “Finanšu nozares programma” (Financial Industry Program), ņemot vērā straujo globālās finanšu pakalpojumu nozares attīstību. Tā veidota sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām ACAMS (Association of Anti-Money Laundering Specialists) un CISI (The Chartered Institute of Securities and Investments).

Finanšu noziegumu novēršana un darbības atbilstība

Latvijas banku prioritāte ir finanšu noziegumu apkarošana un novēršana. Viens no svarīgiem noziegumu novēršanas un apkarošanas sistēmas elementiem ir fokusēta un pastāvīga visu darbinieku apmācība.

Asociācijas sadarbības partneri apmācību jomā

Latvijā ar aktīvu asociācijas līdzdalību speciālisti var pilnveidot savas prasmes un zināšanas Rīgas Biznesa skolā, Baltijas Datoru akadēmijā un Compliance Baltic. Programmas akreditējusi starptautiskā organizācija ACAMS , kas ir pasaules līderis šīs jomas apmācībā. Speciālistiem ir iespēja kvalificēties CAMS sertifikācijas ("Certified Anti-Money Laundering Specialist") eksāmena kārtošanai, kā arī uzturēt esošo CAMS sertifikātu.

Kas ir CAMS sertifikāts?

CAMS ir viens no jomas augstākajiem starptautiskajiem standartiem, kas tā ieguvējam prasa
regulāri papildināt savas zināšanas un sekot līdzi visām nozares aktualitātēm.

2017. gada rudenī pirmos klātienes kursus CAMS sertifikāta iegūšanai no ACAMS uzsāka arī Rīgas Biznesa skola. Tāpat skolā apgūstamajos kursos var atjaunot CAMS sertifikācijas punktus.

Līdztekus Rīgas Biznesa skola starptautisko sertifikātu materiālus iestrādā arī savās akadēmiskajās, bakalaura un maģistra, programmās, lai studenti papildus varētu iegūt arī nozares profesionālos sertifikātus.

Jomas aktualitātes

Biedri

Asociētie biedri