Latvijas banku sektors šai straujajai attīstībai ir gatavs un jau šobrīd ievēro augstākos darbības standartus, sniedz modernus un daudzveidīgus finanšu pakalpojumus visplašākajam klientu lokam attāli un klātienē. Asociācijas mērķis ir veicināt turpmāku Latvijas finanšu sektora attīstību, fokusējoties uz plaša klāsta inovatīvu pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību pieejamību, un konkurētspēju vienotajā Eiropas Savienības tirgū.

Galvenie Asociācijas virzieni attīstības jomā


 Kapitāla tirgus attīstība un pensiju sistēmas pilnveide

Priekšlikumi Valsts fondēto pensiju sistēmas Latvijā pilnveidei

Finanšu nozares asociācijas Finanšu instrumentu tirgus un ieguldījumu pakalpojumu komiteja 2019. gada februārī izstrādājusi virkni priekšlikumu Valsts Fondēto pensiju sistēmas (VFPS) Latvijā pilnveidei, gan privāto uzkrājumu veidošanas uzlabošanai, t.sk. par jauno dalībnieku iesaisti VFPS, gan darbinieku automātisku iekļaušanu pensiju trešajā līmenī ar tiesībām atteikties no tā, kā arī citus priekšlikumus.

Asociācijas un VSAA informatīvā kampaņa par pensiju 2. līmeni

Finanšu nozares asociācijas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sagatavoja informatīvo animāciju par pensiju 2. līmeni. Animācija sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir pensiju 2. līmenis?
 • Kurš ir pensiju 2. līmeņa dalībnieks?
 • Ko man dod pensiju 2. līmenis?
 • Kā notiek iemaksas 2. pensiju līmenī?
 • Kurš pārvalda manu pensiju 2. līmeni?

Uzziniet vairāk par pensiju 2. līmeni: www.manapensija.lv vai www.latvija.lv

Kapitāla tirgus pozīcija un priekšlikumi investīciju palielināšanai Baltijā

Finanšu nozares asociācijas 2018. gada vasarā apstiprināja Pozīciju par kapitāltirgus attīstību un 2019. gada aprīlī Asociācijas Finanšu instrumentu tirgus un ieguldījumu pakalpojumu komiteja izstrādāja priekšlikumus investīciju palielināšanai Baltijā, tai skaitā priekšlikumi ieguldījumu nekustamo īpašumu alternatīvo ieguldījumu fondos nodalīšanai no ieguldījumiem citos alternatīvo ieguldījumu fondos, un alternatīvo ieguldījumu (hedžfondu), kas veic ieguldījumus parāda instrumentos, limitu atdalīšanu no pārējiem ieguldījumiem alternatīvo ieguldījumu fondos, kā arī citi priekšlikumi investīciju vides uzlabojumiem. Baltijas finanšu tirgus attīstība ir svarīgs aspekts arī pensiju sistēmai.

Audio: PEPP ietekme uz ES kapitāla tirgiem un pensiju ilgtspēju


 Starptautiskie biznesa pakalpojumu centri

Tuvāko kaimiņvalstu pilsētās, kā, piemēram, Krakova, Prāga, Varšava, Viļņa, biznesa pakalpojumu centru sektors jau ir pārsātināts. Pateicoties labvēlīgai uzņēmējdarbības videi, ģeogrāfiskam izvietojumam, stabilai ekonomikai, atbilstošai infrastruktūrai, kā arī augstai darba ētikai un attīstītai gaisa satiksmei, Rīga ir pievilcīga SBPC potenciālajiem investoriem, īpaši biznesa un ekselences centriem no Ziemeļvalstīm.

Starptautisko biznesa pakalpojumu centru sektors Latvijā ir noteikts kā viens no prioritārajiem attīstības virzieniem Ministru kabineta rīkojumā Nr. 126 “Finanšu sektora attīstības plāns 2017.–2019. gadam”.

SBPC uzņēmējdarbības atbalsta funkciju klāsts ir ļoti daudzveidīgs (finanses, IT, loģistika, datu apstrāde, iepirkumi utt.), un gandrīz jebkura profesionāla virziena augstākās izglītības students vai persona ar ievērojamu darba pieredzi var atrast sev piemērotu darba vietu, būvējot starptautisku karjeru ar atalgojumu virs vidējā līmeņa Latvijā.

Kā rāda jau esošo SBPC pieredze, cilvēki labprāt arī papildina savas esošās profesionālās prasmes ar vēl kādas valodas apgūšanu, kas savukārt rada ne tikai papildus attīstības iespējas pašam SBPC, bet arī paaugstina darbinieka personīgo konkurētspēju un zināšanu līmeni.

Ņemot vērā citu pilsētu pieredzi, kas rāda, ka studenti un absolventi nereti izvēlas darbu SBPC, šī sektora attīstība sekmētu arī studentu nodarbinātību un sniegtu neatsveramu pieredzi turpmākās karjeras veidošanā.

Jau šobrīd notiek kopīgs darbs pie SBPC attīstības un paplašināšanas:

 • regulāras darba grupas tikšanās, kurās piedalās Ekonomikas ministrija, LIAA, Rīgas dome, Finanšu nozares asociācija, Ārvalstu investoru padome, Nacionālo nekustamo īpašumu attīstītāju alianse un nozares pārstāvji;
 • 2017. gada 14. decembrī organizēta pirmā Ekonomikas ministrijas organizētā SBPC nozares dalībnieku tikšanās, kurā prezentēti SBPC aptaujas rezultāti par galvenajiem sektora izaicinājumiem un attīstības perspektīvām;
 • 2018. gada 26. aprīlī parakstīts sadarbības memorands par SBPC attīstību Rīgā; tas paredz mērķtiecīgu valsts institūciju, galvaspilsētas un privātā sektora sadarbību SBPC sektora attīstībā, izaugsmē, un jaunu darba vietu izveidē.

Finanšu nozares asociācijas biedru SBPC

SEB grupas pakalpojumu centrs Rīgā dibināts 2006. gadā un ikdienā sniedz augstas kvalitātes pakalpojumus SEB grupas klientiem, kuri atrodas 20 dažādās valstīs visā pasaulē. Uzņēmums izaudzis no 100 līdz 550 cilvēkiem. Uzņēmumā strauji attīstās IT joma un ikdienā praktiski visi pakalpojumi tiek eksportēti.

Darbības jomas:

 • bankas operācijas – 80%;
 • riski un atbilstība – 10%;
 • IT – 7%;
 • finanses – 3%.

Jau vairāk kā 10 gadu Swedbank Latvija eksportē finanšu pakalpojumus: šobrīd vairāk kā 500 darbinieku, kuru darba vietas ir Rīgā, veido finanšu risinājumus 8 milj. klientu Baltijā un Skandināvijā.

Savukārt Swedbank Biznesa centrs tika izveidots 2016. gadā, un tajā strādā vairāk kā 130 darbinieku, kuri ikdienā apkalpo klientus Skandināvijā un visā pasaulē.

Darbības jomas:

 • bankas operācijas – 45%;
 • IT – 40%;
 • finanses – 15%.

Intrum Global Technologies (IGT) ir daļa no Intrum grupas, kas ir kredītu pārvaldības uzņēmums ar pārstāvniecību 24 Eiropas valstīs un plašu partneru tīklu 160 valstīs.

IGT ir dibināts Rīgā 2010. gadā ar mērķi sniegt IT atbalstu dažādām Intrum grupas vajadzībām. Šobrīd uzņēmumā nodarbināti vairāk nekā 160 speciālistu, kuri strādā pie dažādu IT risinājumu izstrādes un atbild par to ieviešanu.

Darbības joma:

 • IT – 100%.

 Uzņēmējdarbības vides uzlabošana

Latvijas bankas ir nozīmīga tautsaimniecības sastāvdaļa, jo tās veic norēķinus, tajās tiek glabāti uzņēmumu brīvie naudas līdzekļi, kā arī nepieciešamības gadījumā uzņēmēji bankās var saņemt aizdevumus. Tādēļ uzņēmējdarbības vides uzlabošanu saredzam kā vienu no būtiskākajiem faktoriem banku un arī citu Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstībai.

Galvenie virzieni:

 • Nodokļu reformas izstrāde un ieviešana, tostarp ēnu ekonomikas izskaušana
 • Ieguldījuma konta regulējuma ieviešana
 • Sadarbības veicināšana ar Valsts ieņēmumu dienestu nodokļu administrēšanas, kontu reģistra, uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un informācijas apmaiņā
 • Sadarbības pilnveide ar Zemesgrāmatu jautājumā par nostiprinājumu procesu uzlabošanu un hipotēku efektivizēšanu, lai klientiem nodrošinātu pēc iespējas ērtus un drošus risinājumus hipotēku saņemšanai
 • Maksātnespējas regulējuma pilnveidošana

Asociācija ar savu ekspertīzi pastāvīgi piedalās dialogā ar likumdevēju un izpildvaras pārstāvjiem labākas vides veidošanai uzņēmējdarbībai


 

 

Biedri

Asociētie biedri