Latvijas banku darbības rezultāti 1. ceturkšņa kopsavilkums

Samazinājusies banku aktīvu vērtība

Banku aktīvi 31.03.2020. bija 21.96 miljardi EUR. 2020. gada 1. ceturkšņa laikā aktīvu vērtība samazinājās par 5% jeb 1.24 miljardiem EUR. To ietekmēja AS PNB Bankas licences anulēšana 2020. gada 1. ceturksnī.

Pēdējo 12 mēnešu laikā aktīvu vērtība ir samazinājusies par 4% jeb 0.91 miljardiem EUR.

2015. gada beigās aktīvi bija 31.9 miljardi EUR, bet, sākot ar 2016. gadu, tie pakāpeniski samazinājās. Kopējo aktīvu samazināšanās iemesli bija banku darbības stratēģijas un biznesa modeļa maiņa, kapitāla izmaksu optimizācija, kā arī ABLV Bank AS licences anulēšana.

Palielinājies banku kopējais kapitāls

Banku nozares kopējais kapitāls 31.03.2020 bija 2.75 miljardi EUR. 2020. gada 1. ceturkšņa laikā kapitāls ir palielinājies par 3% jeb 0.08 miljardiem EUR.

Savukārt pēdējo 12 mēnešu periodā kapitāls ir samazinājies par 2% jeb 0.05 miljardiem EUR.

Kopējā kapitāla augstākais punkts tika sasniegts 2015. gada beigās, kopējais kapitāls bija 3.33 miljardi EUR. Kopš tā laika kopējais kapitāls ir samazinājies par 17% jeb 0.58 miljardiem EUR.

Izsniegto kredītu apjoms 13.17 miljardi EUR

2020. gada 1. ceturksnī kredītu apjoms ir samazinājies par 2% jeb 0.30 miljardiem EUR. Pēdējo 12 mēnešu periodā tas ir samazinājies par 4% jeb 0.58 miljardiem EUR. Kredītu apjoma samazinājums galvenokārt ir vērojams uzņēmumu segmentā. Kredīti uzņēmumiem sastāda 58% no kopējā kredītu apjoma.

Privātpersonām izsniegto kredītu apjoms 2020. gada 1. ceturkšņa laikā nav būtiski mainījies, tas ir 5.35 miljardi EUR.

Noguldījumu apjoms stabilizējies

Noguldījumu apjoms 31.03.2020. Latvijas bankās bija 17.17 miljardi EUR.

2020. gada 1. ceturksnī noguldījumu apjoms samazinājās par 0.2% jeb 0.04 miljardiem EUR. Savukārt pēdējo 12 mēnešu periodā noguldījumi ir palielinājušies par 3% jeb 0.49 miljardiem EUR.

Privātpersonu noguldījumu apjoms palielinās. Kopš 2020. gada sākuma tie ir palielinājušies par 2% jeb 0.19 miljardiem EUR. Privātpersonu noguldījumi sastāda 56% no kopējā noguldījumu apjoma.

Pieprasījuma noguldījumi veido 80% no kopējā noguldījuma apjoma, atlikušos 20% veido termiņnoguldījumi.

Latvijas banku neauditētā peļņa 2020. gada 1. ceturksnī 25 miljoni EUR

Latvijas banku peļņa 2020. gada 1. ceturksnī samazinājās par 63% jeb 43 miljoniem EUR, salīdzinot ar 2019. gada 1. ceturksni.

TOP 5 pelnošākās Finanšu nozares asociācijas biedru bankas 2020. gada 1. ceturksnī bija:

  1. Swedbank – 26.1 miljoni EUR;
  2. SEB banka – 7.1 miljoni EUR;
  3. Rigensis Bank – 2.0 miljoni EUR;
  4. LPB Bank – 1.7 miljoni EUR;
  5. Signet Bank – 0.6 miljoni EUR.

Banku sektora datu avots: Latvijas Bankas Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskatu kopsavilkums.

Preses relīze Banku izsniegto kredītu apjoms Latvijā 2020.gada 1.ceturksnī sasniedza 13,17 miljardus eiro

STATISTIKA

Maksājumu karšu statistika 2020. gada 1. ceturksnī

Finanšu rādītāji 2020. gada 1.ceturksnī

Banku statistika 2020. gada 1. ceturksnis

Detalizēta informācija par 2020. gada 1. ceturksņa rādītājiem

 

Maksājuma kartes

2020

Dati uz 31.03.2020

Informācija Latvijas patērētājiem par pakalpojumu maksām

 

 

 

Biedri

Asociētie biedri