2017. gada Latvijas Komercbanku asociācijas biedru banku darbības statistika atspoguļo gan labvēlīgas norises Latvijas ekonomikā, t. sk. Latvijas uzņēmumu eksporta izaugsmē un konkurētspēju celšanā, gan nozīmīgas pārmaiņas ārvalstu un vietējo klientu apkalpošanā, kas uzsāktas 2016. gadā, lai pārietu uz augstākajiem atbilstības standartiem tuvākajos 2-3 gados.

Turpinot nozares transformācijas procesu, mērķtiecīgi veicināsim starptautisko biznesa pakalpojumu centru (SBPC) sektora izaugsmi. Jau šobrīd tiem ir būtisks pienesums finanšu un saistīto pakalpojumu jomā. Mēs ticam, ka Rīgai vēl ir liels neizmantotais SBPC potenciāls, un tieši tagad ir īstais brīdis, lai rīkotos un piepildītu trūkstošo tirgus daļu ar augstas pievienotās vērtības pakalpojumiem. Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, LIAA, Rīgas domi, Ārvalstu investoru padomi un Nacionālo nekustamo īpašumu attīstītāju aliansi aktīvi darbojamies pie šī potenciāla īstenošanas.

 

Banku sektora kapitāla pieaugums 2017. gada 4. ceturksnī

Banku sektora kapitāls bija 3.2 miljardi EUR uz 31.12.2017. 2017. gada laikā bija novērojams kopējā kapitāla pieaugums, tas veidoja +0.2 miljardi EUR jeb +6%, salīdzinot ar 31.12.2016.

Izsniegto kredītu apjoms ir stabils kopš 2014. gada

Latvijas banku sektora izsniegto kredītu apjoms bija 14.4 miljardi EUR uz 31.12.2017. Privātpersonu kredītu apjoms bija 5.5 miljardi EUR un uzņēmumu kredītu apjoms bija 8.8 miljardi EUR uz 2017. gada 31. decembri. Kopējais kredītu apjoms 2017. gada laikā ir samazinājies par -0.7 miljardi EUR jeb -5%. Samazinājums galvenokārt tika novērots uzņēmumu kredītu apjomā. Tomēr kopumā kredītu portfeļa vērtība ir stabila kopš 2014.gada, tā svārstās 14.4-15.0 miljardu EUR robežās.

Latvijas banku sektora peļņa 2017. gadā divreiz mazāka, salīdzinot ar 2016. gadu

2017. gada Latvijas komercbanku kopējā peļņa bija 236 miljoni EUR, kas ir par -218 miljoni jeb -48% mazāk, salīdzinot ar 2016. gada rezultātu. 2017. gada peļņa ir līdzvērtīga 2013. gada līmenim, kad tā sasniedza 246 miljonus EUR.

Datus par peļņu/zaudējumiem iesniedza 16 bankas, deviņas no tām 2017. gadu noslēdza ar peļņu, bet septiņas bankas cieta zaudējumus 2017. gadā.

Kopējie banku aktīvi samazinās kopš 2016. gada sākuma

Banku sektora kopējie aktīvi bija 28.4 miljardi EUR uz 31.12.2017. Kopš 2016. gada sākuma to vērtība ir samazinājusies par -3.5 miljardi EUR jeb -11%. 2017. gada laikā aktīvu vērtība ir samazinājusies par -1.1 miljardi EUR, jeb -4%.

Luminor Bank

Sākot ar 2017. gada 1. oktobri, Nordea Bank AB Latvijas filiāle un DNB banka apvienoja savu darbību Baltijas valstīs. Jaunizveidotā banka Luminor Bank kļuva par otro lielāko banku Latvijā pēc aktīvu (4.9 miljardi EUR, 17% tirgus daļa), kapitāla (526 miljoni EUR) un noguldījumu vērtības (2.9 miljardi EUR, 15% tirgus daļa), kā arī lielāko banku pēc izsniegto kredītu vērtības (3.5 miljardi EUR, 25% tirgus daļa).

Sīkāks info: https://www.financelatvia.eu/nozares-dati/

Biedri

Asociētie biedri