Image

Viens no Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna uzdevumiem ir lauku un pilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes atšķirību mazināšana. Lai izprastu, kādi faktori ietekmē dzīves kvalitāti, kā mazināt atšķirības un kas ir svarīgākais pašpietiekamai dzīvei lauku teritorijās, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla (VKLPT) aktivitāšu ietvaros rīko diskusiju “Kā stiprināt labbūtību lauku telpā?”

Diskusija 18. oktobrī no pulksten 10.00 līdz 15.30 būs vērojama tiešsaistē: www.laukutikls.lv, kā arī LLKC Facebook kontā.

Pasākuma programma: ŠEIT

Urzula fon der Leiena, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja: 

“Lauku apvidi ir mūsu sabiedrības balsts un mūsu ekonomikas dzinējspēks. Tie ir mūsu identitātes neatņemama sastāvdaļa, un no tiem atkarīgs mūsu ekonomiskais potenciāls. Mēs gādāsim par mūsu laukiem, saglabāsim tos un ieguldīsim to nākotnē.”

Mārtiņš Cimermanis, LLKC valdes priekšsēdētājs: 

“Daudzos dokumentos laukus saucam kā par nacionālo interešu telpu, tā par dzīves un ražošanas telpu. Taču ļoti maz tajos kopā ir likti tādi lauku attīstības indikatori kā lauksaimniecība, nodarbinātība, mežsaimniecība, apdzīvotība, zivsaimniecība. Konferencē mēģināsim vienā veselumā salikt to, kas veido lauku telpu, izprast, kā līdzsvarot lauku un pilsētas telpu. Jāsaprot arī, uz ko tiecamies ne vien, runājot par ražību lauksaimniecībā, bet arī par apdzīvotību, biznesa attīstību ārpus urbānās vides, infrastruktūru un loģistiku.”

Pasākuma laikā, iesaistoties ministriju pārstāvjiem, pētniekiem, dažādu organizāciju un pašvaldību vadītājiem, dažādu nozaru praktiķiem un plānotājiem – iecerēts diskutēt par dzīves kvalitātes indikatoriem pašpietiekamai dzīvei laukos un līdzsvarotai Latvijas lauku attīstībai.

Kādā Latvijā mēs vēlamies dzīvot? Kā mazināt lauku un pilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes atšķirības? Kā veicināt laukus ģimeņu apdzīvotus? Kādas ir svarīgākās rīcības tā īstenošanai? Mēs apzināmies nepieciešamību pēc vienojoša un visaptveroša skatījuma uz Latvijas lauku telpu, akcentējot arī pašpietiekamas lauku kopienas un to potenciālu ceļā uz spēcīgiem, apdzīvotiem, savienotiem, izturētspējīgiem un pārtikušiem lauku apvidiem.

Mēs ceram uz jēgpilna dialoga izveidi ilgtermiņā, kas sniegtu ieskatu mūsu lauku telpas attīstības perspektīvās un dotu ierosmi konkrētām rīcībām kopīgas nākotnes veidošanā.

Uzziņai

Labbūtība ir dzīves kvalitātes pamatelements, kas ir saistīts ar visiem dzīves aspektiem. Tai ir emocionālā, fiziskā, sociālā, mentālā, finansiālā dimensija. Pašpietiekama dzīve laukos – tas ir stāsts par to, kas nepieciešams, lai labi dzīvotu laukos, nodrošinot pieeju visām mūsdienu iespējām.

Plašāka informācija:
Zanda Dimanta-Svilpe,
Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla (VKLPT) projektu vadītāja,
mobilais tālrunis: 26135858.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk