Asociācijas prioritārie darbības virzieni ir attīstība, tehnoloģijas un atbilstība:

  • Attīstība – veicināt turpmāku Latvijas finanšu sektora attīstību, fokusējoties uz plaša klāsta inovatīvu pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību pieejamību, un konkurētspēju vienotajā Eiropas Savienības tirgū;
  • Tehnoloģijas – pozicionēt Latviju kā ES līdervalsti atvērto finanšu pakalpojumu jomā ar inovatīviem digitālajiem pakalpojumiem;
  • Atbilstība - veicināt augstāko atbilstības standartu ieviešanu.

Biedri

Asociētie biedri