Pēc tam, kad klientam ir izsniegts aizdevums, kredīta līguma darbības laikā var būt nepieciešamība veikt pārkreditēšanu, tostarp pēc klienta paša lūguma. Tādēļ Asociācijas ietvaros ir izstrādāti divi sadarbības līgumi un vienošanās paraugs, lai šo procesu atvieglotu un standartizētu.

Ja klientam ir hipotekārais kredīts vienā bankā, bet viņš vēlas pārkreditēt šo aizdevumu uz citu banku, tad klients var izmantot standarta pārkreditēšanai radīto mehānismu, kas bez papildu starpbanku vienošanos noslēgšanas, aizpildot un apmainoties ar attiecīgiem dokumentiem, ļauj veikt pārkreditēšanu uz citu banku, ja tā ir pievienojusies sadarbības līgumam par standarta pārkreditēšanu. Šāda kārtība ir spēkā no 2018.gada 1.jūnija.

Ja vienas bankas klients, piemēram, vēlas pirkt nekustamo īpašumu, ņemot hipotekāro kredītu, un īpašums tiek iegādāts no citas bankas klienta, kurš šo īpašumu ir ieķīlājis par labu savai bankai, tad pastāv divas iespējas:

  1. Izmantot banku noslēgto sadarbības līgumu par pārkreditēšanu īpašuma pirkuma gadījumā, individuālu neparakstot atsevišķu starpbanku vienošanos, bet tikai iesniedzot un apmainoties ar attiecīgajiem dokumentiem, ko paredz sadarbības līgums. Šāda kārtība būs spēkā no 2021.gada 1.oktobra tām bankām, kas līgumam būs pievienojušās.
  2. Slēgt atsevišķu starpbanku vienošanos nekustamā īpašuma pirkuma gadījumā. Vienošanās paraugs pievienots šajā sadaļā. Paraugs ir nozares izstrādāts labas prakses standarts, ko var izmantot ikvienas. Paraugs ir saskaņots starp bankām jau iepriekš, lai netērētu ievērojamu laiku juridisko formulējumu labošanai un izmantotu vienošanos specifiskos gadījumos, kad netiek piemērota sadarbības līgumā noteiktā kārtība.

VIENOŠANĀS PARAUGS

STANDARTA PĀRKREDITĒŠANA

Lai optimizētu starpbanku un klientu sadarbību kredītsaistību pārkreditēšanas gadījumos, Latvijas Komercbanku asociācijas biedri – 16 bankas Latvijā - parakstījušas sadarbības līgumu par atvieglotu pārkreditēšanas kārtību.

Līgums stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā, un nosaka, ka turpmāk, veicot saistību pārkreditēšanu šo banku starpā, sadarbības noteikumi jau būs skaidri un papildu vienošanās ar klientu un abām iesaistītajām bankām nebūs jāparaksta.

Preses relīze: No 2018. gada 1. jūnija 16 bankas saviem klientiem atvieglo pārkreditēšanas kārtību

PĀRKREDITĒŠANA VEICOT PIRKUMU

  • Sadarbības līgums stāsies spēkā no 2021.gada 1.oktobra.

Biedri

Asociētie biedri