Finanšu pratība

Finanšu pratība

Finanšu pratība ir prasmes un zināšanas, kas cilvēkam ļauj pieņemt izsvērtus lēmumus par viņam pieejamajiem finanšu resursiem un pakalpojumiem.

 

Pamata līmeņa finanšu zināšanas nozīmē, ka cilvēks pārzina sava budžeta plānošanu, orientējas piedāvāto finanšu pakalpojumu klāstā un izprot to iespējamo riska līmeni, drošības aspektus, spēj salīdzināt dažādus piedāvājumus, lai noteiktu piemērotākos savām vajadzībām.

Finanšu pratības stratēģija

Lai paaugstinātu Latvijas sabiedrības finanšu pratības līmeni, asociācija piedalās

“Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021.-2027. gadam” ieviešanā.

 

Finanšu pratība ir arī kopīga prioritāte ar Eiropas Banku federāciju, kas kļuvusi īpaši aktuāla līdz ar valstu robežu izzušanu globālajā finanšu tirgū. Eiropas Banku federācija veicina finanšu izglītību, izmantojot dažādus līdzekļus, tostarp vairākas publikācijas un iniciatīvas par finanšu pratību, tādējādi uzsverot nozares apņemšanos patērētājiem sniegt labāku izpratni par finanšu pakalpojumiem.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk