Šī gada pirmajā pusgadā, tāpat kā pērn, mājsaimniecību kreditēšanas dinamika ir pozitīva. Saskaņā ar Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) apkopotajiem datiem no jauna izsniegto kredītu apjoms mājsaimniecībām 2017. gada pirmajā pusgadā sasniedza 337 miljonus eiro, tajā skaitā 233 miljoni izsniegti kredītiem mājoklim.

 

 

“Veselīga pieprasījuma pamatā ir gan kopumā labvēlīga situācija ekonomikā, kas patērētājiem vieš lielāku pārliecību par rītdienu, gan salīdzinoši zemās procentu likmes, kas savukārt veicina kredītu pieejamību. Nenoliedzami būtiska loma mājokļu kredītu pieejamībā ir valsts sniegtajam atbalstam Altum programmas ģimenēm ar bērniem ietvaros. Jāatzīst gan, ka vajadzība pēc mājokļa un faktiskais kredītu pieprasījums ir ievērojami lielāks, tomēr daļa sabiedrības pagaidām ir spiesti atlikt mājokļa pirkumu. Iemesli tam ir vairāki, taču viens no tiem ir nepietiekami uzkrājumi pirmajai iemaksai,” stāsta LKA Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs, Swedbank Hipotekārās kreditēšanas atbalsta daļas vadītājs Baltijā Ainars Balcers.

No kreisās: LKA valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa, KA Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs, Swedbank Hipotekārās kreditēšanas atbalsta daļas vadītājs Baltijā Ainars Balcers, Attīstības finanšu institūcijas Altum valdes locekle Inese Zīle un Ekonomikas ministrijas pārstāve Baiba Cīrule 

“Lielais ģimeņu pieprasījums apliecina, ka mājokļu galvojumi sekmīgi palīdz risināt aktuālo pirmās iemaksas uzkrāšanas problēmu. Altum galvojums bankas aizdevuma pirmo iemaksu samazina vidēji par 6700 eiro, kas ir vidējā līdz šim piešķirtā galvojuma summa. Tas palīdz ģimenei mājokli iegādāties ātrāk, netērējot vairākus gadus pirmās iemaksas sakrāšanai, tādējādi uzlabojot mājokļu pieejamību ģimenēm ar bērniem. Turklāt programmai ir pozitīva ietekme uz kreditēšanas situāciju valstī, jo katrs valsts programmā ieguldītais eiro stimulējis 35 reižu lielāku kredītresursu piesaisti mājokļa iegādei,” norāda Attīstības finanšu institūcijas Altum valdes locekle Inese Zīle.                    

Izvērtējot vidējos Latvijas mājsaimniecību ienākumus, izdevumus, uzkrājumus un vidējo mājokļa iegādes darījuma summu, var secināt, ka 20% pirmās iemaksas sakrāšanai Latvijas ģimenei būtu nepieciešami gandrīz četri gadi. Savukārt Altum atbalsta programmas ietvaros pietiktu ar vienu gadu.

Divu gadu laikā Altum programma kopumā vairāk kā 6200 ģimenēm palīdzējusi tikt pie atbilstoša lieluma mājokļiem, tādā veidā nodrošinot ar mājokli vairāk nekā 9000 bērnus. Mājokļa programmas kopējais finansējums sasniedzis 10,4 miljonus eiro, izsniegto garantiju summa - 41 miljonu eiro, kopumā ar piešķirtajām garantijām izsniegto hipotekāro aizdevumu apjoms bijis 368 miljoni eiro.

Savukārt no 2018.gada Altum mājokļu garantiju programmu plānots paplašināt, lai sniegtu iespēju Latvijā noturēt un piesaistīt augstas kvalifikācijas speciālistus. Ekonomikas ministrijas pārstāve Baiba Cīrule informēja, ka atbalstu programmas ietvaros varēs saņemt ne tikai ģimenes ar bērniem, bet arī jaunie speciālisti, kuri ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību un kuri nepārsniedz 35 gadu vecumu. Tāpat atbalsts plānots personām, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens bērns vecumā līdz 24 gadu vecumam. Pašreiz atbalsts programmas ietvaros tiek piešķirts ģimenēm ar bērniem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

“Līdz ar mājokļu garantiju programmas paplašināšanu veicināsim mājokļu pieejamību gan ģimenēm ar bērniem, gan personām ar augstāko vai profesionālo izglītību, līdz ar to motivēsim augstas kvalifikācijas speciālistus palikt uz dzīvi Latvijā. Vienlaikus tiks uzlabota Latvijas uzņēmējdarbības vide un sekmēta jaunu saimnieciskās darbības veicēju un privātpersonu piesaiste reālai saimnieciskai darbībai un rezidencei Latvijā, stimulēts kreditēšanas tempa pieaugums un pozitīvi ietekmēts investīciju apjoms,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Mājokļu garantiju programmai 2018. gadā plānots finansējums 6,6 miljonu eiro apmērā, kura ietvaros paredzēts sniegt garantijas ģimenēm ar bērniem un jauniešiem vecumā līdz 24 gadiem. Savukārt garantijas jaunajiem speciālistiem tiks izsniegtas uz tirgus nosacījumiem, kā rezultātā personām būs jāmaksā ikgadēja procentuāla likme par garantiju un šim personu lokam papildu finansējums no valsts budžeta nebūs nepieciešams. Altum 2018. gadā plāno izsniegt tūkstoti galvojumu 6,7 miljonu eiro apmērā jaunajiem profesionāļiem sava mājokļa iegādei.

Kreditēšanas apskata prezentācija

 

Biedri

Asociētie biedri