Finanšu nozares asociācija, sadarbojoties ar partneriem Eiropā un popularizējot inovatīvos finanšu  pakalpojumu sniedzēju risinājumus un pakalpojumus, Latvijas finanšu nozari redz kā sadarbības un inovāciju piemēru Eiropā. 

Lai iepazīstinātu ar finanšu nozares aktualitātēm un sasniegumiem, šī gada septembrī Finanšu nozares asociācija izdeva pirmo nozares žurnālu angļu valodā – Finance in Latvia. Žurnāls pieejams gan digitālajā, gan drukas formātā, un tā mērķis ir popularizēt Latvijas finanšu nozari Eiropā un stiprināt tās reputāciju starptautiskajā vidē.

Pirmā nozares izdevuma aktuālās tēmas - banku darbības caurspīdīgums, Vispārējās datu aizsardzības regulas ieviešana, robotikas izmantošana nozares uzņēmumu darbības pilnveidē, finanšu nozares transformācija un aktualitātes. Tēmas sakņojas Asociācijas prioritārajos darbības virzienos un katra virziena misijās:

  • attīstība – veicināt turpmāku Latvijas finanšu sektora attīstību, fokusējoties uz plaša klāsta inovatīvu pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību pieejamību, un konkurētspēju vienotajā Eiropas Savienības tirgū;
  • tehnoloģijas – pozicionēt Latviju kā ES līdervalsti atvērto finanšu pakalpojumu jomā ar inovatīviem digitālajiem pakalpojumiem;
  • atbilstība - veicināt augstāko atbilstības standartu ieviešanu.

Žurnāla tapšanā aktīvi iesaistījās Asociācijas biedri, komiteju līdzpriekšsēdētāji un īpaši izveidotā darba grupa. Izdevums pieejams jebkuram interesentam Asociācijas mājas lapā: ej.uz/FinanceInLatvia_1.

Tāpat Asociācija iepazīstina ar jauno vizuālo identitāti, kas ataino gan trīs Asociācijas darbības prioritātes – attīstība, tehnoloģijas un atbilstība – , gan trīs Asociācijas vērtības – atklātība, sadarbība un atbildība. Jaunā vizuālā identitāte izriet no jūlijā Asociācijas Padomē apstiprinātās jaunās organizācijas attīstības stratēģijas – darbības paplašināšanās un nosaukuma maiņas, Asociācija kļūstot par plašu finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru sadarbības platformu un interešu pārstāvniecību Latvijā, Baltijā un Eiropā.

Finanšu nozares asociācija redz Latviju starp vadošajām ES valstīm, veidojot atvērtu finanšu nozares vidi, tāpēc ir būtiski veidot sadarbības platformu starp visām iesaistītajām pusēm, rosinot diskusiju un piedāvājot vispusīgi apsvērtus risinājumus par aktuālajiem nozares un visas tautsaimniecības jautājumiem. Finanšu nozares asociācija aicina Latvijas finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumus, jau pieredzējušus finanšu uzņēmumus un saistīto nozaru uzņēmumus pievienoties organizācijai asociētā biedra vai biedra statusā.

“Pārmaiņas Asociācijas attīstībā ir loģisks solis un izriet no nozares globālajām un reģionālajām tendencēm. Gan nepieciešamību, gan savu spēju apvienot nozari, veidojot kvalitatīvu diskusiju, esam apzinājušies jau iepriekš – tostarp, 2017. gadā nodrošinot deviņu Latvijas finanšu un saistīto nozaru asociāciju vienotu pozīciju par Eiropas Savienības finanšu tirgus nākotni un finanšu tehnoloģiju attīstību. Asociācijas darba kārtībā arvien biežāk parādās jautājumi, kuru risināšanā nepieciešama sadarbība starp finanšu, tehnoloģiju un citām saistītajām nozarēm. Žurnāls Finance in Latvia palīdzēs mums Baltijas, Eiropas un citiem starptautiskajiem sadarbības partneriem skaidri un vienkopus parādīt mūsu nozares sasniegumus, lielo attīstības potenciālu un neatlaidīgu darbu pie augstāko atbilstības standartu ieviešanas,” paplašināšanās lēmumu un jaunā izdevuma nepieciešamību skaidro Sanda Liepiņa, Finanšu nozares asociācijas vadītāja.

Finanšu nozares asociācija ir pateicīga Liepājas aģentūrai Addiction par logo izstrādi un zvērinātu advokātu birojam Cobalt par juridisko atbalstu pārmaiņu procesā.  

 

 

Vairāk par nozares aktualitātēm: www.financelatvia.eu

 

Biedri

Asociētie biedri