Image

Starptautiskā reitingu aģentūra Moody’s Investors Service (Moody’s) paaugstināja Luminor bankas ilgtermiņa augstākās prioritātes nenodrošinātā parāda reitingu uz A3 no Baa1 un ilgtermiņa noguldījumu reitingu uz A2 no A3, mainot nākotnes vērtējumu uz neitrālu.

Skaidrojot savu lēmumu, Moody’s kā galvenos reitinga uzlabošanas iemeslus norādīja labāku bankas aktīvu kvalitāti, ļoti spēcīgu kapitalizācijas bāzi un sekmīgu piekļuvi institucionālo investoru tirgiem. Turklāt Moody’s sagaida, ka Luminor problemātiskie aizdevumi saglabāsies zemā līmenī, bankas kapitalizācija saglabāsies spēcīga un arī ienesīgums saglabāsies veselīgs.

“Esam gandarīti, ka Moody’s novērtē Luminor spēcīgo pozīciju Baltijas valstīs, uzlaboto rentablitāti un sekmīgu mūsu bilances pārvaldību. Moody’s komentāri atspoguļo mūsu stratēģiju un prioritātes nākamajam periodam. Tajā mēs strādāsim, lai pilnveidotu mūsu piedāvājumu klientiem, pielāgotu mūsu IT sistēmas, lai tās sniedz ieguvumus mūsu klientiem un vienlaikus uzlabo mūsu efektivitāti, kā arī nodrošinātu atbilstību normatīvajām prasībām,” norāda Luminor bankas finanšu direktors Palle Nordāls.

Moody’s paaugstināja Luminor bankas ilgtermiņa noguldījumu reitingu uz A2 no A3 un ilgtermiņa augstākās prioritātes nenodrošinātā parāda reitingu uz A3 no Baa1. Pamata kredītspējas novērtējums (Baseline Credit Assessment jeb BCA) un koriģētais BCA tika paaugstināts no Baa2 uz Baa3, augstākās prioritātes nenodrošināto vidēja termiņa obligāciju programmas reitings no (P)Baa1 uz (P)A3 un īstermiņa noguldījumu reitings tika paaugstināts no P-1 uz P-2. Vienlaikus bankas darījuma partnera riska reitings (Counterparty Risk Ratings jeb CRR) un darījumu partnera riska novērtējums (Counterparty Risk Assessment jeb CRA) tika paaugstināti uz A1 un A1(cr) no A2 un A2(cr) attiecīgi.

Īstermiņa CRR un CRA tika apstiprināti P-1 un P-1(cr) līmenī attiecīgi. Ilgtermiņa augstākās prioritātes nenodrošinātā parāda reitinga un noguldījumu reitinga nākotnes vērtējums no pozitīva tika mainīts uz stabilu.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk