Šis gads Latvijai kopumā sākās ar strauju ekonomikas pieaugumu, turklāt uzņemto tempu šogad ir labas cerības saglabāt. Līdzīgi domā arī OECD eksperti, kuri maija beigās prognozēja 4,1% pieaugumu šogad. Latvijas Komercbanku asociācijas 2018. gada pirmā ceturkšņa statistika atspoguļo esošo situāciju banku nozarē – turpinājumu nozīmīgajām pārmaiņas ārvalstu un vietējo klientu apkalpošanā, kas uzsāktas 2016. gadā, lai pārietu uz augstākajiem atbilstības standartiem tuvākajos 2-3 gados.

Turpinoties pārmaiņām nozarē, mērķtiecīgi veicināsim starptautisko biznesa pakalpojumu centru (SBPC) sektora izaugsmi. Liels gandarījums ir par 26. aprīlī parakstīto sadarbības memorands par SBPC attīstību Rīgā. Šis memorands paredz mērķtiecīgu valsts institūciju, galvaspilsētas un privātā sektora sadarbību SBPC sektora attīstībā, izaugsmē, un jaunu darba vietu izveidē. Jau šobrīd tiem ir būtisks pienesums finanšu un saistīto pakalpojumu jomā. Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, LIAA, Rīgas domi, Ārvalstu investoru padomi un Nacionālo nekustamo īpašumu attīstītāju aliansi aktīvi turpināsim darbu pie Memoranda rīcības plāna īstenošanas, kas paredz radīt vismaz 10 tūkstošus jaunu darba vietu SBPC sektorā starptautiski atpazīstamos uzņēmumos, kas piedāvā gan konkurētspējīgu atalgojumu, gan pievilcīgu darba vidi, kā arī karjeras izaugsmes iespējas.

Uz 2018. gada 31. martu noguldījumu apjoms Latvijas komercbankās veidoja 18.1 miljardu EUR (1. ceturkšņa laikā tas ir samazinājies par -11%). Samazinājums galvenokārt novērojams uzņēmumu segmentā, kas galvenokārt skaidrojams ar biznesa modeļa maiņu – jau 2016. gadā LKA biedri nopietni uzsāka darbu pie biznesa modeļa maiņas un dažādu iespējamo stratēģisko virzienu izvērtēšanas.

2018. gada 1.ceturksnī jaunie kredīti ir +4%, salīdzinot ar 2017. gada 1. ceturksni, veidojot 546 milj. EUR, tomēr jāņem vērā, ka jauno kredītu summa ietver arī pārfinansētos kredītus. Jāuzsver, ka pēdējā gada laikā strauji augusi Latvijas uzņēmumu un privātpersonu spēja un vēlme aizņemties, kā arī banku vēlme kreditēt. To apliecina LKA izstrādātais kreditēšanas indekss, kas ir Latvijā pirmais visaptverošais mērījums par kreditēšanas attīstības tendencēm mijiedarbībā ar Latvijas ekonomisko situāciju. LKA indeksā, kas aptver un analizē 16 dažādus indikatorus, integrētas būtiskākās ar kreditēšanas procesu un apjomu saistītās dimensijas jeb svarīgākie rādītāji kreditēšanas pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbībai –banku vēlme un spēja aizdot, kā arī aizņēmēju vēlme un spēja aizņemties. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem indeksa rezultāti 2017. gadā parāda stabilu attīstību, īpaši iezīmējot izaugsmi banku vēlmē kreditēt (+13 procentpunkti), bet ievērojams pieaugums novērojams arī kredītņēmēju spējā (+7) un vēlmē aizņemties (+8). Neliels kritums gan vērojams (-5) banku spējā kreditēt, kas ir saistāms ar strukturālām izmaiņām sektorā. Vairāk: https://www.financelatvia.eu/news/lka-kreditesanas-indekss-pieaug-banku-velme-kreditet-un-klientu-speja-aiznemties/

Banku sektora kapitāla samazinājums 2018. gada 1. ceturksnī

Banku sektora kapitāls bija 3.1 miljardi EUR uz 31.03.2018. 2018. gada 1. ceturksnī tas samazinājās par -0.1 miljardi EUR jeb -3%. Savukārt pēdējo 12 mēnešu periodā banku sektora kapitāls ir pieaudzis par +0.1 miljardi EUR jeb +4%.

2018. gada 1. ceturksnī noguldījumu apjoms samazinājās par -2.2 miljardi EUR

Noguldījumu apjoms Latvijas komercbankās veidoja 18.1 miljardu EUR uz 31.03.2018. 2018. gada 1. ceturkšņa laikā tas ir samazinājies par -11%. Samazinājums galvenokārt novērojams uzņēmumu segmentā. Noguldījumu apjoms Latvijas komercbankās samazinās kopš 2016. gada.

Latvijas banku sektora peļņa 2018. gada 1. ceturksnī veido 91 miljonu EUR

Banku sektora peļņa 2018. gada 1. ceturksnī samazinājās par -14 miljoni EUR jeb -13%, salīdzinot ar 2017. gada 1. ceturksni. Pirmajā ceturksnī ar peļņu strādāja 13 bankas. 

TOP 3 pelnošākās bankas 2018. gada 1. ceturksnī:

 1. Swedbank - 32 miljoni EUR;

2. Rietumu banka  – 16 miljoni EUR;

3. SEB banka – 12 miljoni EUR.

Kopējie banku aktīvi samazinās kopš 2016. gada sākuma

Banku sektora kopējie aktīvi bija 25.7 miljardi EUR uz 31.03.2018. 2018. gada 1. ceturksnī vērtība samazinājās par -2.7 miljardi EUR jeb -9%, sasniedzot zemāko līmeni kopš 2007. gada.

 

Biedri

Asociētie biedri