Latvijas banku darbības rezultāti
2021. gada 2. ceturkšņa kopsavilkums

Banku aktīvu vērtība pārsniedz 25 miljardus EUR

Aktīvu vērtība 30.06.2021 bija 25.45 miljardi EUR. 2021. gada 2. ceturksnī aktīvu vērtība samazinājās par 1% jeb 0.19 miljardiem EUR. Savukārt pēdējo 12 mēnešu periodā aktīvi palielinājies par 9% jeb 2.14 miljardiem EUR.
2021. gadā aktīvu vērtība ir pārsniegusi 25 miljardu EUR robežu un sasniegusi lielāko vērtību kopš 2018. gada.

2015. gada beigās aktīvi bija 31.94 miljardi EUR, bet, sākot ar 2016. gadu, tie pakāpeniski samazinājās. Kopējo aktīvu samazināšanās iemesli bija banku darbības stratēģijas un biznesa modeļa maiņa, kapitāla izmaksu optimizācija, kā arī ABLV Bank AS licences anulēšana. Kopš 2015. gada beigām aktīvu vērtība ir samazinājusies par 20% jeb 6.49 miljardiem EUR.

 

Banku kapitāls turpina pieaugt un sasniedz lielāko vērtību kopš 2018. gada

Banku nozares kopējais kapitāls 30.06.2021 bija 3.03 miljardi EUR. 2021. gada 2. ceturkšņa laikā kapitāls ir palielinājies par 2% jeb 0.07 miljardiem EUR.

Pēdējo 12 mēnešu periodā kapitāls ir palielinājies par 9% jeb 0.25 miljardiem EUR.

Kopējā kapitāla augstākais punkts tika sasniegts 2015. gada beigās, kopējais kapitāls bija 3.33 miljardi EUR. Kopš tā laika kopējais kapitāls ir samazinājies par 9% jeb 0.30 miljardiem EUR.


Izsniegto kredītu apjoms 13.86 miljardi EUR

2021. gada 2. ceturksnī kredītu apjoms samazinājās par 1% jeb 0.12 miljardiem EUR. Savukārt pēdējo 12 mēnešu periodā apjoms ir palielinājies par 5% jeb 0.68 miljardiem EUR.

Kredītu apjoma pieaugums galvenokārt ir vērojams uzņēmumu segmentā pēdējo 12 mēnešu periodā, tie pieauga par 6%. Kredīti uzņēmumiem sastāda 59% no kopējā kredītu apjoma. Privātpersonām izsniegto kredītu apjoma pieaugums bija 3% pēdējo 12 mēnešu periodā, tie kopā viedo 5.44 miljardus EUR.

Pēdējo trīs gadu laikā kopējais kredītu apjoms bija 13.0-14.0 miljardu EUR robežās.


Lielākais noguldījumu apjoms kopš 2017. gada beigām

Noguldījumu apjoms 30.06.2021. Latvijas bankās bija 19.58 miljardi EUR. 2021. gada 2. ceturksnī noguldījumu apjoms nav būtiski mainījies, salīdzinot ar 2021. gada 1. ceturksni.
Pēdējo 12 mēnešu periodā noguldījumi ir palielinājušies par 13% jeb 2.21 miljardiem EUR.

Pieaugums novērojams gan uzņēmumu, gan privātpersonu noguldījumos. Pēdējo 12 mēnešu periodā uzņēmumu noguldījumi ir palielinājušies par 16%, bet privātpersonu noguldījumi ir pieauguši par 13%. Privātpersonu noguldījumi veido 56% no kopējā noguldījumu apjoma.

Pieprasījuma noguldījumi veido 88% no kopējā noguldījuma apjoma, atlikušos 12% veido termiņnoguldījumi.


Latvijas banku neauditētā peļņa 2021. gada 6 mēnešos 129 miljoni EUR

Latvijas banku peļņa 2021. gada 6 mēnešu periodā palielinājās par 81 miljonu EUR, salīdzinot ar 2020. gada 6 mēnešu periodu.

TOP 5 pelnošākās Finanšu nozares asociācijas biedru bankas 2021. gada 6 mēnešu periodā bija:

 1. SEB banka – 42.6 miljoni EUR;
 2. Swedbank – 39.2 miljoni EUR;
 3. Citadele banka – 15.9 miljoni EUR;
 4. LPB Bank – 2.5 miljoni EUR;
 5. Reģionālā Investīciju Banka – 1.2 miljoni EUR.

Banku sektora datu avots: Latvijas Bankas Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskatu kopsavilkums.

Statistika

Banku statistika 2021. gada 2.ceturksnī

 • Banku aktīvi
 • Banku kapitāls un rezerves
 • Banku peļņa / zaudējumi
 • Noguldījumi bankās
 • Noguldījumu sadalījums pēc termiņiem un klientu veida
 • Banku izsniegtie kredīti
 • Kredītu sadalījums pēc klientu veida 2021. gada 31. martā


Maksājumu un maksājumu karšu statistika 2021. gada 2. ceturksnī

 • Maksājumu karšu statistika
 • Maksājumu karšu darījumu skaits un apjoms
 • Maksājumu karšu, bankomātu skaits un tirdzniecības vietu skaits ar skaidras naudas izmaksas iespēju


Detalizēta informācija par 2021. gada 2. ceturkšņa rādītājiem

 • Banku aktīvi
 • Banku kapitāls
 • Banku peļņa
 • Izsniegtie kredīti
 • Noguldījumi
 • Aktīvi pārvaldīšanā un glabāšanā
 • Finanšu rādītāji

Finanšu rādītāji 2021. gada 2. ceturksnī

Vispārējie dati 2021. gada 2. ceturksnī

 
Maksājuma kartes

2020

Dati uz 31.03.2020Informācija Latvijas patērētājiem par pakalpojumu maksām

Biedri

Asociētie biedri