Image

Lai mazinātu ietekmi uz vidi un īstenotu tā sauktā “zaļā kursa” iniciatīvas, daļa Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ir uzsākuši īstenot dažādas aktivitātes rādītāju uzlabošanai, tomēr mazāk nekā mūsu kaimiņvalstīs, liecina Luminor bankas aptaujas* rezultāti.

Lielākā daļa jeb 15% no Latvijas uzņēmumiem, kas jau īsteno kādas zaļās iniciatīvas, ir uzsākuši oglekļa dioksīda jeb CO2 emisiju samazināšanu, katrs desmitais (10%) ir pārskatījis sadarbības partnerus, 8% veikuši izmaiņas ikdienas darbībā, lai piedāvātu ilgtspējīgākus produktus un pakalpojumus, bet 6 % sākuši mērīt biznesa radīto oglekļa dioksīda emisiju apmēru. Igaunijā MVU daudz biežāk pārskatījuši tieši savu produktu un pakalpojumu klāstu, nekā Latvijā un Lietuvā.

“Eiropas Savienība ir uzstādījusi mērķi līdz 2050. gadam kļūt par klimatneitrālu reģionu. Lai šo ambiciozo ES mērķi sasniegtu, vēl ir ļoti daudz darāmā gan uzņēmumiem, gan valstīm. Piemēram, ir jāsamazina emisiju apjoms, jāpāriet uz aprites ekonomiku, jāattīsta un jāsāk izmantot tīrāki enerģijas avoti, kā arī jāveic citi būtiski darbi. Kā liecina dati, mazie un vidējie uzņēmumi tikai pamazām uzsāk ceļu “zaļā kursa” virzienā un šo iniciatīvu īstenošanā varētu būt aktīvāki, jo drīz tā būs nepieciešamība ne tikai lielajos, bet arī mazajos uzņēmumos. Turklāt mūsu novērojumi liecina, ka Latvijas uzņēmumi viskūtrāk no Baltijas kaimiņiem šīs prakses iedibina dzīvē, savukārt tie uzņēmumi, kas īpaši pievērš uzmanību ilgtspējas aspektam, ir galvenokārt uz eksportu vērsti. Tomēr mēs kā finansētājs arvien rūpīgāk vērtēsim uzņēmumu paveikto un ieceres, tajā pašā laikā esam gatavi būt par partneriem, lai veidotu drošāku un veselīgāku vidi mums apkārt,” saka Luminor mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas vadītājs Mareks Gurauskas.

Tajā pašā laikā 39% aptaujāto uzņēmumu atzinuši, ka vēl nav uzsākuši zaļo kursu, aptuveni katrs ceturtais (23%) vēl neīsteno kādas konkrētas aktivitātes, bet izsver dažādas iespējas, 6% plāno uzsākt tuvākajā laikā, 4% plāno papildu apmācības vai konsultācijas par šo jautājumu.

Investē alternatīvās enerģijas izmantošanā

Viens no risinājumiem oglekļa dioksīda pēdas samazināšanai ir dažādu alternatīvās enerģijas avotu izmantošana, kas ilgtermiņā var sniegt finansiālus ieguvumus arī pašiem uzņēmumiem. Aptaujas dati liecina, ka katrs ceturtais Latvijas uzņēmums (28%) plāno investēt vai izmantot, piemēram, zaļo enerģiju, saules paneļus, elektroautomašīnas u.tml. Lietuvā šādu uzņēmēju ir tikpat cik Latvijā (28%), bet Igaunijā krietni vairāk – 45 %.

13% Latvijas uzņēmumu norādījuši, ka alternatīvos enerģijas avotus jau izmanto, katrs desmitais (11%) plāno tos izmantot tuvāko 3 līdz 5 gadu laikā, 4% – to darīs šajā vai nākamajā gadā. Savukārt 17% pagaidām vēl izvērtē dažādas iespējas un risinājumus, bet vairāk nekā puse (56%) pagaidām to neplāno.

*Luminor bankas aptauja veikta, 2023. gada oktobra beigās aptaujājot 750 mazo un vidējo uzņēmumu (līdz 249 darbiniekiem) vadītājus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk