Image

97 dzīvokļu ēkas renovācijas projekta īstenošana Daugavpilī, gatavojoties apkures sezonai, sola līdz pat 65% siltumenerģijas ietaupījumu. Ēkas atjaunošanas darbiem piešķirts Swedbank aizdevums, kā arī saņemts ALTUM grants ES fondu līdzfinansētās energoefektivitātes programmas ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir vairāk nekā 1,3 miljonu eiro, Swedbank finansējums šajā atjaunošanas projektā ir 50% no izmaksām jeb nepilni 700 tūkstoši eiro.

1980. gadā celtās 5 stāvu 97 dzīvokļu ēkas renovāciju koordinēs SIA “DMP”, kura darbības joma ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana. Būvdarbus veiks SIA “Builder Industry”. Projekta ietvaros ir plānota fasādes un cokola siltināšana, jumta kapitālais remonts un bēniņu pārseguma siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieeju durvju nomaiņa, lodžiju aizstiklošana, apkures sistēmas pārbūve, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošana, ventilācijas sistēmas atjaunošana, zibensaizsardzības ierīkošana u.c. darbi. Īstenojot projektu, būtiski tiks samazinātas uzturēšanas izmaksas – plānotais ietaupījums varētu sasniegt pat 65%. Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās siltumenerģijas ietaupījumu apkurei 90,49 kWh/m2 gadā, kā arī siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 122,54 CO2 ekv.T./gadā. Objekta atrašanās vieta ir Šaurā iela 25a, Daugavpilī. Ēkai ir 7 ieejas un apsaimniekošanas platība ir vairāk nekā 5000 m2.

Mājas vecākais Leons Ošmjanskis stāsta:

“Nolēmām veikt mājas renovāciju, jo, pateicoties veiktiem būvdarbiem, būs iespēja samazināt apkures rēķinus un veikt visus nepieciešamos būvdarbus vienā laikā. Daudzi iedzīvotāji šaubījās par renovācijas nepieciešamību, bet tagad, kad apkures izmaksas turpina augt, visi iedzīvotāji gaida būvdarbus un ir priecīgi par to, ka ir pieņēmuši lēmumu veikt renovāciju. Esam pateicīgi ALTUM, Swedbank un Daugavpils pilsētas domei par sniegto palīdzību un atbalstu”.

 Swedbank Latvija Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas nodaļas vadītājas Ilze Kukute norāda:

“ES fondu atbalsta programmu līdzfinansējums ir būtisks atbalsts  daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku enerģijas patēriņa samazinājumam, un attiecīgi izmaksu ietaupījumam, kā arī piešķir ēkai “jaunu dzīvi” atjaunotā veidolā, pilnveido dzīves kvalitāti.  Pagājušajā gadā vien esam līdzfinansējuši 30 projektus energoefektivitātes uzlabošanai. Arī šis gads ir iesācies aktīvi – 6 mēnešos Swedbank jau ir piešķīrusi finansējumu 26 daudzdzīvokļu māju atjaunošanas projektiem par kopējo summu 12,3 miljoni eiro. Tomēr jāuzsver, ka Swedbank piedāvā kredītus daudzdzīvokļu māju renovācijai arī bez ALTUM grantiem, šādi palīdzot veikt neliela apjoma darbus, kā, piemēram, jumta vai fasādes remontu, apkures sistēmas sakārtošanu, mājas komunikāciju remontu un tamlīdzīgi. Šādu ceļu parasti dzīvokļu īpašnieki izvēlās, lai soli pa solim sakārtotu savu ēku”.

Dzīvokļu īpašnieki un dzīvokļu īpašnieku biedrību pārstāvji aicināti konsultēties ar Swedbank gan par esošās daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmu ar grantu palīdzību, gan par atsevišķu remonta darbu finansēšanu.

SIA “DMP” dibināts 2014.gadā un šobrīd apsaimnieko jau 29 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavpils pilsētā ar kopējo apsaimniekojamo platību vairāk nekā 90 000 m2 un strādājot ar vairāk nekā 1800 abonentiem. Uzņēmums nodarbina 21 darbinieku. SIA “DMP” nodrošina dzīvojamo māju pārvaldīšanu un piesaistītā zemesgabala uzturēšanu, t.sk. konstruktīvo elementu un inženierkomunikāciju tehnisko apsekošanu, apkopi, uzturēšanu un remontu, pārvaldīšanas darba plānošanu, organizēšanu un pārraudzību, kā arī veic citus pakalpojumus pēc dzīvojamo māju īpašnieku uzdevuma.

Šī gada 14. jūnijā Ekonomikas ministrija apstiprināja Atveseļošanas fonda atbalsta programmu, kur programmas ietvaros tiks turpināts sniegt  atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu.

RUS: Уменьшение потребления энергии и возможность сэкономитьреновация многоквартирного дома в Даугавпилсе

 

Papildu informācijai:
Jānis Krops
Swedbank Mediju attiecību vadītājs
Tālr.: 67444560, 26880381
janis.krops@swedbank.lv

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk