23. novembrī Rīgā notiks augsta līmeņa darba semināri par tehnoloģiju risinājumiem “Pazīsti savu klientu” principa nodrošināšanai un informācijas apmaiņas partnerībām finanšu noziegumu efektīvākai apkarošanai "AML/CFT: RegTech & Partnerships".

Pasākuma mērķis ir stiprināt Latvijas un visa Baltijas valstu reģiona finanšu nozares, kā arī uzņēmējdarbības vides atbilstību starptautiskajām prasībām finanšu noziegumu apkarošanā, it īpaši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un starptautisko mērķtiecīgo finansiālo sankciju ievērošanai (NILLTF).

Patiesā labuma guvēja informācijas pārbaude un “Pazīsti savu klientu” principa strikta ieviešana un ievērošana ne tikai finanšu sektorā, bet uzņēmējdarbībā kopumā ir starp Latvijas valdības prioritārajiem pasākumiem NILLTF risku ierobežošanai. Vienlaikus tas nozīmē papildu resursu nepieciešamību informācijas pārbaudei un atbilstības nodrošināšanai. Šobrīd visā pasaulē arvien aktīvāk tiek strādāts pie NILLTF atbilstības funkcijas efektivitātes palielināšanas, izmantojot dažādus tehnoloģiju risinājumus, lai uzlabotu pārbaudītas informācijas pieejamību klientu izpētes vajadzībām. Viens no risinājumiem, kas iegūst arvien plašāku izplatību, ir tā saucamie KYC (Know Your Client) Utility jeb dalīto pakalpojumu risinājumi, kas to dalībniekiem – finanšu iestādēm un citiem uzņēmumiem – sniedz iespējas ātrāk un efektīvāk veikt klientu un sadarbības partneru izpēti un pārbaudi.

 

 

Pirmā darba semināra ietvaros politikas veidotāji, Latvijas un ārvalstu eksperti diskutēs par iespējām veidot Latvijas vai pat Baltijas mēroga KYC Utility risinājumu, iepazīstinās ar citu valstu pieredzi šajā jomā, priekšnosacījumiem veiksmīgai darbībai un iespējamo rīcības plānu KYC Utility attīstīšanai.

“Tehnoloģijas, t.s., RegTech, var nākt talkā, lai samazinātu klientu izpētei, viņu atbilstības novērtējumam nepieciešamo laiku un cilvēkresursus. Darba semināra mērķis ir iepazīties ar starptautisko pieredzi, diskutēt par iespējamiem partnerības modeļiem un tehnoloģiju platformu izmantojumu “pazīsti savu klientu” principa nodrošināšanai,” norāda Renāte Strazdiņa, Microsoft vadītāja Baltijā.

Pēcpusdienā, otrā darba semināra laikā ACAMS Baltics Chapter vadībā nodaļas biedri, CAMS eksperti un citi lietpratēji fokusēsies uz informācijas apmaiņas partnerībām noziedzības apkarošanai, noziegumu un pārkāpumu prevencijai, to savlaicīgai atklāšanai, efektīvai izmeklēšanai un atbildīgo personu saukšanai pie atbildības.


“Uzņēmumiem jānodrošina saviem klientiem ātri, efektīvi, konkurētspējīgi pakalpojumi, vienlaikus ievērojot nacionālās un starptautiskās atbilstības un drošības prasības. Pasaules pieredze liecina, ka efektīvākais modelis ir, vienotā platformā integrējot dažādu nozares pārstāvju rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama klientu izpētei,” skaidro Sanda Liepiņa, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja. “Finanšu nozarei ir nozīmīga loma un uzdevumi valdības apstiprinātā Moneyval rīcības plāna īstenošanā. Ņemot vērā, ka viena no rīcības plāna prioritātēm ir uzlabota informācijas pieejamība klientu izpētes vajadzībām, esam gandarīti par iespēju sadarbībā ar kolēģiem no ACAMS Baltics Chapter sniegt nozares ieguldījumu diskusijas veidošanā un kopā ar starptautiskajiem ekspertiem un Latvijas politikas veidotājiem meklēt tieši Latvijai piemērotāko KYC Utility risinājumu, kā arī veicināt informācijas apmaiņas partnerību plašāku izmantošanu finanšu noziegumu apkarošanai,” piebilst Asociācijas vadītāja.

Semināros ar savu skatījumu dalīsies Latvijas un citu Baltijas valstu tieslietu un finanšu nozares publiskā un privātā sektora pārstāvji, konsultanti no PwC, Microsoft, Refinitiv, ACAMS Baltics Chapter, National Economic Crime Centre (UK) un citi.

Jau ziņots, ka Eiropas Padomes ekspertu komitejas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanai Moneyval ziņojumā Latvijai noteikts pastiprinātas kontroles režīms, atzīstot Latviju par mazefektīvu divās jomās – patiesā labuma guvēju noteikšanā un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas novēršanā. Pasākumi NILLTF risku ierobežošanai un efektīvai vadībai ir viena no Latvijas valdības prioritātēm.

Finanšu iestādēm un citiem uzņēmumiem ir pienākums identificēt savus klientus un, pamatojoties uz risku izvērtējumu, veikt savu klientu izpēti.

Pasākums notiek 23. novembrī no plkst. 9:00 līdz 18:00 konferenču centrā “Citadele” Rīgā, Republikas laukumā 2A. Interesenti tā pirmo daļu par KYC Utility varēs vērot arī tiešraidē internetā.

Vairāk informācijas:
Kristīne Mennika
Finanšu nozares asociācijas stratēģiskās komunikācijas vadītāja
kristine.mennika@financelatvia.eu | t. +371 26528533

Biedri

Asociētie biedri