Šajā sadaļā ir apkopotas Asociācijas sagatavotās pozīcijas un priekšlikumi, atzinumi un viedokļi

POZĪCIJAS UN PRIEKŠLIKUMI

Ilgtspējīgas finanses. Latvijas Finanšu nozares asociācijas pozīcija. (2020)

Asociācija aicina izveidot tiesisko regulējumu shared KYC utility izveidei (2019)

Asociācijas priekšlikumi valsts fondēto pensiju sistēmas Latvijā pilnveidei (2019)

Asociācijas pozīcija par kapitāla tirgus attīstību (2019)

Priekšlikumi investīciju palielināšanai Baltijā (2019)

Priekšlikumi Valsts fondēto pensiju sistēmas Latvijā pilnveidei (pilnā versija) (2019)

Priekšlikumi Valsts fondēto pensiju sistēmas Latvijāa pilnveidei (īsā versija) (2019)

Asociācijas atbildes EBA par stingrās autentifikācijas ieviešanu (acquiring)  (2019)

Asociācijas atbildes EBA par stingrās autentifikācijas ieviešanu (issuing) (2019)

Asociācijas pozīcija par skaidrības nepieciešamību Nacionālajā risku izvērtējumā sadarbībai ar Latvijas uzņēmumiem ar NVS un Austrum Āzijas kapitālu vai biznesu šajās valstīs (2019)

Par priekšlikumiem atbildīgākai patērētāju kreditēšanai (2018)

Finanšu nozares asociacijas priekšlikumi kopējai pozīcijai par ES un Latvijas finanšu tirgus nākotni, par tehnoloģiskajām inovācijām finanšu pakalpojumu jomā (2017)

ATZINUMI UN VIEDOKĻI 

Par priekšlikumiem ēnu ekonomikas ierobežošanas plānam (2020. gada 3. augustā)

Par grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā (2020. gada 15. maijā)

Par informācijas sniegšanu Jūrmalas namsaimniekam (2020. gada 15. maijā)

Par iespējamo likumprojektu grozījumi “Civilprocesa likumā” Saeimas Juridiskās komisijas 19.05.2020. sēdei (2020. gada 15. maijā)

Par VID un VSAA izziņās iekļaujamo informāciju kredītspējas vērtēšanai un kredītriska pārvaldībai (2020. gada 15. maijā)

Par aizdomīgu darījumu paralēlās ziņošanas sistēmas attiecībā uz nodokļu jautājumiem pārskatīšanu (2020. gada 14. maijā)

Par saimnieciskās darbības konta iniciatīvu (2020. gada 11. maijā)

Par manabalss.lv iniciatīvu atlikt kredītmaksājumus līdz Covid-19 krīzes beigām (2020. gada 5. maijā)

Par bankas konta atvēršanu bērnam apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksai (2020. gada 24. aprīlī)

Par eID un eParaksts mobile izmantošanu banku sistēmās (2020. gada 30. martā)

Asociācijas vēstule Iekšlietu ministrijai par sadarbību ar PMLP informācijas sniegšanā, lai uzlabotu iespējas ieviest shared KYC Utility (2020. gada 26. martā)

Par personas koda pieejamību maksājuma saņēmējam - pēc tikšanās (2020. gada 5. februārī)

Par personas koda pieejamību maksājuma saņēmējam - pirms tikšanās (2020. gada 8. janvārī)

Atzinumi par DAC6 ieviešanu:

2019 

2018 

2017 

Biedri

Asociētie biedri