Ombuds

Kontakti

Image
Aivars Graudiņš
Asociācijas ombuds
+371 287 18175
Rekvizīti maksājuma veikšanai:
Saņēmējs:

Biedrība “Latvijas Finanšu nozares asociācija”, reģ. Nr. 40008002175

Saņēmēja banka:

konts Nr. LV48UNLA0001000700732, SEB banka, kods UNLALV2X

Summa:

20 EUR

Maksājuma mērķis:

Drošības nauda par sūdzības izskatīšanu.

Drošības nauda par sūdzības izskatīšanu

Iesniedzot sūdzību ombudam, jāiemaksā drošības nauda par sūdzības izskatīšanu 20 eur apmērā. Ja ombuds sūdzību atstāj bez izskatīšanas, kā arī ja pilnīgi vai daļēji apmierina, drošības naudu atmaksā sūdzības iesniedzējam. Savukārt, ja sūdzības pārbaudes lieta tiek izbeigta vai sūdzību noraida pilnā apmērā, drošības naudu neatmaksā.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk