Pēc tam, kad klientam ir izsniegts aizdevums, kredīta līguma darbības laikā var būt nepieciešamība veikt pārkreditēšanu, tostarp pēc klienta paša lūguma. Tādēļ Asociācijas ietvaros ir izstrādāti divi sadarbības līgumi un vienošanās paraugs, lai šo procesu atvieglotu un standartizētu.

STANDARTA PĀRKREDITĒŠANA

Ja klientam ir hipotekārais kredīts vienā bankā, bet viņš vēlas pārkreditēt šo aizdevumu uz citu banku, tad klients var izmantot standarta pārkreditēšanai radīto mehānismu, kas bez papildu starpbanku vienošanos noslēgšanas, aizpildot un apmainoties ar attiecīgiem dokumentiem, ļauj veikt pārkreditēšanu uz citu banku, ja tā ir pievienojusies sadarbības līgumam par standarta pārkreditēšanu. Šāda kārtība ir spēkā no 2018.gada 1.jūnija.


 Sadarbības līguma redakcija no 2021.gada 1.oktobra

Sadarbības līgumam par kredītiestāžu sadarbību standarta pārkreditēšanas gadījumos ir pievienojušās un sev par saistošu atzinušas šādas kredītiestādes:

 PĀRKREDITĒŠANA VEICOT PIRKUMU

Ja vienas bankas klients, piemēram, vēlas pirkt nekustamo īpašumu, ņemot hipotekāro kredītu, un īpašums tiek iegādāts no citas bankas klienta, kurš šo īpašumu ir ieķīlājis par labu savai bankai, tad pastāv iespēja izmantot banku noslēgto sadarbības līgumu par pārkreditēšanu īpašuma pirkuma gadījumā, individuāli neparakstot atsevišķu starpbanku vienošanos, bet tikai iesniedzot un apmainoties ar attiecīgajiem dokumentiem, ko paredz sadarbības līgums. Šāda kārtība būs spēkā no 2021.gada 1.oktobra tām bankām, kas līgumam būs pievienojušās.


 Sadarbības līguma redakcija no 2022.gada 1.jūlija

Sadarbības līgumam par kredītiestāžu sadarbību ieķīlāta īpašuma pirkuma gadījumos ir pievienojušās un sev par saistošu atzinušas šādas kredītiestādes:

 


 Sadarbības līguma redakcija līdz 2022.gada 30.jūnijam

Sadarbības līgumam par kredītiestāžu sadarbību ieķīlāta īpašuma pirkuma gadījumos ir pievienojušās un sev par saistošu atzinušas šādas kredītiestādes:

 

 


STARPBANKU VIENOŠANĀS PARAUGS

Ja gadījumā netiek izmantotas sadarbības līgumu iespējas, pastāv iespēja slēgt atsevišķu starpbanku vienošanos nekustamā īpašuma pirkuma gadījumā. Vienošanās paraugs pievienots šajā sadaļā. Paraugs ir nozares izstrādāts labas prakses standarts, ko var izmantot ikviena kredītiestāde. Paraugs ir saskaņots starp bankām jau iepriekš, lai netērētu ievērojamu laiku juridisko formulējumu labošanai un izmantotu vienošanos specifiskos gadījumos, kad netiek piemērota sadarbības līgumā noteiktā kārtība.
Biedri

Asociētie biedri