Kļūsti par biedru

Dalība Asociācijā ir atvērta jebkurai bankai vai komersantam, kas Latvijā sniedz finanšu sektoram būtiskus vai inovatīvus finanšu pakalpojumus.

Image
Iesnieguma nosūtīšana
Image
Biedru statusa piešķiršana
Image
Dalības maksas veikšana
Image

Asociācijas biedra ieguvumi

Image
Iespēja tikt ievēlētam par komitejas vai darba grupas vadītāju.
Image
Aktīva iesaiste nozares problēmu jautājumu kopīgā risināšanā, sadarbībā ar citām asociācijām un publiskā sektora partneriem.
Image
Iesaistīšanās Asociācijas komitejās, darba grupās, kopsapulcēs un pasākumos.
Image
Biedra augstākā amatpersona (valdes priekšsēdētājs vai loceklis, pārstāvniecības/filiāles vadītājs vai vietnieks) var kļūt par Asociācijas padomes locekli.
Image
Platforma informācijas nodošanai (pieredzes apmaiņai) un partnerattiecību veidošanai starp biedriem un asociētajiem biedriem.
Image
Sadarbība attiecīgo normatīvo aktu un politiskās plānošanas dokumentu izstrādē.

Asociācijas biedra pienākumi

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk