Image

Finanšu nozares asociācija (Asociācija), kas pārstāv nozīmīgu finanšu pakalpojumu sektora daļu Latvijā, ir izstrādājusi visaptverošas vadlīnijas par finanšu pakalpojumu piekļūstamību. Vadlīnijas sniegs atbalstu finanšu sektoram pārmaiņu procesā, nodrošinot klientu vajadzību ievērošanu neatkarīgi no invaliditātes vai funkcionēšanas ierobežojumiem. Tās ir daļa no Asociācijas ilgtermiņa stratēģijas veicināt iekļaujošu klientu apkalpošanu un padarīt finanšu pakalpojumus pieejamus visiem iedzīvotājiem. Piedāvāto risinājumu ieviešana būs ilgtermiņa un resursu ietilpīgs pasākums, taču vienlaikus tas ir sociāli atbildīgs process, kas stiprina konkurētspēju nākotnē.

“Esam gandarīti, ka ir tapušas praktiskas rekomendācijas finanšu iestādēm. Tās esam radījuši kopā ar ekspertiem no cilvēku ar invaliditāti tiesību pārstāvošām organizācijām un valsts institūcijām – Labklājības ministriju, Tiesībsarga biroju, Latvijas Banku, Patērētāju tiesību aizsardzības centru. Vadlīnijās aprakstītas metodes un risinājumi, kas ilgtermiņā uzlabos gan fizisko, gan digitālo pakalpojumu vidi, padarot to ikvienam klientam ērtāku un saprotamāku. Tāpat mūsu Asociācijas biedri ir gatavi nodrošināt klientu vajadzības lielākā apjomā nekā to paredz tiesību akti, kā arī to darīt elastīgi un inovatīvi,” teica Sanita Bajāre, Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja.

Vadlīnijas aptver tādus jautājumus kā digitālās vides pieejamība neredzīgām, nedzirdīgām personām un personām ar kognitīviem traucējumiem. Tāpat ir sniegti ieteikumi informācijas un līgumu veidošanai vienkāršā valodā, pakalpojumu sniegšanai filiālēs, kā arī apmācību un komunikācijas veicināšanai. Īpaša uzmanība pievērsta biežāk izmantotajiem pakalpojumiem, piemēram, ikdienas maksājumiem.

“Iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu, pieņemot lēmumus, kā to tērēt, ir svarīga ikvienam cilvēkam. Ļoti ceru, ka šīs vadlīnijas ir solis pretī veiksmīgākai savstarpējai sapratnei, kas jau tuvākajā nākotnē nodrošinās labāku piekļuvi visdažādākajiem finanšu pakalpojumiem. Šīs vadlīnijas var uzskatīt par sākumu dialogam, kura rezultātā ieguvēji būs gan cilvēki ar invaliditāti, gan visa sabiedrība kopumā,” stāsta Gunta Anča, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja.

Finanšu nozares asociācija organizē arī mācības Asociācijas biedriem un citiem interesentiem, lai palīdzētu pilnveidot zināšanas piekļūstamības jautājumos un to būtisko lomu pakalpojumu procesu plānošanā un izmantošanā.

Pirmās paneļdiskusijas video ieraksts.

Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu
T. +371 20604166
Komunikācijas vadītāja

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk