Šajā sadaļā ir apkopotas Asociācijas vadlīnijas pēc to pieņemšanas datuma

2022

Latvijas finanšu nozares labās prakses vadlīnijas

Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei

2021

Kredītiestāžu sniegto garantiju, izziņu un apliecinājumu izmantošana iepirkumos vadlīnijas (2021)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politika un vadlīnijas (2021)

Ieteikumi Vispārējās datu aizsardzības regulas piemērošanai (2021)

2020

Latvijas banku nozares labās prakses vadlīnijas (bij. Banku sociālā harta) (2020) (spēkā līdz 21.09.2022., aizstātas ar Latvijas finanšu nozares labās prakses vadlīnijām)

Asociācijas Trauksmes celšanas vadlīnijas (2020)

Moratorijs kredītmaksājuma pamatsummas atlikšanai fiziskajām un juridiskajām personām saistībā ar COVID-19 ietekmi (2020)

2019

Asociācijas ieteikumi biedriem un asociētajiem biedriem par patērētāju kreditēšanas reklāmu (patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.3 pants) (2019) (spēkā līdz 01.06.2022., aizstātas ar PTAC vadlīnijām)

2018

Kredītiestāžu sniegto garantiju, izziņu un apliecinājumu izmantošana iepirkumos vadlīnijas (2018)

Vadlīnijas ISO 20022 XML ziņojumu "klients–banka“ un “banka-klients" posmā ieviešanai Latvijā (2018)

Pamatprincipi Finanšu nozares asociācijas līdzdalībai likumdošanas procesā (Novembris 2018)

Asociācijas ieteikumi Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai kredītiestādēs (2018)

2017

Vadlīnijas: Komercbanku lietu paraugnomenklatūra.Pielikums (2017)

2016

Ieteikumi ekonomiskās klasifikācijas koda (EKK kods) norādei (2016)

20142011

Personīgo darījumu ar finanšu instrumentiem vadlīnijas (2011)

Biedri

Asociētie biedri