Latvijas banku darbības rezultāti 2. ceturkšņa kopsavilkums

Palielinājusies banku aktīvu vērtība

Banku aktīvi 30.06.2020. bija 23.31 miljardi EUR, un tā ir augstākā vērtība pēdējo 2 gadu laikā.

2020. gada 2. ceturksnī aktīvu vērtība palielinājās par 6% jeb 1.35 miljardiem EUR, bet pēdējo 12 mēnešu periodā tā ir pieaugusi par 3% jeb 0.68 miljardiem EUR.

2015. gada beigās aktīvi bija 31.9 miljardi EUR, bet, sākot ar 2016. gadu, tie pakāpeniski samazinājās. Kopējo aktīvu samazināšanās iemesli bija banku darbības stratēģijas un biznesa modeļa maiņa, kapitāla izmaksu optimizācija, kā arī ABLV Bank AS licences anulēšana.

Stabilizējies banku kopējais kapitāls

Banku nozares kopējais kapitāls 30.06.2020 bija 2.78 miljardi EUR. 2020. gada 2. ceturkšņa laikā kapitāls ir palielinājies par 1% jeb 0.03 miljardiem EUR.

Pēdējo divu gadu laikā kopējais kapitāls nav būtiski mainījies, tas ir 2.70-2.80 miljardi EUR robežās.

Kopējā kapitāla augstākais punkts tika sasniegts 2015. gada beigās, kopējais kapitāls bija 3.33 miljardi EUR. Kopš tā laika kopējais kapitāls ir samazinājies par 16% jeb 0.55 miljardiem EUR.

Izsniegto kredītu apjoms 13.18 miljardi EUR

2020. gada 2. ceturksnī kredītu apjoms nav būtiski mainījies, salīdzinot ar 2020. gada 1. ceturksni. Savukārt pēdējo 12 mēnešu periodā apjoms ir samazinājies par 5% jeb 0.67 miljardiem EUR.
Pēdējo divu gadu laikā kopējais kredītu apjoms ir 13.0-14.0 miljardu EUR robežās.
Kredītu apjoma samazinājums galvenokārt ir vērojams uzņēmumu segmentā. Kredīti uzņēmumiem sastāda 58% no kopējā kredītu apjoma. Privātpersonām izsniegto kredītu apjoms nav būtiski mainījies pēdējā gada laikā, tas ir 5.35 miljardi EUR.

Lielākais noguldījumu apjoms pēdējo divu gadu laikā

Noguldījumu apjoms 30.06.2020. Latvijas bankās bija 17.37 miljardi EUR. 2020. gada 2. ceturksnī noguldījumu apjoms palielinājās par 1% jeb 0.20 miljardiem EUR un sasniedz lielāko vērtību pēdējo divu gadu laikā.
Pēdējo 12 mēnešu periodā noguldījumi ir palielinājušies par 5% jeb 0.76 miljardiem EUR.
Pieaugums galvenokārt novērojams privātpersonu noguldījumos. Pēdējā gada laikā tie ir palielinājušies par 9% jeb 0.79 miljardiem EUR. Privātpersonu noguldījumi sastāda 56% no kopējā noguldījumu apjoma.
Pieprasījuma noguldījumi veido 83% no kopējā noguldījuma apjoma, atlikušos 17% veido termiņnoguldījumi.

Latvijas banku neauditētā peļņa 2020. gada 1. pusgadā 47 miljoni EUR

Latvijas banku peļņa 2020. gada 1. pusgadā samazinājās par 63% jeb 80 miljoniem EUR, salīdzinot ar 2019. gada 1. pusgadu.

TOP 5 pelnošākās Finanšu nozares asociācijas biedru bankas 2020. gada 1. pusgadā bija:

  1. Swedbank – 44.3 miljoni EUR;
  2. SEB banka – 13.6 miljoni EUR;
  3. Rigensis Bank – 3.8 miljoni EUR;
  4. LPB Bank – 2.5 miljoni EUR;
  5. Signet Bank – 0.9 miljoni EUR.

Banku sektora datu avots: Latvijas Bankas Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskatu kopsavilkums.

Statistika

2020. gada 2. ceturksnis

Maksājumu karšu statistika 2020. gada 2. ceturksnī

Finanšu rādītāji 2020. gada 2. ceturksnī

Vispārējie dati 2020. gada 2. ceturksnī

Banku statistika 2020. gada 2. ceturksnis

Detalizēta informācija par 2020. gada 2. ceturkšņa rādītājiemMaksājuma kartes

2020

Dati uz 31.03.2020Informācija Latvijas patērētājiem par pakalpojumu maksām

Biedri

Asociētie biedri