Pārmaiņām Latvijas finanšu nozarē ilgtermiņā ir pozitīva ietekme

Finanšu nozares asociācijas (turpmāk – Asociācijas) 2018. gada trešā ceturkšņa statistika atspoguļo esošo situāciju banku nozarē Latvijā un globālās ģeopolitiskās tendences – starptautisko sankciju politiku, nopietnu fokusu uz AML/CFT jautājumiem un “pazīsti savu klientu” principa ievērošanu, kā arī turpinājumu nozīmīgajām pārmaiņām ārvalstu un vietējo klientu apkalpošanā Latvijā, kas uzsāktas 2016. gadā, lai pārietu uz augstākajiem atbilstības standartiem tuvākajos 2-3 gados.

Ņemot vērā, ka 2018. gada 11. jūlijā Eiropas Centrālā banka pieņēma lēmumu anulēt likvidējamai ABLV Bank AS kredītiestādes licenci, ABLV Bank AS dati vairs netiek iekļauti apkopojumā. Šis fakts, kā arī finanšu pakalpojumu sniedzēju kapitāla optimizācijas pasākumi, ietekmē Asociācijas apkopoto statistiku.

2018. gada 3. ceturksnī kopējais kredītu apjoms ir 13.5 miljardi EUR

Laika posmā no 2015. līdz 2018. gadam būtiski augusi uzņēmumu spēja un vēlme aizņemties, liecina Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas indekss uzņēmējdarbības segmentā. Šajā periodā kreditēšanas indekss uzņēmumiem kāpis vairāk kā divas reizes straujāk nekā privātpersonām, apliecinot globālās ekonomiskās augšupejas pozitīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.

Uzņēmumi paši atzīst, ka vajadzība aizņemties ir palielinājusies, taču tie ir mēreni piesardzīgi un lielākās investīcijas plāno segt no pašu uzņēmumu līdzekļiem. Tas reālos uzņēmumu izaugsmes tempus palēnina, jo pašu finanšu iespējas, nereti, ir krietni mazākas nekā finanšu apjoms, kas nepieciešams pilnīgai attīstības ieceru realizācijai.

Kā rāda Asociācijas apkopotā statistika, kopš 2018. gada sākuma kredītu apjoms ir samazinājies par 0.9 miljardiem EUR jeb -6%, sasniedzot kopējo zemāko kredītu portfeļa apjomu kopš 2006. gada. Jāuzsver, ka samazinājums 2018. gadā galvenokārt noticis ārvalstu klientu - uzņēmumu segmentā.

Kopējie banku aktīvi samazinās kopš 2016. gada sākuma

Banku sektora kopējie aktīvi 30.09.2018. bija 21.9 miljardi EUR. Sākot ar 2016. gadu, banku bruto aktīvu vērtība pakāpeniski samazinās. Kopējo aktīvu vērtības samazināšanās iemesli ir banku darbības stratēģijas un biznesa modeļa maiņa, kapitāla izmaksu optimizācija, kā arī ABLV Bank AS licences anulēšana.

Kopš 2018. gada sākuma kopējo bruto aktīvu vērtība ir samazinājusies par -23% jeb -6.5 miljardiem EUR, sasniedzot zemāko līmeni kopš 2007. gada. Kopējais kritums kopš 2016. gada sākuma ir -33%, jeb -10.0 miljardi EUR.

2018. gadā banku sektora kapitāls samazinājies par 11%

Banku sektora kapitāls 30.09.2018. bija 2.8 miljardi EUR. Kopš 2018. gada sākuma tas ir samazinājies par -0.4 miljardi EUR jeb -11%. Kopējā kapitāla samazinājums galvenokārt saistīts ar ABLV Bank AS licences anulēšanu.
Eirozonas banku vidējais kapitāla atdeves rādītājs 2017. gadā bija 3.8%; desmit Latvijas bankas pārsniedz vidējo rādītāju.

2018. gada 9 mēnešos noguldījumu apjoms kredītiestādēs samazinājies par 4.8 miljardiem EUR

Noguldījumu apjoms 30.09.2018. Latvijas bankās bija 15.5 miljardi EUR. 2018. gada 9 mēnešos tas samazinājās par -4.8 miljardiem EUR jeb -24%. Samazinājums galvenokārt novērojams ārvalstu uzņēmumu noguldījumos. Kopumā noguldījumu apjoms Latvijas bankās samazinās kopš 2016. gada, kad finanšu nozarē uzsākts mērķtiecīgs darbs un pārmaiņu process, lai Latvijas banku sistēma netiktu izmantota noziedzīgiem mērķiem.

Latvijas banku sektora peļņa 2018. gada 9 mēnešos - 232 miljoni EUR

Banku sektora peļņa 2018. gada 9 mēnešos palielinājās par 12 miljoniem EUR, jeb 6%, salīdzinot ar 2017. gada 9 mēnešiem.

 

TOP 5 pelnošākās Asociācijas biedru bankas 2018. gada 9 mēnešos:

  1. Swedbank – 85.1 miljoni EUR;
  2. Luminor – 38.8 miljoni EUR;
  3. SEB banka – 33.7 miljoni EUR;
  4. Citadele banka - 16.4 miljoni EUR;
  5. BlueOrange Bank – 9.6 miljoni EUR.

Biedri

Asociētie biedri