Latvijas banku darbības rezultāti
2021. gada 1. ceturkšņa kopsavilkums

Banku aktīvu vērtība pieauga par 1.08 miljardiem EUR 2021. gada 1.ceturkšņa laikā un sasniedza lielāko vērtību kopš 2018. gada


Banku aktīvi 31.03.2021. bija 25.64 miljardi EUR, un tā ir augstākā vērtība kopš 2018. gada.

Aktīvu vērtības pieaugums ir vērojams pēdējos 4 ceturkšņus un kopumā pēdējo 12 mēnešu periodā vērtība ir pieaugusi par 17% jeb 3.68 miljardiem EUR.

2015. gada beigās aktīvi bija 31.94 miljardi EUR, bet, sākot ar 2016. gadu, tie pakāpeniski samazinājās. Kopējo aktīvu samazināšanās iemesli bija banku darbības stratēģijas un biznesa modeļa maiņa, kapitāla izmaksu optimizācija, kā arī ABLV Bank AS licences anulēšana. Kopš 2015. gada beigām aktīvu vērtība ir samazinājusies par 20% jeb 6.30 miljardiem EUR.

 

Banku kapitāls pieaug un sasniedz lielāko vērtību kopš 2018. gada

Banku nozares kopējais kapitāls 31.03.2021 bija 2.96 miljardi EUR. 2021. gada 1. ceturkšņa laikā kapitāls ir palielinājies par 1% jeb 0.03 miljardiem EUR.

Pēdējo 12 mēnešu periodā kapitāls ir palielinājies par 8% jeb 0.21 miljardiem EUR.

Kopējā kapitāla augstākais punkts tika sasniegts 2015. gada beigās, kopējais kapitāls bija 3.33 miljardi EUR. Kopš tā laika kopējais kapitāls ir samazinājies par 11% jeb 0.37 miljardiem EUR.


Izsniegto kredītu apjoms 13.99 miljardi EUR

2021. gada 1. ceturksnī kredītu apjoms palielinājās par 8% jeb 1.04 miljardiem EUR. Savukārt pēdējo 12 mēnešu periodā apjoms ir palielinājies par 6% jeb 0.81 miljardiem EUR.

Kredītu apjoma pieaugums galvenokārt ir vērojams uzņēmumu segmentā pēdējo 12 mēnešu periodā. Kredīti uzņēmumiem sastāda 60% no kopējā kredītu apjoma. Privātpersonām izsniegto kredītu apjoms nav būtiski mainījies pēdējā gada laikā, tas ir 5.37 miljardi EUR.

Pēdējo trīs gadu laikā kopējais kredītu apjoms bija 13.0-14.0 miljardu EUR robežās.


Lielākais noguldījumu apjoms kopš 2017. gada beigām

Noguldījumu apjoms 31.03.2021. Latvijas bankās bija 19.57 miljardi EUR. 2021. gada 1. ceturksnī noguldījumu apjoms palielinājās par 5% jeb 0.91 miljardiem EUR un sasniedz lielāko vērtību kopš 2017. gada beigām.

Pēdējo 12 mēnešu periodā noguldījumi ir palielinājušies par 14% jeb 2.40 miljardiem EUR.
Būtiskākais pieaugums novērojams uzņēmumu noguldījumos. Pēdējo 12 mēnešu periodā tie ir palielinājušies par 20% jeb 1.37 miljardiem EUR. Uzņēmumu noguldījumi sastāda 42% no kopējā noguldījumu apjoma.

Pieprasījuma noguldījumi veido 87% no kopējā noguldījuma apjoma, atlikušos 13% veido termiņnoguldījumi.


Latvijas banku neauditētā peļņa 2021. gada 3 mēnešos 60 miljoni EUR

Latvijas banku peļņa 2021. gada 3 mēnešu periodā palielinājās par 35 miljoniem EUR, salīdzinot ar 2020. gada 3 mēnešu periodu.

TOP 5 pelnošākās Finanšu nozares asociācijas biedru bankas 2021. gada 3 mēnešu periodā bija:

 1. SEB banka – 27.2 miljoni EUR;
 2. Swedbank – 16.4 miljoni EUR;
 3. Citadele banka – 3.2 miljoni EUR;
 4. BlueOrange Bank – 1.0 miljoni EUR;
 5. LPB Bank – 0.9 miljoni EUR.

Banku sektora datu avots: Latvijas Bankas Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskatu kopsavilkums.

Statistika

Banku statistika 2021. gada 1.ceturksnī

 • Banku aktīvi
 • Banku kapitāls un rezerves
 • Banku peļņa / zaudējumi
 • Noguldījumi bankās
 • Noguldījumu sadalījums pēc termiņiem un klientu veida
 • Banku izsniegtie kredīti
 • Kredītu sadalījums pēc klientu veida 2021. gada 31. martā


Maksājumu un maksājumu karšu statistika 2021. gada 1. ceturksnī

 • Maksājumu karšu statistika
 • Maksājumu karšu darījumu skaits un apjoms
 • Maksājumu karšu, bankomātu skaits un tirdzniecības vietu skaits ar skaidras naudas izmaksas iespēju


Detalizēta informācija par 2021. gada 1. ceturkšņa rādītājiem

 • Banku aktīvi
 • Banku kapitāls
 • Banku peļņa
 • Izsniegtie kredīti
 • Noguldījumi
 • Aktīvi pārvaldīšanā un glabāšanā
 • Finanšu rādītāji

Finanšu rādītāji 2021. gada 1. ceturksnī

 Maksājuma kartes

2020

Dati uz 31.03.2020Informācija Latvijas patērētājiem par pakalpojumu maksām

Biedri

Asociētie biedri