Finanšu nozares asociācija turpina īstenot jau pagājušā gada nogalē apstiprināto Asociācijas attīstības stratēģiju, kas paredz ciešāku savstarpējo mijiedarbību un sadarbību starp dažādiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem.  

Veicot sarunas ar tehnoloģiju un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, oktobra vidū Finanšu nozares asociācijai pievienojās trīs jauni asociētie biedri:

  • viens no Eiropā vadošajiem kredītu pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem ar vairāk nekā 100 gadu pieredzi savā nozarē Intrum Latvia;

  • globālā tehnoloģiju uzņēmuma Microsoft pārstāvis Latvijā Microsoft Latvia;

  • jaunuzņēmums - Eiropā vadošā globālā tiešsaistes savstarpējo aizdevumu platforma - Mintos Marketplace.

Savu spēju veidot kvalitatīvu diskusiju un veicināt sadarbību starp dažādiem finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru uzņēmumiem, Asociācija ir apliecinājusi jau iepriekš – tostarp, 2017. gadā nodrošinot deviņu Latvijas finanšu un saistīto nozaru asociāciju vienotu pozīciju par Eiropas Savienības finanšu tirgus nākotni un finanšu tehnoloģiju attīstību.

“Finanšu nozares asociācija redz Latviju starp vadošajām ES valstīm, veidojot atvērtu finanšu nozares vidi. Būtiski veidot sadarbības platformu starp visām iesaistītajām pusēm, rosinot diskusiju un piedāvājot vispusīgi apsvērtus risinājumus par aktuālajiem nozares un visas tautsaimniecības jautājumiem. Esam gandarīti par uzsākto Asociācijas paplašināšanos un jaunuzņemtiem asociētiem biedriem, kuri pauž gatavību kopā strādāt un sniegt pienesumu nozares attīstībā,” jauno biedru uzņemšanu skaidro Sanda Liepiņa, Finanšu nozares asociācijas vadītāja. “Asociācija kļūst par plašu finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru sadarbības platformu un interešu pārstāvniecību Latvijā, Baltijā un Eiropā. Mūsu dienas kārtībā arvien biežāk parādās jautājumi, kuru risināšanā nepieciešama plaša sadarbība, līdz ar to ciešs un strukturēts kopdarbs ar jaunajiem asociētajiem biedriem ļaus veidot kvalitatīvu diskusiju un palīdzēs ātrāk pieņemt tautsaimniecībai un finanšu sektora attīstībai svarīgos jautājumus,” papildina Asociācijas vadītāja.

Ilva Valeika, Intrum Baltija direktore: “Intrum Latvia ir gods kļūt par Asociācijas biedru, jo tās mērķi pilnībā saskan ar mūsu redzējumu. Iestājoties Asociācijā, mēs ne tikai kļūstam par pilnvērtīgu finanšu nozares dalībnieku, varam iegūt aktuālo informāciju, paust savu viedokli un uzklausīt citus ekspertus, bet, apvienojot spēkus, strādāt pie efektīvu nozares standartu izstrādes un ieviešanas, kā arī veicināt priekšstatu maiņu par kredītu pārvaldības nozari kopumā. Intrum kā Eiropas vadošais kredītu pārvaldības pakalpojumu sniedzējs, kur šobrīd Baltijā strādā ap 500 darbinieku, un pamata uzņēmējdarbību atbalsta divi starptautisko biznesa pakalpojumu centri Rīgā un Viļņā, augsti novērtē arī Asociācijas lomu starptautisko biznesa pakalpojuma centru attīstības jomā, kas sekmē konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides un ekonomikas izaugsmi.” 

Renāte Strazdiņa, Microsoft Latvia vadītāja: “Finanšu sektors ir viens no uzskatāmākajiem piemēriem, kur tehnoloģijas ne tikai vienkāršo, pilnveido un paātrina biznesa procesus, bet pilnībā maina nozari, veidojot jaunus biznesa modeļus un jaunus uzņēmumus. Tehnoloģiju un finanšu pakalpojumi saplūst, radot ērtākus, drošākus un ātrākus pakalpojumus klientiem. Tāpēc likumsakarīgi, ka Finanšu nozares asociācijā ir pārstāvēti arī tehnoloģiju nozares uzņēmumi, kuri attīsta risinājumus un nodrošina tehnoloģiju platformas finanšu nozarei. Līdz ar lielo datu analītikas un mākslīgā intelekta attīstību izaugsmes potenciāls šajā nozarē vēl pieaugs.”

Mārtiņš Šulte, Mintos valdes priekšsēdētājs un līdzdibinātājs: “Finanšu nozare šobrīd visā pasaulē mainās, izmantojot gan tehnoloģiju sniegtās iespējas, gan reaģējot uz  jaunākās paaudzes klientu vajadzībām un dzīvessstila izmaiņām. Šodien finanšu nozarē darbojas ne tikai bankas, bet virkne dažādu finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumu un arī tādi globāli tehnoloģiju milži, kā Amazon, Facebook un Google. Prieks, ka arī Latvijas finanšu nozares asociācija domā progresīvi un reaģē uz globālā tirgus pārmaiņām, aicinot biedru rindās arī citus  finanšu nozares dalībniekus. Vienai Asociācijai kopīgi pārstāvot visas Latvijas finanšu nozares intereses, būs iespējams izveidot vēl labākus produktus patērētājiem un šo reģionu pasaules kartē iezīmēt kā spēcīgu, mūsdienīgu un caurspīdīgu finanšu pakalpojumu sniedzēju. Mintos ir gods būt pirmajam finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumam, kas pievienojies Asociācijai, tas ir atzinīgs novērtējums  mūsu līdzšinējai darbībai  un zināms apliecinājums, ka strādājam pareizā virzienā.” 

Finanšu nozares asociācija aicina Latvijas finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumus, jau pieredzējušus finanšu un tehnoloģiju uzņēmumus, kā arī saistīto nozaru uzņēmumus pievienoties organizācijai asociētā biedra vai biedra statusā. Asociētajiem biedriem vai biedriem jāapliecina gatavība pievienoties Sociālai hartai un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politikas vadlīnijām. Svarīgi, lai ikviena asociētā biedra un biedra mērķi, intereses un vērtības sakrīt ar Finanšu nozares asociācijas uzstādījumiem un pamatprincipiem.

Asociācijas sadarbības piedāvājums biedram vai asociētajam biedram ir pieejams Asociācijas mājaslapā.

 

Par Finanšu nozares asociāciju

Finanšu nozares asociācija ir sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru uzņēmumus nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Šobrīd Finanšu nozares asociācija apvieno lielāko daļu finanšu nozares uzņēmumu, t.sk. tehnoloģiju un saistīto nozaru uzņēmumus.

  1. gada 12. jūlijā Asociācijas biedru sapulce apstiprināja nosaukuma maiņu no Latvijas Komercbanku asociācija uz Finanšu nozares asociāciju.

Finanšu nozares asociācijas vīzija - Latvijas finanšu nozare ir sadarbības un inovāciju piemērs Eiropai.

Organizācijas darbības principi un vērtības ir atvērtība, atbildība un sadarbība, veidojot vienotu platformu un kvalitatīvas diskusijas par aktuāliem jautājumiem.

Asociācijas prioritārie darbības virzieni:

o   attīstība – veicināt turpmāku Latvijas finanšu sektora attīstību, fokusējoties uz plaša klāsta inovatīvu pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību pieejamību, un konkurētspēju vienotajā Eiropas Savienības tirgū;

o   tehnoloģijas – pozicionēt Latviju kā ES līdervalsti atvērto finanšu pakalpojumu jomā ar inovatīviem digitālajiem pakalpojumiem;

o   atbilstība - veicināt augstāko atbilstības standartu ieviešanu.

Kontaktpersona: Kristīne Mennika, Stratēģiskās komunikācijas vadītāja, Finanšu nozares asociācija

+37126528533, kristine.mennika@financelatvia.eu

 

Biedri

Asociētie biedri