Līdz ar finanšu nozares attīstību, savstarpējās sadarbības pilnveidošanos dažādu finanšu nozares dalībnieku vidū, kā arī mērķtiecīgu finanšu tehnoloģiju inovācijas veidošanu, Latvijas Komercbanku asociācija paplašina savu darbību un kļūst par Finanšu nozares asociāciju (angliski – Finance Latvia Association).

Asociācijas paplašināšanās un nosaukuma maiņa ir daļa no organizācijas attīstības stratēģijas, kļūstot par plašu finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru sadarbības platformu un interešu pārstāvniecību Latvijā, Baltijā un Eiropā. Finanšu nozares asociācija aicina Latvijas finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumus, jau pieredzējušus finanšu uzņēmumus un saistīto nozaru uzņēmumus pievienoties organizācijai asociētā biedra vai biedra statusā.

 

 

“Šīs pārmaiņas ir loģisks solis asociācijas attīstībā, kas izriet no nozares globālajām un vietējām tendencēm. Gan nepieciešamību, gan savu spēju apvienot nozari, veidojot kvalitatīvu diskusiju, esam apzinājušies jau iepriekš – tostarp, 2017. gadā nodrošinot deviņu Latvijas finanšu un saistīto nozaru asociāciju vienotu pozīciju par Eiropas Savienības finanšu tirgus nākotni un finanšu tehnoloģiju attīstību. Asociācijas dienas kārtībā arvien biežāk parādās jautājumi, kuru risināšanā nepieciešama sadarbība starp finanšu, tehnoloģiju un citām saistītajām nozarēm, līdz ar to ciešāks darbs ļaus ātrāk pieņemt finanšu sektora attīstībai svarīgos jautājumus,” paplašināšanās lēmumu skaidro Sanda Liepiņa, Finanšu nozares asociācijas vadītāja.

 

 

 

Finanšu nozares asociācijas vīzija - Latvijas finanšu nozare ir sadarbības un inovāciju piemērs Eiropai. Finanšu nozares asociācija redz Latviju starp vadošajām ES valstīm, veidojot atvērtu finanšu nozares vidi, tāpēc ir būtiski veidot sadarbības platformu starp visām iesaistītajām pusēm, rosinot diskusiju un piedāvājot vispusīgi apsvērtus risinājumus par aktuālajiem nozares un visas tautsaimniecības jautājumiem.

 

Asociācijas prioritārie darbības virzieni arī turpmāk būs attīstība, tehnoloģijas un atbilstība:

  • attīstība – veicināt turpmāku Latvijas finanšu sektora attīstību, fokusējoties uz plaša klāsta inovatīvu pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību pieejamību, un konkurētspēju vienotajā Eiropas Savienības tirgū;
  • tehnoloģijas – pozicionēt Latviju kā ES līdervalsti atvērto finanšu pakalpojumu jomā ar inovatīviem digitālajiem pakalpojumiem;
  • atbilstība - veicināt augstāko atbilstības standartu ieviešanu.

 

Organizācijas darbības principi un vērtības ir atvērtība, atbildība un sadarbība, veidojot vienotu platformu un kvalitatīvas diskusijas par aktuāliem jautājumiem.

Asociētajiem biedriem vai biedriem jāapliecina gatavība pievienoties Sociālai hartai un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas  politikas vadlīnijām. Svarīgi, lai ikviena asociētā biedra un biedra mērķi, intereses un vērtības sakrīt ar Finanšu nozares asociācijas uzstādījumiem un pamatprincipiem. Asociācijas piedāvājums biedram vai asociētajam biedram ir pieejams asociācijas mājas lapā.

Tuvākajā laikā Finanšu nozares asociācijai tiks izstrādātā arī jauna vizuālā identitāte.

 

Par Finanšu nozares asociāciju

Finanšu nozares asociācija ir sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas finanšu nozari nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Turpmāk tā apvienos ne vien Latvijā reģistrētās bankas un ārzemju banku filiāles, bet arī finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumus, jau pieredzējušus tehnoloģiju uzņēmumus un saistīto nozaru uzņēmumus.

 

Šobrīd Finanšu nozares asociācija apvieno 28 finanšu nozares uzņēmumus.

2018. gada 12. jūlijā asociācijas biedru sapulce apstiprināja nosaukuma maiņu no Latvijas Komercbanku asociācija uz Finanšu nozares asociācija.

 

Biedri

Asociētie biedri