Baltijas - Ziemeļvalstu konferencē runās par ilgtspējīgiem finansēšanas risinājumiem Eiropas Savienībā un Baltijas jūras reģionā.

Jau rīt, 9. novembrī, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Finance Finland un Eiropas Komisija Helsinkos rīko Baltijas - Ziemeļvalstu konferenci “Sustainable Finance in Baltic-Nordic”.

Tēmas aktualitāti iezīmē gaidāmās pārmaiņas Eiropas Savienības līmeņa regulējumā, un finanšu sektora uzsvaru uz ilgtspējīgu projektu finansēšanu.

Ar Eiropas Komisijas rīcības plānu ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanā iepazīstinās Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas viceprezidents eiro un sociālā dialoga jautājumos, kā arī finanšu stabilitātes un finanšu pakalpojumu jautājumos.

Konferencei var sekot līdzi tiešsaistē Finanšu nozares asociācijas mājaslapā www.financelatvia.eu vai Valda Dombrovska oficiālajā Facebook lapā.

Pasākuma mērķis ir veicināt mērķtiecīgu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu finanšu nozares, pašvaldību, politikas veidotāju un uzņēmumu rīcību, iedzīvinot Eiropas Savienības (ES) stratēģiju, finansējot ilgtspējīgas investīcijas.

Pasākumā piedalās vairāk nekā 130 politikas veidotāji, uzņēmumi, pašvaldību un finanšu industrijas pārstāvji no Baltijas un Ziemeļvalstīs. Konferencē uzstāsies augsta līmeņa pārstāvji un eksperti no Eiropas Investīciju bankas, Ziemeļu Investīciju bankas, Nasdaq Nordic, Somijas Parlamenta, Somijas Centrālās Bankas pārstāvji, Swedbank, SEB, OP Corporate Bank plc. u.c.

Pasākuma programma PDF

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis iepazīstinās ar EK rīcības plānu ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanā, kas pieņemts šā gada 24. maijā. “Eiropas Savienības investīcijas būtu jāiegulda tādos projektos, kuri ir saderīgi ar dekarbonizācijas mērķiem un cīņu pret klimata pārmaiņām. Tas ir svarīgi ne tikai videi un ekonomikai, bet arī finanšu stabilitātei. No 2007. līdz 2016. gadam par 86 % palielinājušies zaudējumi, ko ekonomikai radījušas ārkārtēju laikapstākļu izraisītas katastrofas. Eiropas Komisijas priekšlikumi apliecina apņemšanos nodrošināt, lai mūsu ieguldījumi tiktu vērsti pareizajā virzienā. Priekšlikumi liks lietā kapitāla tirgu milzīgo potenciālu cīņā pret klimata pārmaiņām un veicinās ilgtspēju,” iepazīstinot ar EK priekšlikumu teica Valdis Dombrovskis, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kas atbild par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgu savienību.

“Gaidāmās pārmaiņas ES līmeņa regulējumā ir ar būtisku ietekmi, tāpēc vēlamies veicināt savlaicīgu izpratni un diskusiju par regulējuma ietekmi Latvijā un mūsu reģionā,” saka Sanda Liepiņa, Finanšu nozares asociācijas vadītāja. “Pasākuma dalībniekiem būs unikāla iespēja klātienē iepazīties ar progresīvo Ziemeļvalstu finanšu sektora dalībnieku, to apkalpoto uzņēmumu un pašvaldību pieredzi videi draudzīgu, ilgtspējību atbalstošu projektu finansēšanā, kā arī diskutēt par ilgtspējīgiem finansēšanas pakalpojumiem ES un mūsu reģionā,” piebilst asociācijas vadītāja.

Īpašu uzmanību pasākumā veltīs jautājumiem par to, kā finanšu iestādes plāno un mēra ilgtspējīga finansējuma ietekmi; kā šādu mērījumu sistēmu ieviešana maina investīciju finansēšanas lēmumus; kādas papildus izmaiņas prasīs jaunās ES ilgtspējīgās finanšu stratēģijas ieviešana; kā nesen publiskotais ANO Klimata pārmaiņu ziņojums (IPCC report) Eiropā mainīs prasības, kas tiek izvirzītas piesaistot finansējumu un izvēloties investīciju projektus; un kā palīdzēt biznesam, valstij un pašvaldībām attīstīt un ieviest ilgtspējīgus projektus, un kādi ir tam nepieciešamie instrumenti.

""OP Corporate Bank plc." ir Somijas vadošās finanšu pakalpojumu kompānijas “OP Grupa” banka, tāpēc esam gandarīti, ka tieši Helsinki ir izvēlēta kā vieta, kur norisināsies Baltijas un Ziemeļvalstu finanšu institūciju diskusija par ilgtspējīgu izaugsmi, atbalstot projektus, kas stiprina resursefektīvu attīstību. Somijā izsenis valda spēcīgas tradīcijas, kas vērstas uz apkārtējās vides saglabāšanu un aizsardzību. Tās tiek stiprinātas gan politiskajā līmenī, gan iedzīvinot ilgtspējīguma filozofiju uzņēmumu stratēģijās un biznesa procesos. Arī Somijas finanšu sektorā ir vērojama virzība uz tādu risinājumu un pakalpojumu attīstību, kas veicina uzņēmumu ilgtspējīgu darbību. Konference sniegs tās dalībniekiem plašu ieskatu ilgtspējīgu finanšu instrumentu attīstībā, kā arī tā būs lieliska iespēja izzināt mūsu - “OP Grupas” - pieredzi,” uzsver “OP Corporate Bank plc.” filiāles Latvijā vadītājs Elmārs Prikšāns.

“SEB ir vienīgā Ziemeļvalstu finanšu iestāde, kas iekļauta Dow Jones Sustainability indeksā, kas ir ļoti nopietns apliecinājums bankas pieejai biznesa ilgtspējas principiem. Šī gada sākumā veicām arī biznesa ilgtspējas stratēģijas pārskatīšanu Baltijas valstīs, kur viena no četrām prioritārām jomām ir ilgtspējīgu pakalpojumu nodrošināšana mūsu klientiem. Šobrīd esam pārkāpuši tikai starta līniju, veiksmīgi piesakot sevi daudzdzīvokļu māju siltināšanas finansēšanā, eko līzinga jomā. Baltijā esam ar know how zaļo obligāciju emisijas izstrādē priekš klientiem, kuri vēlas paplašināt savu finanšu piesaistes horizontu. Esmu pārliecināta, ka šāda tikšanās dod iespēju ikvienam paplašināt redzesloku un atvest uz Latviju labāko pasaules pieredzi,” norāda SEB bankas vadītāja Ieva Tetere.

Konferencei var sekot līdzi tiešsaistē Finanšu nozares asociācijas mājaslapā www.financelatvia.eu vai Valda Dombrovska oficiālajā Facebook lapā.

Baltijas - Ziemeļvalstu konferenci “Sustainable Finance in Baltic-Nordic” organizē Latvijas Finanšu nozares asociācija, Finance Finland un Eiropas Komisija.

Pasākuma partneri ir OP Corporate Bank plc., SEB banka, Swedbank, Eiropas Banku Federācija, Igaunijas Banku asociācija un Lietuvas Banku asociācija.

Konteksts (EK paziņojums presei 24.05.2018.)

Pieņemot Parīzes klimata nolīgumu un ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, ES un pasaules valstu valdības apņēmās pildīt ilgtspējīgākas ekonomikas un sabiedrības mērķi. ES jau tagad ir panākusi pārmaiņas, pateicoties ES 2030. gada klimata un enerģētikas politikas satvaram, Enerģētikas savienībai, Rīcības plānam pārejai uz aprites ekonomiku un ES ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanai. Tas ir arī Eiropas Savienības kapitāla tirgu savienības projekta pamatā.

Pašreizējais ieguldījumu apjoms nav pietiekams, lai atbalstītu tādu vides ilgtspējīgu ekonomikas sistēmu, kura cīnās pret klimata pārmaiņām un resursu noplicināšanu. Uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem jānovirza lielākas privātā kapitāla plūsmas, lai rastu 180 miljardus eiro papildu ieguldījumiem, kas vajadzīgi Parīzes nolīguma ES 2030 mērķu sasniegšanai. Komisija ar 2018. gada 8. marta rīcības plānu par ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanu spēra pirmo soli. Rīcības plāna izstrādes pamatā bija 2018. gada janvāra galīgais ziņojums, ko sniedza Komisijas 2016. gadā izveidotā augsta līmeņa ekspertu grupa ilgtspējīga finansējuma jautājumos. Komisija arī rīkoja sabiedrisko apspriešanu par institucionālo ieguldītāju un aktīvu pārvaldītāju pienākumiem attiecībā uz ilgtspēju.

2018. gada 22. martā Komisija rīkoja augsta līmeņa konferenci, lai apspriestu, kā vislabāk īstenot Komisijas ilgtspējīga finansējuma stratēģiju. Konference apliecināja ES valstu vadītāju un svarīgāko privāto dalībnieku atbalstu un apņēmību panākt vajadzīgās pārmaiņas finanšu sistēmā un ekonomikā.

 

Par Finanšu nozares asociāciju

Finanšu nozares asociācija ir sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas finanšu, tehnoloģiju un saistīto nozaru uzņēmumus nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
Šobrīd Finanšu nozares asociācija apvieno lielāko daļu finanšu nozares uzņēmumu, t.sk. tehnoloģiju un saistīto nozaru uzņēmumus.

2018. gada 12. jūlijā Asociācijas biedru sapulce apstiprināja nosaukuma maiņu no Latvijas Komercbanku asociācija uz Finanšu nozares asociāciju.

Finanšu nozares asociācijas vīzija - Latvijas finanšu nozare ir sadarbības un inovāciju piemērs Eiropai.
Organizācijas darbības principi un vērtības ir atvērtība, atbildība un sadarbība, veidojot vienotu platformu un kvalitatīvas diskusijas par aktuāliem jautājumiem.

Asociācijas prioritārie darbības virzieni:

  • attīstība – veicināt turpmāku Latvijas finanšu sektora attīstību, fokusējoties uz plaša klāsta inovatīvu pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību pieejamību, un konkurētspēju vienotajā Eiropas Savienības tirgū;
  • tehnoloģijas – pozicionēt Latviju kā ES līdervalsti atvērto finanšu pakalpojumu jomā ar inovatīviem digitālajiem pakalpojumiem;
  • atbilstība - veicināt augstāko atbilstības standartu ieviešanu.

Kontaktpersona: Kristīne Mennika, Stratēģiskās komunikācijas vadītāja, Finanšu nozares asociācija
+37126528533, kristine.mennika@financelatvia.eu

Biedri

Asociētie biedri