Latvijas banku darbības rezultāti 2021. gada 4. ceturkšņa kopsavilkums

2021. gadā banku aktīvu vērtība palielinājusies par 0.9 miljardiem EUR

Aktīvu vērtība 31.12.2021 bija 25.49 miljardi EUR. 2021. gada 4. ceturksnī aktīvu vērtība palielinājās par 0.6% jeb 0.15 miljardiem EUR. Savukārt pēdējo 12 mēnešu periodā aktīvi palielinājās par 4% jeb 0.93 miljardiem EUR.
2021. gadā aktīvu vērtība ir pārsniegusi 25 miljardu EUR robežu un sasniegusi lielāko vērtību kopš 2018. gada.

2015. gada beigās aktīvi bija 31.94 miljardi EUR, bet, sākot ar 2016. gadu, tie pakāpeniski samazinājās. Kopējo aktīvu samazināšanās iemesli bija banku darbības stratēģijas un biznesa modeļa maiņa, kapitāla izmaksu optimizācija, kā arī ABLV Bank AS licences anulēšana. Kopš 2015. gada beigām aktīvu vērtība ir samazinājusies par 20% jeb 6.45 miljardiem EUR.

Banku kapitāls palielinājās par 5% 2021. gadā

Banku nozares kopējais kapitāls 31.12.2021 bija 3.08 miljardi EUR. 2021. gada 4. ceturkšņa laikā kapitāls ir samazinājies par 0.9% jeb 0.03 miljardiem EUR. Pēdējo 12 mēnešu periodā kapitāls ir palielinājies par 5% jeb 0.15 miljardiem EUR.

Kopējā kapitāla augstākais punkts tika sasniegts 2015. gada beigās, kopējais kapitāls bija 3.33 miljardi EUR. Kopš tā laika kopējais kapitāls ir samazinājies par 7% jeb 0.25 miljardiem EUR.

Izsniegto kredītu apjoms turpina pieaugt un sasniedz lielāko vērtību kopš 2018. gada

Izsniegto kredītu apjoms 31.12.2021 bija 14.42 miljardi EUR. 2021. gada 4. ceturksnī kredītu apjoms palielinājās par 1.2% jeb 0.17 miljardiem EUR. Savukārt pēdējo 12 mēnešu periodā apjoms ir palielinājies par 11% jeb 1.47 miljardiem EUR.
Kredītu apjoma pieaugums vērojams gan uzņēmumu, gan privātpersonu segmentā. Kredīti uzņēmumiem pieauga par 12%, kredīti privātpersonām palielinājās par 8% pēdējo 12 mēnešu periodā.
Kredīti uzņēmumiem veido 57% no kopējā kredītu apjoma jeb 8.28 miljardi EUR.

Noguldījumu apjoms pārsniedz 20 miljardus

Noguldījumu apjoms 31.12.2021 Latvijas bankās bija 20.01 miljardi EUR, sasniedzot lielāko vērtību kopš 2018. gada. 2021. gada 4. ceturksnī noguldījumu apjoms palielinājās par 3% jeb 0.57 miljardiem EUR, salīdzinot ar 2021. gada 3. ceturksni.
Pēdējo 12 mēnešu periodā noguldījumi ir palielinājušies par 7% jeb 1.35 miljardiem EUR.
Pieaugums novērojams gan uzņēmumu, gan privātpersonu noguldījumos. Pēdējo 12 mēnešu periodā uzņēmumu noguldījumi ir palielinājušies par 5%, bet privātpersonu noguldījumi ir pieauguši par 11%. Privātpersonu noguldījumi veido 57% no kopējā noguldījumu apjoma.
Pieprasījuma noguldījumi veido 89% no kopējā noguldījuma apjoma, atlikušos 11% veido termiņnoguldījumi.

Latvijas banku neauditētā peļņa 2021. gadā 264 miljoni EUR

Latvijas banku peļņa 2021. gadā palielinājās par 81% jeb 118 miljoniem EUR, salīdzinot ar 2020. gadu.

TOP 5 pelnošākās Finanšu nozares asociācijas biedru bankas 2021. gadā bija:

  1. Swedbank – 73.4 miljoni EUR;
  2. SEB banka – 72.5 miljoni EUR;
  3. Citadele banka – 29.6 miljoni EUR;
  4. Reģionālā Investīciju Banka – 9.1 miljoni EUR;
  5. BlueOrange Bank – 7.1 miljoni EUR.

 

Banku sektora datu avots: Latvijas Bankas Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskatu kopsavilkums.

Statistika

Banku statistika 2021. gada 4. ceturksnī

Detalizēta informācija par 2021. gada 4. ceturkšņa rādītājiem

Finanšu rādītāji 2021. gada 4. ceturksnī

Maksājumu karšu statistika 2021. gada 4. ceturksnī

Vispārējie dati 2021. gada 4. ceturksnī

 
Maksājuma kartes

2020

Dati uz 31.03.2020Informācija Latvijas patērētājiem par pakalpojumu maksām

Biedri

Asociētie biedri