Image

Svinīgā ceremonijā Latvijas dažādības hartai pievienojās ERGO, Rīgas meži, Finanšu nozares asociācija, LidlLatvija, GoCardless, tādējādi apņemoties ievērot Latvijas dažādības hartas principus uzņēmumā. Latvijas dažādības hartu nu jau parakstījušas 74 Latvijas uzņēmumu, iestāžu un organizāciju.

Dažādības harta ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķi ir cieņpilnas attieksmes veicināšana un dažādu sabiedrības grupu iekļaušana. Latvijas dažādības hartu ir parakstījuši 74 uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, valsts iestādes un pašvaldības, tai skaitā Swedbank, airBaltic, Draugiem Group, Accenture, Cēsu novada pašvaldība un daudzas citas. Latvijas dažādības hartas parakstīšanas ceremonijā tām pievienojās 5 jaunas organizācijas – Finanšu nozares asociācija, GoCardless, ERGO, Rīgas meži un Lidl Latvija.

Latvijas dažādības hartu veido 15 apņemšanās ievērot dažādības iekļaušanu darba vietā, esot pieņemošiem pret jebkuru esošo un potenciālo darbinieku. Parakstot dažādības hartu, organizācija apņemas veicināt dažādību un vienlīdzīgas iespējas saviem darbiniekiem. Latvijas dažādības harta ir pieejama visiem uzņēmumiem, organizācijām, starptautiskām, valsts un pašvaldību iestādēm.

Mūsdienās arvien vairāk tiek domāts par dažādības un iekļaušanas nozīmi gan sabiedrībā kopumā, gan darba vietā. dažāda un iekļaujoša darbavieta ir tāda darbavieta, kurā ikviens tās darbinieks jūtas vienlīdz iesaistīts un atbalstīts visās jomāsmin Latvijas dažādības hartas vadītājs Kaspars Zālītis.

Pašlaik dažādības hartas ieviestas 26 ES valstīs un to pārrauga Eiropas komisija. Hartas tiek organizētas valstu līmenī, un katrai valstij ir viena harta. Kopā tās ir parakstījušas vairāk nekā 12 800 organizācijas (privātās un publiskās organizācijas, NVO, arodbiedrības), kas aptver 16 miljonus darbinieku visā Eiropā.

Dažādības harta pirmo reizi tika parakstīta 2004. gada janvārī, Francijā. Francijas dažādības harta bija pirmais šāda veida dokuments Eiropā, kas uzsvērtu dažādības vadības novērtējumu uzņēmumos. 2010. gadā jau virkne dažādības hartu pārstāvju sanāca kopā, lai veidotu ES dažādības hartu platformu.

Papildus informācijai:
Kaspars Zālītis, Latvijas dažādības hartas vadītājs
kaspars.zalitis@gmail.com

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk