Lai optimizētu starpbanku un klientu sadarbību kredītsaistību pārkreditēšanas gadījumos, Latvijas Komercbanku asociācijas biedri – 16 bankas Latvijā - parakstījušas sadarbības līgumu par atvieglotu pārkreditēšanas kārtību.
Līgums stājas spēkā šī gada 1. jūnijā, un nosaka, ka turpmāk, veicot saistību pārkreditēšanu šo banku starpā, sadarbības noteikumi jau būs skaidri un papildu vienošanās ar klientu un abām iesaistītajām bankām nebūs jāparaksta.

Preses relīze: No 2018. gada 1. jūnija 16 bankas saviem klientiem atvieglo pārkreditēšanas kārtību

Biedri

Asociētie biedri