Šodien oficiālajā izdevumā publicēti un rīt stāsies spēkā otrdien, 3. jūlijā, valdībā apstiprinātie noteikumi "Kārtība un apjoms, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju" (turpmāk – MK noteikumi). Tie veicinās ātrāku un plašāku dažādu finanšu pakalpojumu pieejamību, ļaus izmantot virkni finanšu sektora pakalpojumus ārpus ierastajām klientu apkalpošanas vietām, kā arī veicinās Latvijas starptautisko konkurētspēju.

Latvijas Komercbanku asociācija (turpmāk – LKA) pateicas Finanšu ministrijai par kopīgo darbu pie MK noteikumu izstrādes. Priekšlikumu gatavošanā cieši strādājām ar Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociāciju, Latvijas Līzinga devēju asociāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Apdrošinātāju asociāciju un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju.

Ar neklātienes identifikācijas jautājumu aktīvi strādāja LKA Digitālās transformācijas komiteja un LKA Juridiskā komiteja, uzklausot banku ekspertu ieteikumus.

Slavomirs Mizaks, LKA Digitālās transformācijas komitejas līdzpriekšsēdētājs, bankas Citadele tehnoloģiju attīstības direktors un valdes loceklis, ir gandarīts, ka, pateicoties pieejamajai neklātienes identifikācijai, Latvija tagad ir pievienojusies digitāli attīstīto Eiropas valstu grupai.

Ģirts Bērziņš, LKA Digitālās transformācijas komitejas līdzpriekšsēdētājs, Swedbank Latvija Digitālās stratēģijas vadītājs un valdes loceklis: “Augsti novērtējama šāda valsts iniciatīva laikus izstrādāt likumdošanas rāmi, sekojot pasaules digitalizācijas tendencēm”. Bērziņš piekrīt, ka šis ir  viens no soļiem, lai veicinātu arvien jaunu attālinātu pakalpojumu veidošanu Latvijā.

Iļja Nogičevs, LKA Digitālās transformācijas komitejas līdzpriekšsēdētājs un SEB bankas digitālās attīstības vadītājs: “Vadlīnijas un ieteikumi, skaidrs rāmis bija ļoti nepieciešams, jo mēs, strādājot Baltijas līmenī, redzam, ka Igaunijā šī iespēja ir novērtēta. Ar neklātienes identifikāciju mēs noteikti risinām arī ļoti svarīgu jautājumu, kad potenciālie klienti jautā, vai varu kontu vērt, nenākot uz banku. Ja nav atbalstošs regulējums, mums kā bankām nākas maksāt ar savu servisa līmeni, ko pēc tam klients visai augstu nevērtē”.

No asociācijas puses darbs pie MK noteikumiem par klientu neklātienes identifikāciju īstenots saskaņā ar Open Digital Finance Framework 2018. gada prioritātēm, kā arī 2017. gada 5. jūnijā deviņu Latvijas finanšu un saistīto nozaru asociāciju vārdā EK priekšsēdētāja vietniekam V. Dombrovskim iesniegto “Finanšu nozares asociāciju priekšlikumi kopējai pozīcijai par ES un Latvijas finanšu tirgus nākotni, par tehnoloģiskajām inovācijām finanšu pakalpojumu jomā”.

Banku nozare ir atvērta jaunajām finanšu tehnoloģijām un aktīvi ievieš inovatīvus risinājumus, kas galvenokārt vērsti uz apkalpošanas ātruma un drošības uzlabošanu. Pateicoties Latvijas Bankas nodrošinātajai infrastruktūrai, Latvija kļuva par pirmo valsti ES ar ātrajiem eiro naudas pārskatījumiem 24/7/365 režīmā gan Latvijas, gan visas ES ietvaros.

2017. gadā bankas ieviesa arī inovācijas maksājumu jomā, piedāvājot tādus inovatīvus risinājumus kā maksājumi viedtālrunī, aproces un uzlīmes ar tuvā laika komunikāciju (NFC tehnoloģiju), elektronisko kodu karti u.c. Kā labs atskaites punkts citu attālināto pakalpojumu attīstībai ir tas, kur esam ar attālinātajiem maksājumiem - 99% maksājumu Latvijas klienti veic internetbankās vai ar maksājumu kartēm.

Lai veicinātu diskusiju par neklātienes klientu identifikāciju finanšu nozarē un iezīmētu MK noteikumu ietvaru, šī gada 26. janvārī sadarbībā ar COBALT Latvia un Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centru rīkojām ekspertu diskusiju "Discussion On The Future Regulation Of Remote Electronic Identification And Onboarding".

Sadarbībā ar Finanšu ministriju tapa informatīvais materiāls par klientu neklātienes identifikāciju. Tuvākajā laikā plānojam informatīvo pasākumu, lai skaidrotu MK noteikumu praktisko pusi.

 

Papildu informācija:

Kristīne Mennika

LKA stratēģiskās komunikācijas vadītāja

kristine.mennika@financelatvia.eu

+371 26528533

 

Biedri

Asociētie biedri