Šajā sadaļā ir apkopotas Asociācijas sagatavotās pozīcijas un priekšlikumi, atzinumi un viedokļi

POZĪCIJAS UN PRIEKŠLIKUMI


ATZINUMI UN VIEDOKĻI 

 

Atzinumi par DAC6 ieviešanu:


 2020

 2019

 2018

 2017

 


Biedri

Asociētie biedri