Atsaucoties Latvijas Komercbanku asociācijas (turpmāk – LKA) priekšlikumiem, šobrīd Saeimā tiek izskatīti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, precizējot, kā bankām jāziņo par savu klientu — fizisko personu — kontu apgrozījumu Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

Pašreizējā likuma redakcija prasa bankai reizi gadā ziņot VID par klientu, ja klienta atsevišķa konta gada apgrozījums pārsniedz 15 000 eiro. Šīs normas mērķis ir pilnveidot fizisko personu nodokļu nomaksas uzraudzību, mazinot ēnu ekonomikas iespējas, un tā tika iekļauta likumā “Par nodokļiem un nodevām” 2017. gadā nodokļu reformas ietvaros

Bankas cīņu ar ēnu ekonomiku un finanšu noziegumiem uzskata par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem, kas atspoguļojas arī LKA vērtībās – sadarbība, atvērtība un caurredzamība. Tāpēc LKA sākotnējais priekšlikums nodokļu reformas ietvaros bija ieviest vispārējās iedzīvotāju ienākumu deklarācijas kā labāko veidu atklātai informācijas apmaiņai starp valsti un iedzīvotāju un cīņai ar ēnu ekonomiku, jo katras bankas dati vienmēr veidos tikai daļu no kopējās ainas. Tomēr likumdevējs izšķīrās par citu pieeju — uzdot bankām ziņot par klientu kontu apgrozījumu.

 

Tagad Saeimas deputāti aicina precizēt esošo normu, ņemot vērā arī LKA biedru pieredzē balstītos priekšlikumus. Tiek ierosināts:

  • naudas līdzekļu apgrozījumu katra banka vērtēs klienta kopējo šajā bankā esošo kontu griezumā, nevis par katru atsevišķu kontu, tādējādi apgrūtinot iespēju izvairīties no ziņu sniegšanas, atverot vienā bankā vairākus kontus ar nelielu apgrozījumu;
  • ziņojumi būs jāveic par pieprasījuma noguldījumu un maksājumu kontiem;
  • kopējā kontu apgrozījumā netiks iekļauti dati par savstarpējo apgrozījumu vienas personas kontos;
  • kontu apgrozījuma vērtēšanu uzsāks tikai pēc likuma spēkā stāšanās 01.01.2018., nevis ar atpakaļejošu spēku — par 2017. gadu.

 

Uzskatām, ka piedāvātie grozījumi:

  • pilnveidos fizisko personu nodokļu nomaksas uzraudzību, sniedzot pārskatāmāku un precīzāku informāciju nodokļu administrācijai, lai identificētu iespējamos nodokļu nemaksātājus;
  • padarīs ziņu sniegšanu un datu apkopošanu mazāk resursietilpīgu.

 

Biedri

Asociētie biedri