Latvijas banku darbības rezultāti
4. ceturkšņa kopsavilkums

Aktīvu vērtība - 23 miljardi EUR

Banku aktīvi 31.12.2019. bija 23.2 miljardi EUR.

2019. gada 4. ceturksnī aktīvi ir pielielinājušies par 0.25 miljardiem EUR jeb 1 %, aktīvu pieaugums 2019. gada laikā ir 0.33 miljardi EUR.

2015. gada beigās aktīvi bija 31.9 miljardi EUR, bet, sākot ar 2016. gadu, tie pakāpeniski samazinājās. Kopējo aktīvu samazināšanās būtiskākie iemesli bija banku darbības stratēģijas un biznesa modeļa maiņa, kapitāla izmaksu optimizācija, kā arī ABLV Bank AS licences anulēšana.

Kapitāls 2.67 miljardi EUR

2019. gada 4. ceturksnī kopējais kapitāls samazinājies par 0.16 miljardiem EUR jeb 6%, bet kopš 2019. gada sākuma tas ir samazinājies par 0.19 miljardiem EUR. Kopējo nozares kapitāla izmaiņu visbūtiskāk ietekmēja maksātnespējīgās AS PNB bankas zaudējumi 2019. gadā.

Izsniegto kredītu apjoms 13.47 miljardi EUR

2019. gada 4. ceturksnī apjoms ir samazinājies par 0.45 miljardiem EUR jeb 3%. Savukārt 2019. gada 12 mēnešu periodā tas ir samazinājies par 0.09 miljardiem EUR jeb 0.7%. Kredītu apjoma samazinājums galvenokārt ir vērojams uzņēmumu segmentā. Kredīti uzņēmumiem sastāda 60% no kopējā kredītu apjoma.

Privātpersonām izsniegto kredītu apjoms 2019. gada laikā ir pieaudzis par 0.12 miljardiem EUR jeb 2%.

Astoņām bankām izsniegto kredītu apjoms 2019. gada laikā ir pieaudzis.

Pieaug noguldījumu apjoms

Noguldījumu apjoms 31.12.2019. Latvijas bankās bija 17.21 miljardi EUR.

2019. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 3. ceturkšņa rādītājiem, noguldījumu apjoms pieauga par 0.65 miljardiem EUR jeb 4%, savukārt kopš 2019. gada sākuma tas ir pieaudzis par 0.87 miljardiem EUR jeb 5%. Pieaugums galvenokārt novērojams privātpersonu noguldījumus. Kopš 2019. gada sākuma tie ir palielinājušies par 0.89 miljardiem EUR jeb 10.5%. Privātpersonu noguldījumi ir 54% no kopējā noguldījumu apjoma.

Pieprasījuma noguldījumi veido 80% no kopējā noguldījuma apjoma, atlikušos 20% veido termiņnoguldījumi.

Latvijas banku neauditētā peļņa 2019. gada 12 mēnešos 119 miljoni EUR

Latvijas banku peļņa 2019. gada 12 mēnešos samazinājās par 175 miljoniem EUR jeb 59%, salīdzinot ar 2018. gada 12 mēnešu periodu. To visbūtiskāk ietekmēja maksātnespējīgās AS PNB bankas neto zaudējumi 2019. gadā.


Banku sektora datu avots: Latvijas Bankas Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskatu kopsavilkums.

 

Iepriekšējo periodu rezultāti

Maksājuma kartes

2019

Dati uz 31.12.2019

Dati uz 30.09.2019.

Dati uz 30.06.2019

Dati uz 31.03.2019

 

Informācija Latvijas patērētājiem par pakalpojumu maksām

 

 

 

Biedri

Asociētie biedri