Finanšu nozares darbinieku apmācībā un kvalifikācijas paaugstināšanā prioritārās jomas ir banku darbības un attīstības jautājumi, tehnoloģijas, ieguldījumu pakalpojumu sniegšana, darbības atbilstība un finanšu noziegumu novēršana, kā arī iekšējā audita apmācības.

 

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts un Finanšu nozares asociācija aicina uz augsta līmeņa diskusiju: kā uzņēmumu pārvaldība ietekmē finansējuma piesaistīšanu?

        

Diskusija plānota 30. janvārī plkst. 10:00-12:00 Finanšu nozares asociācijas telpās, Doma laukumā 8A 4. stāvā.
Dalība ar ielūgumiem!

Diskusijas mērķis: veicināt izpratni par labas pārvaldības priekšnoteikumiem uzņēmumiem, kuri vēlas piesaistīt finansējumu no bankām un citiem investoriem.

Galvenās tēmas:

  • banku pieredze par aspektiem, kas uzņēmumu finansēšanas procesā tiek vērtēti no korporatīvās pārvaldības perspektīvas;
  • piemēri, kas raksturo korporatīvās pārvaldības praktisko ietekmi, nodrošinot finansējumu uzņēmuma attīstībai;
  • uzņēmumu labas pārvaldības potenciāls un ietekme uz uzņēmuma un ekonomikas ilgtspēju;
  • soļi, kas būtu veicami ētiskas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošanā.

Programma

10:00 Diskusijas atklāšana

10:10 Prezentācija: banku pieredzes apkopojums par aspektiem, kas uzņēmumu finansēšanas procesā tiek vērtēti no korporatīvās pārvaldības perspektīvas
Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā

10:25 Paneļdiskusija
Moderators: Sanda Liepiņa, Finanšu nozares asociācijas vadītāja

Dalībnieki:

  • Agnese Garda, Finanšu nozares asociācijas Juridiskās komitejas līdzpriekšsēdētāja, AS “Swedbank” Juridiskās pārvaldes vadītāja
  • Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā
  • Kārlis Danēvičs, Finanšu nozares asociācijas Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs, AS "SEB banka" valdes loceklis
  • Uldis Biķis, AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs, Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents
  • Valērija Lieģe, Oaklins M&A Baltics partnere, AS “Lido” padomes locekle, SIA “Sakret” padomes locekle

11:35 Kafija un tīklošanās


Dalība pasākumā tikai reģistrētiem dalībniekiem; vietu skaits ierobežots.

Reģistrācija pasākumam ir noslēgusies!

 

Piesakoties pasākumam, dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei pasākuma organizēšanas vajadzībām. Dalībnieki, piesakoties pasākumam, piekrīt tā laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai organizatoru vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapās, medijos un sociālajos portālos, kā arī informatīvos materiālos.

Papildu informācija:

Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā
+371 29784407, andris@bicg.eu

Kristīne Mennika, Finanšu nozares asociācijas Stratēģiskās komunikācijas vadītāja
+371 26528533, kristine.mennika@financelatvia.eu

 

Lai sniegtu kvalitatīvas apmācības iespējas minētajās jomās, asociācija sadarbojas ar vietējiem un starptautiskajiem partneriem, kuriem uzkrāta nozīmīga pieredze un ekspertīze par aktuālo situāciju Latvijā un jaunākajām globālajām tendencēm.

Banku darbības un attīstības jautājumi

Asociācija un asociācijas Konsultāciju un mācību centrs organizē regulārus seminārus par būtiskākajām izmaiņām starptautiskajā un vietējā likumdošanā un aktualitātēm banku darbībā, kā arī seminārus asociācijas komiteju dalībniekiem.

Tehnoloģijas un digitālā transformācija

Finanšu tehnoloģijas un inovatīvi digitālie risinājumi būtiski maina banku nozares darbību un sniedz papildu iespējas jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski. Asociācija regulāri organizē seminārus par aktualitātēm sadarbībā ar saistīto nozaru un tehnoloģiju uzņēmumiem, kā arī piedalās citu partneru organizētajos pasākumos, skaidrojot banku kā lielāko finanšu tehnoloģiju uzņēmumu plānus un izaicinājumus.

Ieguldījumu pakalpojumu sniegšana

Lai ieviestu vienotus standartus un kvalifikācijas prasības ieguldījumu pakalpojumu speciālistiem, Baltijas valstu banku asociācijas izveidojušas biedrību Baltic Financial Advisors Association. Tās mērķis ir izveidot brīvprātīgu jomas pašpārvaldes licencēšanas sistēmu Baltijas valstīs.

Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas speciālistiem būs iespēja iegūt “Finanšu ieguldījuma konsultanta” un “Finanšu ieguldījumu informācijas sniedzēja” licences, kas apliecinās atbilstošu speciālista kompetences līmeni un zināšanas par jaunumiem attiecīgajā nozarē.

Tāpat RTU Rīgas Biznesa skolā ieviesta jauna “Finanšu nozares programma” (Financial Industry Program), ņemot vērā straujo globālās finanšu pakalpojumu nozares attīstību. Tā veidota sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām ACAMS (Association of Anti-Money Laundering Specialists) un CISI (The Chartered Institute of Securities and Investments).

Finanšu noziegumu novēršana un darbības atbilstība

Latvijas banku prioritāte ir finanšu noziegumu apkarošana un novēršana. Viens no svarīgiem noziegumu novēršanas un apkarošanas sistēmas elementiem ir fokusēta un pastāvīga visu darbinieku apmācība.

Asociācijas sadarbības partneri apmācību jomā

Latvijā ar aktīvu asociācijas līdzdalību speciālisti var pilnveidot savas prasmes un zināšanas Rīgas Biznesa skolā, Baltijas Datoru akadēmijā un Compliance Baltic. Programmas akreditējusi starptautiskā organizācija ACAMS , kas ir pasaules līderis šīs jomas apmācībā. Speciālistiem ir iespēja kvalificēties CAMS sertifikācijas ("Certified Anti-Money Laundering Specialist") eksāmena kārtošanai, kā arī uzturēt esošo CAMS sertifikātu.

Kas ir CAMS sertifikāts?

CAMS ir viens no jomas augstākajiem starptautiskajiem standartiem, kas tā ieguvējam prasa
regulāri papildināt savas zināšanas un sekot līdzi visām nozares aktualitātēm.

2017. gada rudenī pirmos klātienes kursus CAMS sertifikāta iegūšanai no ACAMS uzsāka arī Rīgas Biznesa skola. Tāpat skolā apgūstamajos kursos var atjaunot CAMS sertifikācijas punktus.

Līdztekus Rīgas Biznesa skola starptautisko sertifikātu materiālus iestrādā arī savās akadēmiskajās, bakalaura un maģistra, programmās, lai studenti papildus varētu iegūt arī nozares profesionālos sertifikātus.

Jomas aktualitātes

Biedri

Asociētie biedri