Šajā sadaļā ir apkopotas Asociācijas sagatavotās pozīcijas un priekšlikumi, atzinumi un viedokļi

POZĪCIJAS UN PRIEKŠLIKUMI

Ilgtspējīgas finanses. Latvijas Finanšu nozares asociācijas pozīcija. (2020)

ATZINUMI UN VIEDOKĻI 

Par Latvijas kapitāla tirgus attīstības veicināšanu ar Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu (2021. gada 14. janvārī)

Par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.3 panta piemērošanu (2020. gada 18. decembrī)

Par noteikumu projektu (2020. gada 18. decembrī)

Par vadošās institūcijas noteikšanu ilgtspējas politikas ieviešanā (2020. gada 17. decembrī)

Par grozījumiem Ministru kabineta 2018.gada 22. maija noteikumos Nr. 295 (2020. gada 8. decembrī)

Par likumprojektu “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (VSS-996) (2020. gada 4. decembrī)

Par automātiskās informācijas apmaiņas par ziņojamām pārrobežu shēmām (DAC6) (2020. gada 3. decembrī)

Par likumprojektu “Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā” Nr.778/Lp13 (2020. gada 25. novembrī)

Par nepieciešamajiem pasākumiem finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai aizsardzības industrijas uzņēmumiem (2020. gada 25. novembrī)

Atzinums par plāna projektu “Finanšu sektora attīstības plāns 2021.-2023.gadam” (VSS-939) (2020. gada 23. novembrī)

Par likumprojektu “Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā” (VSS-937) (2020. gada 19. novembrī)

Par Latvijas finanšu sektora attīstību (2020. gada 11. novembrī)

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par aizdevumiem un to procentu likmju subsīdijām komersantiem konkurētspējas veicināšanai” (2020. gada 4. novembrī)

Par datu subjekta piekrišanu uzņēmumu grupai (2020. gada 29. oktobrī)

Par viedokli līdzdalības procesā par iecerētajiem grozījumiem tiesiskās aizsardzības procesa regulējumā (2020. gada 23. oktobrī)

Par Tirgus nepilnību sākotnējo (ex-ante) novērtējumu Eiropas Savienības fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda atbalstam finanšu instrumentu veidā (2020. gada 16. oktobrī)

Par finansējuma piesaisti kapitāla tirgū, izmantojot maza apmēra emisijas ārpus regulētā tirgus (2020. gada 15. oktobrī)

Par nepieciešamajiem pasākumiem samērīgas un saprātīgas pieejas nostiprināšanai, izpildot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības (2020. gada 12. oktobrī)

Par atbalstu lielajiem komersantiem aizdevumu saņemšanai līdz 25 gadiem (2020. gada 2. oktobrī)

Par priekšlikumiem Finanšu sektora attīstības plānam 2021. - 2023. gadam (2020. gada 1. septembrī)

Par PVN dalītās samaksas sistēmas ieviešanu (2020. gada 31. augustā)

Par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu mērķtiecīgāku ieguldīšanu (2020. gada 28. augustā)

Par grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā (2020. gada 28. augustā)

Par sprieduma lietā SKC-58/2020 ietekmi uz kreditēšanu (2020. gada 26. augustā)

Par personas koda lietošanu maksājumos (2020. gada 21. augustā

Par kontu atlikumiem likvidētām juridiskām personām vai mirušām fiziskām personām (2020. gada 19. augustā

Par informatīvo ziņojumu "Mazākuma akcionāru tiesību aizsardzības pilnveidošana" (darba kārtības 4.2. punkts) (2020. gada 14. augustā)

Par EBA viedokli "On obstacles under Article 32(3) of the RTS on SCA and CSC" (2020. gada 12. augustā)

Par pieprasījumu iemaksāt neatmaksājamu dalības maksu, lai iepazītos ar pārdošanas noteikumiem (2020. gada 11. augustā)

Par priekšlikumiem ēnu ekonomikas ierobežošanas plānam (2020. gada 3. augustā)

Par likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (VSS-526) (2020. gada 9. jūlijā)

Par likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā" (VSS – 363) (2020. gada 21. maijā)

Par grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā (2020. gada 15. maijā)

Par informācijas sniegšanu Jūrmalas namsaimniekam (2020. gada 15. maijā)

Par iespējamo likumprojektu grozījumi “Civilprocesa likumā” Saeimas Juridiskās komisijas 19.05.2020. sēdei (2020. gada 15. maijā)

Par VID un VSAA izziņās iekļaujamo informāciju kredītspējas vērtēšanai un kredītriska pārvaldībai (2020. gada 15. maijā)

Par aizdomīgu darījumu paralēlās ziņošanas sistēmas attiecībā uz nodokļu jautājumiem pārskatīšanu (2020. gada 14. maijā)

Par saimnieciskās darbības konta iniciatīvu (2020. gada 11. maijā)

Par manabalss.lv iniciatīvu atlikt kredītmaksājumus līdz Covid-19 krīzes beigām (2020. gada 5. maijā)

Par bankas konta atvēršanu bērnam apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksai (2020. gada 24. aprīlī)

Par eID un eParaksts mobile izmantošanu banku sistēmās (2020. gada 30. martā)

Asociācijas vēstule Iekšlietu ministrijai par sadarbību ar PMLP informācijas sniegšanā, lai uzlabotu iespējas ieviest shared KYC Utility (2020. gada 26. martā)

Par personas koda pieejamību maksājuma saņēmējam - pēc tikšanās (2020. gada 5. februārī)

Par personas koda pieejamību maksājuma saņēmējam - pirms tikšanās (2020. gada 8. janvārī)

Atzinumi par DAC6 ieviešanu:


 2019

 2018

 2017

 


Biedri

Asociētie biedri