Aktuālie dati par pensiju plāniem

Finanšu nozares asociācijas priekšlikumi valsts fondēto pensiju sistēmas Latvijā pilnveidei (08.10.2019.) Pensiju 3. līmenis

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu datu apkopojums uz 31.12.2021

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu datu apkopojums uz 30.09.2021

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu datu apkopojums uz 30.06.2021

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu datu apkopojums uz 31.03.2021

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu datu apkopojums uz 31.12.2020

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu datu apkopojums uz 30.09.2020

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu datu apkopojums uz 30.06.2020

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu datu apkopojums uz 31.03.2020

Pensiju 3. līmeņa plānu statistika 2021.gada 4.ceturksnī

Pensiju 3.līmeņa plānu statistika 2021.gada 3. ceturksnī

Pensiju 3.līmeņa plānu statistika 2021.gada 2. ceturksnī

Pensiju 3. līmeņa plānu statistika 2021. gada 1. ceturksnī

Pensiju 3. līmeņa plānu statistika 2020. gada 4. ceturksnī

Pensiju 3. līmeņa plānu statistika 2020. gada 3. ceturksnī

Pensiju 3. līmeņa plānu statistika 2020. gada 2. ceturksnī

Pensiju 3. līmeņa plānu statistika 2020. gada 1. ceturksnī

Pensiju 3. līmeņa plānu statistika 2019. gada 4. ceturksnī

Pensiju 3. līmeņa plānu statistika 2019. gada 3. ceturksnī

Pensiju 3. līmeņa plānu statistika 2019. gada 2. ceturksnī

Pensiju 3. līmeņa plānu statistika 2019. gada 1. ceturksnī

Pensiju 3. līmeņa plānu statistika 2018. gada 4. ceturksnī

Pensiju 3. līmena pensiju plānu datu apkopojumus pa pensiju plānu veidiem uz 31.12.2019

Pensiju 3. līmena pensiju plānu datu apkopojumus pa pensiju plānu veidiem uz 30.09.2019

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu datu apkopojums pa pensiju plānu veidiem uz 30.06.2019

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu datu apkopojums pa pensiju plānu veidiem uz 31.03.2019

Pensiju 3. līmeņa pensiju plānu datu apkopojums pa pensiju plānu veidiem uz 31.12.2018
 

Biedri

Asociētie biedri