Image
  • Finansējuma mērķis ir uzlabot pieejamību līdzekļiem Baltijas reģionā, īpaši pārejai uz zaļo ekonomiku.
  • Sadarbības ietvaros uzņēmumiem būs pieejams finansējums vairāk nekā 332 miljonu eiro apmērā.
  • Finansējums būs pieejams maziem un vidējiem uzņēmumiem un uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu.

Eiropas Investīciju banka (EIB) un Luminor Bank AS šodien parakstīja līgumu par 115 miljonu eiro finansējumu, lai papildus veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. EIB finansējuma apvienošana ar Luminor resursiem rada iespēju uzņēmumiem saņemt atbalstu ar labvēlīgākiem nosacījumiem vairāk nekā 332 miljonu eiro apmērā visā Baltijā.

Aizdevums ir paredzēts attīstības veicināšanai Baltijas reģionā, īpašu uzmanību pievēršot atbalstam pārejai uz zaļo ekonomiku. Finansējumu varēs saņemt investīcijām, kas veicinās kopējo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, vienlaikus palīdzot sasniegt klimata mērķus, kas atspoguļoti Baltijas valstu stratēģijās. Paredzams, ka aptuveni 85 % no EIB piešķirtā finansējuma nonāks kohēzijas reģionos, tādējādi palīdzot mazināt ienākumu atšķirības reģionos.

“Baltijas valstis ir dinamiskas un uz nākotni vērstas, tās arvien vairāk koncentrējas uz pāreju uz zaļo ekonomiku,” teica EIB viceprezidents Tomass Ostross (Thomas Östros), kurš ir atbildīgs par EIB darbību šajā reģionā.

“Līdz ar to ir būtiski uzlabot piekļuvi atbilstošam finansējumam mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu to projektu finansiālo dzīvotspēju, uzņēmumu izaugsmi un galu galā veicinātu nodarbinātību un sociālo kohēziju Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.”

“Mēs esam apņēmušies veicināt Latvijas un visas Baltijas ekonomisko izaugsmi. Tāpēc mūsu mērķis ir atbalstīt vietējos uzņēmumus to izaugsmes un attīstības plānu īstenošanā, izsniedzot finansējumu. Neskatoties uz ekonomiskajiem izaicinājumiem, mūsu veiktā aptauja liecina, ka nākamajā gadā katrs ceturtais mazais un vidējais uzņēmums plāno meklēt jaunas investīcijas vai ņemt aizdevumu dažādu uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai, un šāda veida finansējums viņiem var būt labs risinājums. Turklāt tieši mazie un vidējie uzņēmumi ir bijuši elastīgi un ātrāk spējuši reaģēt un pielāgoties ekonomiskajai situācijai. Tāpat mēs novērojam arvien lielāku interesi no uzņēmumiem par ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu, tāpēc investīciju pieejamība un labi finansiāli nosacījumi atjaunojamo energoresursu projektos, kam ir liels potenciāls, var būt papildu motivators un arī atspēriena punkts,” saka Kerli Vares, Luminor bankas vadītāja Latvijā.

“Luminor misija ir uzlabot mūsu klientu un mūsu vietējo tirgu finansiālo labklājību, un, lai gan ekonomiskās perspektīvas visā Eiropā joprojām ir neskaidras, šī iniciatīva vēl vairāk stiprinās mūsu gatavību atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, pieprasījumam pēc aizdevumiem atsākoties,” sacīja Luminor bankas finanšu direktors Palle Nordāls (Palle Nordahl).

“Mēs atzinīgi novērtējam EIB apņemšanos finansēt ieguldījumus, kas veicina pāreju uz videi draudzīgāku ekonomiku, vienlaikus stimulējot ekonomisko izaugsmi valstīs, kurās darbojamies.”

Par EIB

EIB ir Eiropas Savienības ilgtermiņa aizdevumu iestāde, kas pieder ES dalībvalstīm. EIB grupa ir pieņēmusi Klimata bankas ceļvedi, lai īstenotu savu vērienīgo plānu atbalstīt ieguldījumus klimatrīcības un vides ilgtspējas jomā 1 triljona eiro apmērā desmit gadu laikā līdz 2030. gadam un līdz 2025. gadam vairāk nekā pusi EIB finansējuma novirzīt klimatrīcības un vides ilgtspējas pasākumiem. Saskaņā ar šo ceļvedi kopš

2021. gada sākuma visi jaunie EIB grupas veiktie pasākumi ir saskaņoti ar Parīzes nolīguma mērķiem un principiem.

Par Luminor

Luminor ir vadošā neatkarīgā banka Baltijas valstīs un trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs reģionā. Mēs nodrošinām finanšu pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un uzņēmumiem. Mēs esam šeit, lai uzlabotu savu klientu un vietējo tirgu finansiālo veselību un atbalstītu to izaugsmi

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk