Latvijas banku darbības rezultāti
3. ceturkšņa kopsavilkums

Aktīvi - 23 miljardi EUR

Banku aktīvi 30.09.2019. bija 23 miljardi EUR.

2019. gada 3. ceturksnī aktīvi ir pielielinājušie par 0.3 miljardiem jeb 1%.

2015. gada beigās aktīvi bija 31.9 miljardi EUR, bet, sākot ar 2016. gadu, tie pakāpeniski samazinājās. Kopējo aktīvu samazināšanās iemesli bija banku darbības stratēģijas un biznesa modeļa maiņa, kapitāla izmaksu optimizācija, kā arī ABLV Bank AS licences anulēšana.
Savukārt 2019. gadā kopējie aktīvi stabilizējušies 22.6 – 23.0 miljardu apmērā.

Kapitāls 2.82 miljardi EUR

2019. gada 3. ceturksnī kopējais kapitāls palielinājies par 0.06 miljardiem EUR jeb 2%, bet kopš 2019. gada sākuma tas ir samazinājies par 0.03 miljardiem EUR jeb 1%.

Pēdējā gada laikā kopējais kapitāla apjoms svārstās ap 2.80 miljardiem EUR.

Izsniegto kredītu apjoms turpina pieaugt

Izsniegto kredītu apjoms 30.09.2019. bija 13.9 miljardi EUR.
2019. gada 3. ceturksnī apjoms ir audzis par 0.1 miljardu EUR jeb 0.5%. 2019. gada 9 mēnešu periodā tas ir palielinājies par 0.35 miljardiem EUR jeb 2.5%. Kredītu apjoma pieaugums ir novērojams pēdējos četrus ceturkšņus pēc kārtas gan privātpersonu, gan uzņēmumu segmentā.

Noguldījumu apjoms bankās stabilizējies

Noguldījumu apjoms 30.09.2019.Latvijas bankās bija 16.6 miljardi EUR.
2019. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2. ceturkšņa rādītājiem, noguldījumu apjoms samazinājies par 0.07 miljardiem EUR jeb 0.4%, savukārt kopš 2019. gada sākuma tas ir pieaudzis par 0.22 miljardiem EUR jeb 1% .
Privātpersonu noguldījumos ir novērojams pakāpenisks apjoma pieaugums. Kopš 2019. gada sākuma tas ir palielinājies par 5.5%. Privātpersonu noguldījumi bija 54% no kopējā noguldījumu apjoma.


Latvijas banku neauditētā peļņa 2019. gada 9 mēnešos 198 miljoni EUR

Latvijas banku peļņa 2019. gada 9 mēnešos samazinājās par 34 miljoniem EUR jeb 15%, salīdzinot ar 2018. gada 9 mēnešu periodu.

TOP 5 pelnošākās Finanšu nozares asociācijas biedru bankas 2019. gada 9 mēnešu periodā bija:

  1. Swedbank – 83.3 miljoni EUR;
  2. SEB banka – 37.7 miljoni EUR;
  3. Citadele banka – 32.1 miljoni EUR;
  4. Luminor Bank filiāle Latvijā – 15.9 miljoni EUR;
  5. LPB Banka – 4.9 miljoni EUR.

 

 

Iepriekšējo periodu rezultāti

Maksājuma kartes

2019

Dati uz 30.06.2019

Dati uz 31.03.2019

 

Informācija Latvijas patērētājiem par pakalpojumu maksām

 

 

 

Biedri

Asociētie biedri