Turpinot darbu pie ieteikumiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai finanšu sektorā, kurus 2018. gada 2. februārī apstiprināja Finanšu nozares asociācijas (iepriekš – Latvijas Komercbanku asociācija) Padome, šī gada septembrī, sadarbībā ar Datu valsts inspekciju un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, ir sagatavota info lapa “Mīti un patiesība - Vispārīgā datu aizsardzības regula: ko tā nozīmē man kā bankas klientam”. Info lapa apskata 10 biežākos mītus finanšu nozarē.

Sākot ar 2018. gada 25. maiju Latvijā, ir piemērojama Vispārīgā datu aizsardzības regula. Viens no Regulas mērķiem ir nodrošināt fizisko personu jeb datu subjektu personas datu aizsardzību. Regula ir saistoša ne tikai bankām, bet arī citām juridiskām personām, kas ikdienā apstrādā personas datus. Lai gan Vispārīgā datu aizsardzības regula pamatos nemaina prasības, ko visi ievērojām jau saskaņā ar spēkā esošo likumu, tomēr tā atvēra jaunu nodaļu attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību.

Vispārīgā datu aizsardzības regula: ko tā nozīmē man kā bankas klientam_infolapa 

Asociācijas ieteikumi Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai bankās 02.02.2018

Biedri

Asociētie biedri