Pārmaiņas Latvijas finanšu nozares tirgū ir uz ilgtermiņa attīstību vērstas un likumsakarīgas

Latvijā kopumā arvien turpinās ekonomikas pieaugums, turklāt uzņemto tempu ir labas cerības saglabāt līdz pat gada beigām. Finanšu nozares asociācijas 2018. gada otrā ceturkšņa statistika atspoguļo esošo situāciju banku nozarē Latvijā un globālās ģeopolitiskās tendences – starptautisko sankciju politiku, nopietnu fokusu uz AML/CFT jautājumiem un “pazīsti savu klientu” principa ievērošanu, kā arī turpinājumu nozīmīgajām pārmaiņām ārvalstu un vietējo klientu apkalpošanā Latvijā, kas uzsāktas 2016. gadā, lai pārietu uz augstākajiem atbilstības standartiem tuvākajos 2-3 gados.

Banku sektoram 2018. gadā būtiski nemainīgi kapitāla rādītāji

Banku sektora kapitāls 30.06.2018. bija 3.1 miljardi EUR. Salīdzinot ar 2018. gada 1. ceturksni, tas būtiski nemainījās. Savukārt pēdējo 12 mēnešu periodā banku sektora kapitāls ir pieaudzis par +0.2 miljardiem EUR jeb +6%.

Eirozonas banku vidējais kapitāla atdeves rādītājs 2017. gadā bija 3.8%, desmit Latvijas bankas pārsniedz vidējo rādītāju.

2018. gada 2. ceturksnī kopējais kredītu apjoms nemainīgs

Latvijas banku sektora izsniegto kredītu kopējais apjoms 30.06.2018. bija 14.2 miljardi EUR. Kopējais kredītu apjoms nav ievērojami mainījies – turpinās stabila Latvijas tautsaimniecības kreditēšana. Pēdējos 12 mēnešos kopējais kredītu apjoms ir samazinājies par -0.8 miljardiem EUR jeb -6%. Samazinājums galvenokārt noticis ārvalstu klientu - uzņēmumu segmentā.

Saskaņā ar Finanšu nozares asociācijas izstrādātā kreditēšanas indeksa jaunākajiem datiem kreditēšana gan privātpersonu, gan uzņēmumu segmentā turpinājusi stabilu izaugsmi. Pēdējos gados, Latvijai piedzīvojot stabilu ekonomisko izaugsmi, audzis ne tikai vidējais atalgojums valstī, bet arī sarucis bezdarba līmenis, kas ir būtiski indikatori iedzīvotāju kredītspējas pieaugumam. Lai gan ēnu ekonomika joprojām ir biežākais šķērslis, lai aizņemtos, banku pieredze rāda, ka arvien vairāk iedzīvotāju ir spējīgi uzņemties saistības, pateicoties stabilai ienākumu plūsmai un caurspīdīgai līdzekļu izcelsmei. Saistību pildīšanas rādītāji arī ir ļoti labi, un bankas šīs izmaiņas ņem vērā, pielāgojot kredītu piedāvājumu esošajai situācijai. Finanšu nozares asociācijas biedri turpina atbildīgas kreditēšanas principu ievērošanu gan privātpersonu, gan uzņēmumu segmenta apkalpošanā.

2018. gada 2. ceturksnī noguldījumu apjoms samazinājās par -0.5 miljardiem EUR

Noguldījumu apjoms 30.06.2018. Latvijas bankās bija 17.5 miljardi EUR. 2018. gada 2. ceturksnī tas samazinājās par -0.5 miljardiem EUR jeb -3%. 2018. gada 1. ceturksnī noguldījumu apjoms samazinājās par -2.2 miljardiem EUR jeb -11%. Samazinājums galvenokārt novērojams ārvalstu klientu noguldījumos. Kopumā noguldījumu apjoms Latvijas bankās samazinās kopš 2016. gada.

Latvijas banku sektora peļņa 2018. gada 1. pusgadā - 133 miljoni EUR

Banku sektora peļņa 2018. gada 1. pusgadā samazinājās par -32 miljoniem EUR jeb -19%, salīdzinot ar 2017. gada 1. pusgadu.

TOP 5 pelnošākās Finanšu nozares asociācijas biedru bankas 2018. gada 1. pusgadā:

  1.  Swedbank - 58 miljoni EUR;
  2. SEB banka - 24 miljoni EUR;
  3. Luminor banka - 22 miljoni EUR;
  4. Citadele banka - 13 miljoni EUR;
  5. BlueOrange Bank – 7 miljoni EUR.

Kopējie banku aktīvi samazinās kopš 2016. gada sākuma

Banku sektora kopējie aktīvi 30.06.2018. bija 24.5 miljardi EUR. Sākot ar 2016. gadu, banku bruto aktīvu vērtība pakāpeniski samazinās. Kopējo aktīvu vērtības samazināšanās iemesli ir banku darbības stratēģijas maiņa, banku biznesa modeļa maiņa un kapitāla izmaksu optimizācija.

2018. gada 2. ceturksnī aktīvu vērtība samazinājās par -1.2 miljardiem EUR jeb -5%. Kopš 2018. gada sākuma kopējo bruto aktīvu vērtība ir samazinājusies par -12% jeb -3.9 miljardiem EUR, sasniedzot zemāko līmeni kopš 2007. gada. Kopējais kritums kopš 2016. gada sākuma ir -23% jeb -7.5 miljardi EUR.

Sīkāks info: https://www.financelatvia.eu/nozares-dati/

Biedri

Asociētie biedri