Latvijas banku darbības rezultāti 3. ceturkšņa kopsavilkums

Banku aktīvu vērtība sasniedz lielāko vērtību kopš 2018. gada

Banku aktīvi 30.09.2020. bija 23.91 miljardi EUR, un tā ir augstākā vērtība pēdējo 2 gadu laikā.

2020. gada 3. ceturksnī aktīvu vērtība palielinājās par 3% jeb 0.59 miljardiem EUR, un pēdējo 12 mēnešu periodā tā ir pieaugusi par 4% jeb 0.95 miljardiem EUR.

2015. gada beigās aktīvi bija 31.94 miljardi EUR, bet, sākot ar 2016. gadu, tie pakāpeniski samazinājās. Kopējo aktīvu samazināšanās iemesli bija banku darbības stratēģijas un biznesa modeļa maiņa, kapitāla izmaksu optimizācija, kā arī ABLV Bank AS licences anulēšana. Kopš 2015. gada beigām aktīvu vērtība ir samazinājusies par 25% jeb 8.03 miljardiem EUR.

 

Palielinājies banku kopējais kapitāls

Banku nozares kopējais kapitāls 30.09.2020 bija 2.88 miljardi EUR. 2020. gada 3. ceturkšņa laikā kapitāls ir palielinājies par 3% jeb 0.10 miljardiem EUR.

2020. gada 9 mēnešu periodā kapitāls ir palielinājies par 8% jeb 0.21 miljardiem EUR.

Kopējā kapitāla augstākais punkts tika sasniegts 2015. gada beigās, kopējais kapitāls bija 3.33 miljardi EUR. Kopš tā laika kopējais kapitāls ir samazinājies par 13% jeb 0.45 miljardiem EUR.

 

Izsniegto kredītu apjoms 13.29 miljardi EUR

2020. gada 3. ceturksnī kredītu apjoms palielinājās par 1% jeb 0.11 miljardiem EUR, salīdzinot ar 2020. gada 2. ceturksni. Savukārt pēdējo 12 mēnešu periodā apjoms ir samazinājies par 4% jeb 0.63 miljardiem EUR. 

Kredītu apjoma samazinājums galvenokārt ir vērojams uzņēmumu segmentā pēdējo 12 mēnešu periodā. Kredīti uzņēmumiem sastāda 58% no kopējā kredītu apjoma. Privātpersonām izsniegto kredītu apjoms nav būtiski mainījies pēdējā gada laikā, tas ir 5.36 miljardi EUR.

Pēdējo divu gadu laikā kopējais kredītu apjoms ir 13.0-14.0 miljardu EUR robežās. 

 

Lielākais noguldījumu apjoms pēdējo divu gadu laikā

Noguldījumu apjoms 30.09.2020. Latvijas bankās bija 17.74 miljardi EUR. 2020. gada 3. ceturksnī noguldījumu apjoms palielinājās par 2% jeb 0.37 miljardiem EUR un sasniedz lielāko vērtību pēdējo divu gadu laikā. 

Pēdējo 12 mēnešu periodā noguldījumi ir palielinājušies par 7% jeb 1.19 miljardiem EUR.

Būtiskākais pieaugums novērojams privātpersonu noguldījumos. Pēdējā gada laikā tie ir palielinājušies par 10% jeb 0.92 miljardiem EUR. Privātpersonu noguldījumi sastāda 56% no kopējā noguldījumu apjoma.

Pieprasījuma noguldījumi veido 84% no kopējā noguldījuma apjoma, atlikušos 16% veido termiņnoguldījumi.

 

Latvijas banku neauditētā peļņa 2020. gada 9 mēnešos 107 miljoni EUR

Latvijas banku peļņa 2020. gada 9 mēnešu periodā samazinājās par 46% jeb 91 miljoniem EUR, salīdzinot ar 2019. gada 9 mēnešu periodu.

TOP 5 pelnošākās Finanšu nozares asociācijas biedru bankas 2020. gada 9 mēnešu periodā bija:

1. Swedbank – 59.9 miljoni EUR;

2. SEB banka – 28.3 miljoni EUR;

3. Rigensis Bank – 6.4 miljoni EUR;

4. LPB Bank – 4.7 miljoni EUR;

5. BlueOrange Bank – 3.0 miljoni EUR.

 

Banku sektora datu avots: Latvijas Bankas Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskatu kopsavilkums.

Statistika

2020. gada 3. ceturksnis

Maksājumu karšu statistika 2020. gada 3. ceturksnī

Finanšu rādītāji 2020. gada 3. ceturksnī

Banku statistika 2020. gada 3. ceturksnī

Detalizēta informācija par 2020. gada 3. ceturkšņa rādītājiemMaksājuma kartes

2020

Dati uz 31.03.2020Informācija Latvijas patērētājiem par pakalpojumu maksām

Biedri

Asociētie biedri