Image

2021. gadā pandēmija turpināja viļņot ekonomiku, uzturot augstu nenoteiktību. Tomēr ekonomiskā izaugsme strauji atjaunojās 2. un 3. ceturksnī, ļaujot izlīdzināt iepriekšējā gada kritumu un pacelties virs pirmskrīzes punkta. Atkopjoties ekonomikai, pieauga klientu aktivitāte, daudzi spēja nedaudz atgūties no ļoti sarežģītā 2020. gada un pamazām sāka raudzīties nākotnē ar cerībām uz biznesa attīstību ilgtermiņā. Tas ļāva bankai uzlabot peļņas rādītājus. Skatoties uz SEB grupas Latvijā pamatdarbības peļņu pirms uzkrājumiem paredzamajiem kredītu zaudējumiem, tā pieaugusi par 5%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pirms gada.

“SEB bankai izdevies noslēgt 2021. gadu ar 66 miljonu eiro peļņu. To būtiski ietekmēja tas, ka Covid-19 izplatības dēļ nav bijuši nepieciešami papildus uzkrājumi paredzamajiem kredītu zaudējumiem, pie kam makroekonomiskā situācija pārskata gadā izrādījusies stabilāka, kā iepriekš sagaidīts, attiecīgi nodrošinot investoru interesi veikt ieguldījumus bankas iepriekš finansētajos projektos. Līdz ar to 2021. gadā paredzamajiem kredītu zaudējumiem vērojams uzkrājumu samazinājums. Skatoties peļņu pirms uzkrājumiem, tā sasniedza 59 miljonus eiro, kas ir par 5% vairāk nekā 2020. gada 12 mēnešos,”

skaidro SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere.

Kreditēšanas apjoms palielinājies par 31%

No jauna piešķirtais SEB finansējums privātpersonām šī gada 12 mēnešos sasniedza 221 miljonu eiro, kas ir par 31% vairāk nekā līdzīgā laika periodā pirms gada. Mājokļa iegādei vai remontam 12 mēnešos piešķirtais naudas apjoms sasniedza 176 miljonus eiro, kas ir par 34% vairāk nekā pirms gada. Pateicoties aktivitātei mazo un vidējo uzņēmumu segmentā, šajā periodā piešķirts par 26% lielāks finansējuma apjoms nekā 2020. gada 12 mēnešos.

“Neraugoties uz ekonomikas svārstībām, bankas kredītportfelis saglabājās stabils, galvenokārt pateicoties privātpersonu aktivitātei un interesei par dzīvokļa iegādi vai savas mājas būvniecību. Uz gada beigām kredītportfeli veidoja 3 miljardi eiro, kas ir par 98 miljoniem eiro mazāk, ja salīdzina ar iepriekšējo gadu. To galvenokārt ietekmēja svārstības lielo uzņēmumu segmentā,”

skaidro Tetere.

Pensiju 2. līmeņa un pensiju 3. līmeņa klientiem – investīciju rezultāts virs 100 miljoniem eiro

Noguldījumu apmērs, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2021. gadā ievērojami palielinājies – par 14% jeb pus miljardu eiro. Turklāt lielākais pieaugums vērojams privātpersonu segmentā -par 19%, kamēr uzņēmumu segmentā pieaugums arvien ir, bet 6% apmērā. Uz gada beigām noguldījumu apjoms veidoja 4 miljardus eiro.

Savukārt pensiju 2. līmeņa un pensiju 3.līmeņa klientiem SEB Investment Management 2021. gadā izdevies nodrošināt pozitīvu investīciju rezultātu 110,5 miljonu eiro apmērā. Kopumā SEB Investment Management pārvaldīto pensiju 2. līmeņa un pensiju 3. līmeņa aktīvu apjoms 2021. gadā pieauga par gandrīz 24%, sasniedzot 1 miljardu 378 miljonus eiro.

Finanšu tirgos izteikta aktivitāte

2021. gadā par 39% pieauga finanšu tirgus darījumu ieņēmumi. Labie rezultāti saistīti gan ar pozitīvām tendencēm Latvijas ārējā tirdzniecībā (tirdzniecības apjomu pieaugums pārsniedz 20% pret 2020. gadu), kā rezultātā pieauga valūtas maiņas darījumu apjoms un ieņēmumi, gan ar augsto inflāciju un no tās izrietošā procentu likmju kāpuma riska, kas palielināja uzņēmumu interesi ar procentu likmju mijmaiņas darījumu palīdzību iegādāties garāka termiņa procentu likmes. 2021. gadā pieauga IPO darījumu skaits Baltijas biržās un Latvijas iedzīvotāji daudz vairāk nekā 2020. gadā iesaistījās vērtspapīru tirgus darījumu slēgšanā, kas veicināja komisiju ieņēmumu pieaugumu. Pievienojot izejvielu produktu klāstam emisiju kvotu tirdzniecību, gandrīz dubultojās ieņēmumi no izejvielu produktu tirdzniecības.

Bankas kopējās izmaksas ir augušas par 2%, ko sekmējusi pieaugošā inflācija un augstākas darba spēka izmaksas, kā arī investīcijas jaunu digitālu risinājumu ieviešanā klientiem.

Digitālo risinājumu pielietojums būtiski aug

“Arī SEB digitālo risinājumu piedāvājums klientiem ir kļuvis plašāks, piemēram, pavasarī ieviesām Roboinvestora investēšanas rīku mobilajā lietotnē, kuru izmēģinājuši jau vairāk nekā 14 tūkstoši SEB bankas klientu Latvijā un 11% no viņiem sākuši veikt investīcijas. No ilgtspējas viedokļa tas ir ļoti būtisks aspekts, lai iedzīvotāji pilnvērtīgi izmantotu savu kapitālu, kas šobrīd atrodas norēķinu kontos un, laikam ritot, stratēģiski gudri vairotu kapitāla vērtību, neļaujot tam sarukt inflācijas ietekmē.

Vēl jāpiemin vasarā ieviestais risinājums, kas sniedz iespēju kļūt par klientu attālināti, izmantojot mobilo lietotni, ko līdz gada beigām izmantojuši jau vairāk nekā viens tūkstotis cilvēku Latvijā. Kopumā SEB bankas piedāvāto digitālo risinājumu pielietojums Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu vidū palielinās, piemēram, klientu skaits, kas aktīvi izmanto SEB mobilo lietotni, palielinājies par gandrīz 13%,”

stāsta SEB bankas valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere.

Ilgtspēja – 2021. gadā fokusā un uz palikšanu arī turpmākajos gados

Lai gan ilgtspēja ir bijusi SEB grupas dienas kārtībā jau ilgu laiku, atbalstot klientus ilgtspējīgās pārmaiņās, kā arī gādājot par ilgtspējīgiem finanšu pakalpojumu risinājumiem, 2021. gadā SEB grupa ir aktualizējusi savu ilgtspējas stratēģiju, izvirzot jaunas ambīcijas klimata jomā, vienlaikus nosakot nepieciešamību mērīt savu investīciju un kredītportfeļa ietekmi uz vidi.

“Lai veicinātu pāreju uz ilgtspējīgu sabiedrību, 2021. gadā izvērsām aktīvu dialogu ar klientiem, vēršot uzmanību klimata neitralitātes svarīgumam un apliecinot gatavību sniegt savu atbalstu uzņēmējdarbības pārejas procesā uz zaļo kursu. Zaļā kursa tēmai veltījām arī tradicionālo CFO forumu, kurā kopā ar 60 Baltijas lielāko uzņēmumu finanšu direktoriem pievērsāmies praktiskiem zaļās transformācijas un uzņēmējdarbības aspektiem – kā pārvaldīt, izmērīt un radīt patiesu ietekmi,”

stāsta SEB bankas vadītāja.

Tāpat SEB banka turpināja integrēt ilgtspējas aspektus savos produktos, procesos un lēmumos.

“Gada noslēdzošajā ceturksnī SEB kā pirmā banka Latvijā ieviesām zaļo mājokļa kredītu. Un īsi pirms gada nogales iepazīstinājām klientus ar mobilo lietotni, kas ļauj ikvienam aprēķināt radīto ietekmi uz vidi. Arī līguma parakstīšana ar nekustamo īpašumu attīstītāju “Linstow Baltic” par SEB galvenā biroja celtniecību un nomu Satekles centrā ir stratēģiski izsvērts lēmums, kas spilgti iezīmē ilgtspējas nozīmi bankas ilgtermiņa attīstībā. Un vēl, apzinoties, ka katrs no mums ikdienā pieņem lēmumus, kas var tiešā veidā ietekmēt to, kādu nākotni veidojam saviem bērniem, noteikti jāpiemin raidījums “PĒDAS. Kas paliek pēc tevis?”, kurā 12 raidījumu sērijās arī mūsu bankas eksperti runāja par to, kā rūpēties par vidi, kurā dzīvojam, lai šodienas lēmumi neradītu negatīvas sekas nākamajām paaudzēm,”

tā Ieva Tetere.

Atbalsts uzņēmējiem arī šajā laikā

SEB mudināja esošos un vēl topošos uzņēmējus neatlikt savas ieceres biznesa attīstībai uz vēlāku laiku un kopā ar septiņām Pierīgas pašvaldībām jau piekto reizi kopīgi rīkoja grantu programmu “(ie)dvesma”, kurā 2021. gadā saņemti 65 pieteikumi jaunu biznesa ideju īstenošanai. Savukārt SEB bankas īstenotajā Izaugsmes programmā pērn pieteicās teju 50 uzņēmumi, no tiem 12 bija iespēja četru mēnešu garumā gan vietēja, gan starptautiska mēroga ekspertu un mentoru vadībā pilnveidot zināšanas un prasmes, lai veicinātu straujāku sava uzņēmuma izaugsmi. Abas šīs atbalsta programmas tiks turpinātas arī šogad.

SEB grupas Latvijā finanšu rādītāji 2021. gada 12 mēnešos

 • SEB grupas Latvijā ieņēmumi sasnieguši 112 miljonus eiro, par 4% vairāk nekā 2020. gada 12 mēnešos;
 • izmaksas bija 53 miljoni eiro, kas ir par 2% vairāk nekā pirms gada;
 • peļņa pirms uzkrājumiem sasniedza 59 miljonus eiro, par 5% vairāk nekā 2020. gada janvārī – decembrī;
 • laika posmā no 1. janvāra līdz 31. decembrim  uzkrājumu paredzamajiem kredītu zaudējumiem samazinājums devis pozitīvu ietekmi peļņas un zaudējumu aprēķinā 9 milj eiro apmērā;
 • pamatdarbības peļņa pēc nodokļu nomaksas un uzkrājumiem 2021. gada 12 mēnešos sasniegusi 66,3 miljonus eiro, kas ir par 70% vairāk nekā pirms gada;
 • kopējais noguldījumu apjoms SEB bankā 2021. gada 31. decembrī bija 4,0 miljardi eiro, kas par 14% pārsniedz noguldījumu apjomu 2020. gada decembra beigās;
 • kopējais kredītportfelis  gada decembra beigās bija 3,0 miljardi eiro, t.i. par 3% mazāk nekā 2020. gada decembra beigās;
 • kapitāls un rezerves gada 31. decembrī bija 477,4 miljoni eiro;
 • aktīvu apjoms, noslēdzoties 2021. gada decembrim, bija 4,5 miljardi eiro.

Apbalvojumi 2021. gada laikā:

 • SEB banka 2021. gada Ilgtspējas indeksā saņēma Platīna kategoriju jau piekto gadu pēc kārtas;
 • SEB Latvija ieguva titulu “Labākais ārvalstu valūtas maiņas pakalpojumu sniedzējs”, ko novērtē un piešķir Global Finance Media.

 

RUS: Иева Тетере: в прошлом году на фоне восстановления экономики клиенты начали постепенно приходить в себя после сложного 2020 года, но международные события 2022-го ставят перед бизнесом новые вызовы

 

Papildu informācijai:
Kristīne Šonmane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, Organizācijas komunikācijas vadītāja – 26102288, kristine.sonmane@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia
www.seb.lv
SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2021. gada 31. decembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 3 304  miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2 682 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 15 500 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com

 

 

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk