Berlin Group – maksājumu sadarbspējas tehnoloģisko standartu un harmonizācijas iniciatīvas grupa – ir publicējusi 1.0 versiju NextGenPSD2 izstrādātajam ietvara regulējumam, kas atļauj trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem (TPP, third party providers) piekļuvi banku kontiem (Access to Accounts, XS2A) atbilstoši Otrajai maksājumu pakalpojumu direktīvai (Revised Payment Services Directive, PSD2) un Eiropas Banku iestādes (EBI) tehniskajiem standartiem.  

Latvijas Komercbanku asociācija kā Berlin Group biedrs atzinīgi vērtē panākto progresu tehnoloģiju standartizācijas procesā – tas ir būtisks priekšnosacījums, lai Latvijā veiksmīgi ieviestu atvērtu un vienotu digitālo ietvaru, kas klientiem nodrošinās mūsdienīgus un ērtus finanšu pakalpojumus, vienlaikus saglabājot visaugstākos drošības standartus.

Latvijas bankas jau tagad interesentiem piedāvā iespēju drošā un Berlin Group standartiem atbilstošā testa vidē izmēģināt jaunus risinājumus klientu ērtībai un biznesa efektivitātei, kas ar laiku tiks piedāvāti klientiem. Šobrīd Open Banking platformas aptver vismaz 70 % Latvijas klientu un vienlaicīgi finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem sniedz piekļuvi vēl vairāk nekā 11 miljoniem klientu Eiropas Savienībā un Ziemeļvalstīs.

Berlin Group apvienojušies vadošie maksājumu pakalpojumu sniedzēju nozares pārstāvji no 10 eirozonas valstīm un vēl deviņām citām Eiropas valstīm, ar kopējo SEPA maksājumu karšu transakciju skaitu gadā vairāk nekā 25 miljardu apmērā. Starp Berlin Group biedriem ir bankas, banku asociācijas, maksājumu pakalpojumu asociācijas un citi. Tehnoloģiju standartizācijas darbs un konsultācijas ar nozari turpināsies, nākamais solis ir 1.0 versijas OpenAPI tehniskās specifikācijas izstrādāšana.

Otrā maksājumu pakalpojumu direktīva stājās spēkā 2018. gada 13. janvārī, un tā ievieš būtiskas izmaiņas elektronisko pakalpojumu jomas regulējumā, kas ietekmē gan maksājumu pakalpojumu sniedzējus, gan to klientus. Regulējuma mērķi ir nodrošināt drošākus maksājumus, stiprināt klientu aizsardzību un veicināt inovāciju attīstību.

Vairāk informācijas par Berlin Group NextGenPSD2 regulējumu pieejams šeit un šeit.

 

FKTK informācija par Otro maksājumu pakalpojumu direktīvu pieejama šeit.

Berlin Group ir Eiropas maksājumu sadarbspējas tehnoloģisko standartu un harmonizācijas iniciatīvas grupa, kuras mērķis ir definēt kopējus, atvērtus standartus sadarbībai starp finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Tās biedri ir bankas, banku asociācijas, maksājumu pakalpojumu sniedzēji u.c., tostarp Latvijas Komercbanku asociācija.

NextGenPSD2 ir atvērta Eiropas finanšu nozares standartu koalīcija, kurā apvienojušās 43 organizācijas.

 

Biedri

Asociētie biedri