Latvijas banku darbības rezultāti 4. ceturkšņa kopsavilkums

Banku aktīvu vērtība pieauga par 1.36 miljardiem EUR 2020. gada laikā un sasniedza lielāko vērtību kopš 2018. gada

Banku aktīvi 31.12.2020. bija 24.56 miljardi EUR, un tā ir augstākā vērtība pēdējo 2 gadu laikā.

2020. gada 4. ceturksnī aktīvu vērtība palielinājās par 3% jeb 0.65 miljardiem EUR, un pēdējo 12 mēnešu periodā tā ir pieaugusi par 6% jeb 1.36 miljardiem EUR.

2015. gada beigās aktīvi bija 31.94 miljardi EUR, bet, sākot ar 2016. gadu, tie pakāpeniski samazinājās. Kopējo aktīvu samazināšanās iemesli bija banku darbības stratēģijas un biznesa modeļa maiņa, kapitāla izmaksu optimizācija, kā arī ABLV Bank AS licences anulēšana. Kopš 2015. gada beigām aktīvu vērtība ir samazinājusies par 23% jeb 7.38 miljardiem EUR.

Banku kopējais kapitāls palielinājies par 10% 2020. gadā

Banku nozares kopējais kapitāls 31.12.2020 bija 2.93 miljardi EUR. 2020. gada 4. ceturkšņa laikā kapitāls ir palielinājies par 2% jeb 0.05 miljardiem EUR.

2020. gada 12 mēnešu periodā kapitāls ir palielinājies par 10% jeb 0.26 miljardiem EUR.

Kopējā kapitāla augstākais punkts tika sasniegts 2015. gada beigās, kopējais kapitāls bija 3.33 miljardi EUR. Kopš tā laika kopējais kapitāls ir samazinājies par 12% jeb 0.40 miljardiem EUR.


Izsniegto kredītu apjoms 12.95 miljardi EUR

2020. gada 4. ceturksnī kredītu apjoms samazinājās par 3% jeb 0.34 miljardiem EUR, salīdzinot ar 2020. gada 3. ceturksni. Savukārt pēdējo 12 mēnešu periodā apjoms ir samazinājies par 4% jeb 0.52 miljardiem EUR.

Kredītu apjoma samazinājums galvenokārt ir vērojams uzņēmumu segmentā pēdējo 12 mēnešu periodā. Kredīti uzņēmumiem sastāda 57% no kopējā kredītu apjoma. Privātpersonām izsniegto kredītu apjoms nav būtiski mainījies pēdējā gada laikā, tas ir 5.37 miljardi EUR.
Pēdējo divu gadu laikā kopējais kredītu apjoms bija 13.0-14.0 miljardu EUR robežās.


Lielākais noguldījumu apjoms kopš 2017. gada beigām

Noguldījumu apjoms 31.12.2020. Latvijas bankās bija 18.66 miljardi EUR. 2020. gada 4. ceturksnī noguldījumu apjoms palielinājās par 5% jeb 0.92 miljardiem EUR un sasniedz lielāko vērtību kopš 2017. gada beigām.

Pēdējo 12 mēnešu periodā noguldījumi ir palielinājušies par 8% jeb 1.45 miljardiem EUR.

Būtiskākais pieaugums novērojams uzņēmumu noguldījumos. Pēdējā gada laikā tie ir palielinājušies par 14% jeb 0.98 miljardiem EUR. Uzņēmumu noguldījumi sastāda 42% no kopējā noguldījumu apjoma.

Pieprasījuma noguldījumi veido 85% no kopējā noguldījuma apjoma, atlikušos 15% veido termiņnoguldījumi.


Latvijas banku neauditētā peļņa 2020. gada 12 mēnešos 146 miljoni EUR

Latvijas banku peļņa 2020. gada 12 mēnešu periodā palielinājās par 22% jeb 27 miljoniem EUR, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu periodu.

TOP 5 pelnošākās Finanšu nozares asociācijas biedru bankas 2020. gada 12 mēnešu periodā bija:
1. Swedbank – 75.3 miljoni EUR;
2. SEB banka – 35.8 miljoni EUR;
3. BlueOrange Bank – 4.9 miljoni EUR;
4. LPB Bank – 3.6 miljoni EUR;
5. Rigensis Bank – 2.7 miljoni EUR.

Banku sektora datu avots: Latvijas Bankas Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskatu kopsavilkums.

Statistika

2020. gada 4. ceturksnis

Maksājumu karšu statistika 2020. gada 4. ceturksnī

Finanšu rādītāji 2020. gada 4. ceturksnī

Vispārējie dati 2020. gada 4. ceturksnī

Banku statistika 2020. gada 4. ceturksnī

Detalizēta informācija par 2020. gada 4. ceturkšņa rādītājiemMaksājuma kartes

2020

Dati uz 31.03.2020Informācija Latvijas patērētājiem par pakalpojumu maksām

Biedri

Asociētie biedri