Latvijas banku darbības rezultāti
2021. gada 3. ceturkšņa kopsavilkums

Banku aktīvu vērtība pārsniedz 25 miljardus EUR

Aktīvu vērtība 30.09.2021 bija 25.34 miljardi EUR. 2021. gada 3. ceturksnī aktīvu vērtība samazinājās par 0.4% jeb 0.11 miljardiem EUR. Savukārt pēdējo 12 mēnešu periodā aktīvi palielinājās par 6% jeb 1.43 miljardiem EUR.
2021. gadā aktīvu vērtība ir pārsniegusi 25 miljardu EUR robežu un sasniegusi lielāko vērtību kopš 2018. gada.

2015. gada beigās aktīvi bija 31.94 miljardi EUR, bet, sākot ar 2016. gadu, tie pakāpeniski samazinājās. Kopējo aktīvu samazināšanās iemesli bija banku darbības stratēģijas un biznesa modeļa maiņa, kapitāla izmaksu optimizācija, kā arī ABLV Bank AS licences anulēšana. Kopš 2015. gada beigām aktīvu vērtība ir samazinājusies par 21% jeb 6.60 miljardiem EUR.

Banku kapitāls turpina pieaugt un sasniedz lielāko vērtību kopš 2018. gada

Banku nozares kopējais kapitāls 30.09.2021 bija 3.11 miljardi EUR. 2021. gada 3. ceturkšņa laikā kapitāls ir palielinājies par 2.5% jeb 0.08 miljardiem EUR. Pēdējo 12 mēnešu periodā kapitāls ir palielinājies par 8% jeb 0.23 miljardiem EUR.

Kapitāls pieaugums ir vērojams pēdējos 7 ceturkšņos pēc kārtas, tas ir, sākot ar 2020. gadu.

Kopējā kapitāla augstākais punkts tika sasniegts 2015. gada beigās, kopējais kapitāls bija 3.33 miljardi EUR. Kopš tā laika kopējais kapitāls ir samazinājies par 7% jeb 0.22 miljardiem EUR.

Izsniegto kredītu apjoms 14.25 miljardi EUR

2021. gada 3. ceturksnī kredītu apjoms palielinājās par 3% jeb 0.38 miljardiem EUR. Savukārt pēdējo 12 mēnešu periodā apjoms ir palielinājies par 7% jeb 0.96 miljardiem EUR.

Izsniegto kredītu vērtība pārsniedz 14 miljardus EUR pirmo reizi kopš 2018. gada.

Kredītu apjoma pieaugums vērojams gan uzņēmumu, gan privātpersonu segmentā. Kredīti uzņēmumiem pieauga par 7%, kredīti privātpersonām palielinājās par 6% pēdējo 12 mēnešu periodā.

Kredīti uzņēmumiem veido 58% no kopējā kredītu apjoma jeb 8.28 miljardi EUR.

2021. gada 9 mēnešu periodā noguldījumu apjoms ir palielinājies par 4%

Noguldījumu apjoms 30.09.2021 Latvijas bankās bija 19.44 miljardi EUR. 2021. gada 3. ceturksnī noguldījumu apjoms samazinājās par 1% jeb 0.14 miljardiem EUR, salīdzinot ar 2021. gada 2. ceturksni.

Pēdējo 12 mēnešu periodā noguldījumi ir palielinājušies par 10% jeb 1.70 miljardiem EUR.

Pieaugums novērojams gan uzņēmumu, gan privātpersonu noguldījumos. Pēdējo 12 mēnešu periodā uzņēmumu noguldījumi ir palielinājušies par 11%, bet privātpersonu noguldījumi ir pieauguši par 10%. Privātpersonu noguldījumi veido 56% no kopējā noguldījumu apjoma.

Pieprasījuma noguldījumi veido 88% no kopējā noguldījuma apjoma, atlikušos 12% veido termiņnoguldījumi.

Latvijas banku neauditētā peļņa 2021. gada 9 mēnešos 202 miljoni EUR

Latvijas banku peļņa 2021. gada 9 mēnešu periodā palielinājās par 95 miljoniem EUR, salīdzinot ar 2020. gada 9 mēnešu periodu.

TOP 5 pelnošākās Finanšu nozares asociācijas biedru bankas 2021. gada 9 mēnešu periodā bija:

  1. SEB banka – 61.5 miljoni EUR;
  2. Swedbank – 53.2 miljoni EUR;
  3. Citadele banka – 23.6 miljoni EUR;
  4. LPB Bank – 4.9 miljoni EUR;
  5. Reģionālā Investīciju Banka – 1.9 miljoni EUR.


Banku sektora datu avots: Latvijas Bankas Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskatu kopsavilkums.

Statistika

Banku statistika 2021. gada 3.ceturksnī

Detalizēta informācija par 2021. gada 3. ceturkšņa rādītājiem

Finanšu rādītāji 2021. gada 3. ceturksnī

Maksājumu karšu statistika 2021. gada 3. ceturksnī
Maksājuma kartes

2020

Dati uz 31.03.2020Informācija Latvijas patērētājiem par pakalpojumu maksām

Biedri

Asociētie biedri