Image

Eiropas Savienības un ASV noteiktās finanšu sankcijas pret Krieviju ir ļoti nozīmīgas un atkarībā no notikumu attīstības Ukrainā var kļūt vēl plašākas, ietekmējot tos Latvijas un Baltijas valstu uzņēmējus, kuriem ir sadarbības partneri Krievijā un Baltkrievijā. Lai palīdzētu orientēties mainīgajā sankciju vidē un izvairītos no pārkāpumiem, kas var novest pie anulētiem darījumiem, aktīvu iesaldēšanas vai pat kriminālatbildības, banka Citadele sagatavojusi padomus uzņēmējiem, kas vēlas turpināt sadarbību ar partneriem Krievijā un Baltkrievijā.

“Ņemot vērā sankciju plašo ietekmi, skaidrs, ka tiem uzņēmumiem, kas līdz šim sadarbojušies ar partneriem no Krievijas vai Baltkrievijas, šīs partnerattiecības var kļūt ievērojami apgrūtinātas vai atsevišķos gadījumos – pat neiespējamas. Ja uzņēmējdarbība ir saistīta ar Krieviju, Baltkrieviju vai kādu citu valsti, uz kuru attiecas sankcijas, banka var lūgt iesniegt papildu informāciju par atsevišķiem maksājumiem vai par darbību kopumā, kā arī, lai pieprasītu informāciju par darījumu partneriem Krievijā un Baltkrievijā, to īpašniekiem un faktiskajiem īpašniekiem, kā arī par ražotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem un šo preču gala saņēmējiem. Ņemot vērā, ka arī bankām jāievēro starptautiskās, nacionālās un ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankcijas visās valūtās, banka patur tiesības pārtraukt sadarbību ar klientiem, uz kuriem attiecas sankcijas, vai, ja ir pamatotas aizdomas, ka tie pārkāpj vai apiet sankcijas. Svarīgi ir strādāt caurspīdīgi, uzņēmējiem un bankām sadarbojoties, jo kļūdas, kas rezultējas starptautisku sankciju pārkāpumos, var nozīmēt līdzekļu iesaldēšanu un atsevišķos gadījumos pat kriminālatbildību,” norāda Uldis Upenieks, bankas Citadele valdes loceklis atbilstības jautājumos un Finanšu nozares asociācijas Darbības atbilstības komitejas līdzpriekšsēdētājs.

 

Sekojiet līdzi notikumu attīstībai

Daži sankciju veidi, piemēram, mērķētās finanšu sankcijas, ir vērstas pret konkrētām fiziskām vai juridiskām personām, savukārt tā sauktās sektorālās sankcijas ir vērstas pret noteiktām ekonomikas nozarēm, piemēram, preču un pakalpojumu kategorijām. Uzņēmumiem ir pilnībā jāievēro šīs sankcijas un jāpārliecinās, ka Jūsu partneruzņēmums, tā valdes locekļi un patiesie labuma guvēji nav minēti sankciju sarakstos.

Dažkārt cilvēki jautā, kāpēc banka ir anulējusi darījumu, ja darījumu partneris nav iekļauts sankciju sarakstā. Eiropas Savienības sankcijas tiek piemērotas pēc ķēdes principa, tas nozīmē – pat, ja uzņēmējdarbības partneris nav tieši iekļauts sankcionēto personu sarakstā, tas var būt sankciju subjekta mātesuzņēmums vai arī persona, kurai piemēro sankcijas, var būt uzņēmuma augsta ranga darbinieks vai valdes loceklis. Proti, sankcijas tiek piemērotas arī tad, ja persona, kam sankcijas piemēro, tieši vai netieši kontrolē Jūsu darījumu partneri vai ir tā īpašnieks.

 

Sankciju oficiālie saraksti pieejami:

Ārlietu ministrija sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) 2022. gada 1. martā preses konferencē informēja par sankcijām, kas noteiktas pret Krieviju saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju Ukrainā. Ieraksts ir pieejams FKTK mājas lapā.

 

Iepazīstiet savu klientu

Lai izvairītos no sankciju pārkāpumiem, ir ļoti svarīgi pazīt savu klientu. Tas nozīmē, ka Jums ir jāveic izpēte par sava darījumu partnera īpašniekiem, valdes locekļiem, patiesajiem labuma guvējiem un pārstāvjiem. Pirmkārt, tas palīdzēs strādāt preventīvi un nodrošināt, ka attiecīgais uzņēmums nav tiešs vai netiešs sankciju subjekts.

Jums ir jāzina sava darījumu partnera galvenie klienti un partneri. Piemēram, ja izvēlaties izmantot Krievijā bāzēta starpnieka pakalpojumus, tā tīmekļa vietnē kā viens no galvenajiem partneriem var būt norādīts uzņēmums, kas iekļauts sankciju sarakstā. Šādas situācijas ir jāvērtē kā riskantas, jo, pārskatot to, kam piemēros sankcijas nākotnē, vispirms tiek vērtēti to personu partneri, uz kurām attiecas pašreizējās sankcijas. Turklāt, atbalstot sankcijām pakļauto personu partnerus, Jūs netieši atbalstāt arī sankciju sarakstā iekļautās personas. Tāpēc ir svarīgi izpētīt pēc iespējas garāku piegādes ķēdi, lai izvairītos no anulētiem darījumiem vai iesaldētiem aktīviem.

 

Apsveriet savu izejas stratēģiju

Sankcijas pastāvīgi mainās, un tās var ietekmēt gan ES, gan ASV pieņemtie lēmumi. Tas nozīmē, ka pat tad, ja Jūsu partneris vai nozare pašlaik nav iekļauti sankciju sarakstā, nav garantijas, ka politisku lēmumu dēļ tas tā būs arī rīt. Tāpēc, parakstot vienošanos vai jebkādus līgumus ar organizācijām no valstīm, uz kurām attiecas sankcijas, ir svarīgi apsvērt atrunas, kas ļauj vienpusēji anulēt līgumu, ja pret darījuma partneri tieši vai netieši tiek piemērotas sankcijas.

 

Esiet atklāti un pārredzami

Sankciju ievērošana ir saistoša gan bankām, gan uzņēmumiem, un atbildība par sankciju pārkāpumiem attiecas gan uz bankām, gan uzņēmumiem. Tāpēc būs situācijas, kad bankas preventīvi centīsies mazināt riskus un pirms darījuma apstrādes sazināsies ar uzņēmumu, lai iegūtu papildu informāciju. Jautājumi parasti ir par uzņēmējdarbības būtību, piegādes kanāliem, darījumu partneriem un ražošanā izmantoto produktu un pakalpojumu avotiem.

Pieredze rāda, ka partnerattiecībām ar Krieviju un arī Baltkrieviju ir zināma veida “sarkanie karogi”. Viens no tiem ir starpnieku ķēdes, kas izmanto fiktīvus uzņēmumus, lai slēptu personu, uz kurām attiecas sankcijas, iesaistīšanos darījumos un izvairītos no sankcijām. Tāpēc ir ļoti svarīgi sniegt informāciju par saviem sadarbības partneriem un plānotajām piegādēm. Jums var nākties sniegt paskaidrojumus arī tad, ja tiek veikti regulāri maksājumi uz kontiem trešajās valstīs. Sadarbība ar Krievijas vai Baltkrievijas valdībai piederošiem uzņēmumiem vienmēr ir saistīta ar risku, ka kāds valdības pārstāvis tiks iekļauts sankciju sarakstā.

Lai nodrošinātu maksājumu ātrāku apstrādi, maksājuma informācijā vienmēr iekļaujiet pilnīgu un pārskatāmu informāciju. Piemēram, tā vietā, lai rakstītu “Rēķins Nr. 1234”, rakstiet “Rēķins Nr. 1234 par naftas iegādi no [partneris].” Tāpat jāņem vērā, ka visiem maksājumiem uz bankas kontiem Ukrainā tagad ir jānorāda darījuma partnera, proti, maksājuma saņēmēja pilna fiziskā adrese. Maksājumi bez norādītas adreses netiek apstrādāti. Jebkurā gadījumā pirms darījuma uzsākšanas būtu lietderīgi iegūt pēc iespējas plašu informāciju par saviem partneriem, lai vajadzības gadījumā varētu atbildēt uz bankas jautājumiem – tas ievērojami atvieglos maksājumu ātru apstrādi.

“Ņemot vērā straujo attīstību sankciju jomā, šobrīd Citadele neapstrādā maksājumus no un uz Krieviju Krievijas rubļos (RUB). Maksājumi jebkurā citā valūtā uz Krieviju un no tās tiks rūpīgi pārskatīti gan no sankciju piemērojamības viedokļa, gan no spējas izpildīt. Šis process noteikti prasīs vairāk laika nekā parasti. Banka neveiks maksājumu, ja nebūsim pārliecināti par tā atbilstību sankcijām. Iesakām klientiem vadīt biznesa riskus, jo banka nevar garantēt maksājumu izpildi uz Krievijas bankām. Tādi paši riski un pieeja ir piemērota maksājumiem no un uz Baltkrieviju,” piebilst Upenieks.

 

Sankciju koordinatora/darbinieka pieņemšana darbā

Ja uzņēmums ir būtiski saistīts ar Krieviju vai Baltkrieviju, piemēram, ir ilgtermiņa partnerattiecības ar partneriem no šīs valsts, vai uzņēmums lielā apjomā izmanto preces vai pakalpojumus no Krievijas vai Baltkrievijas, jāapsver iespēja pieņemt darbā sankciju uzraudzības ekspertu vai darbinieku, kurš ir sankciju speciālists un spēj orientēties mainīgajā situācijā. Tas nebūt nenozīmē, ka uz pilnu slodzi būtu jāalgo ārējs speciālists; var izmantot kādu, kas jau kādu laiku strādā uzņēmumā un pārzina uzņēmuma darbību un saimniecisko darbību Krievijā vai Baltkrievijā.

Izglītojot un apmācot šo darbinieku, uzņēmums ne tikai spēs labāk pārvaldīt ar sankcijām saistītos riskus un orientēties mūsdienu mainīgajā situācijā, bet tas būs arī nozīmīgs signāls bankām, kuras vēlas sadarboties ar Jums ilgtermiņā, vienlaikus ievērojot ar sankcijām saistītos un tiesību aktos paredzētos noteikumus. Ja ir ilgtermiņa plāns attīstīt uzņēmējdarbību caur Krieviju vai Baltkrieviju, viena darbinieka, kas uzraudzītu jaunumus un konstruktīvi sazinātos ar banku, deleģēšana ir svarīgs priekšnoteikums, lai mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā izveidotu veiksmīgu ekonomisko partnerību ar mūsu kaimiņvalsti.

 

Par banku Citadele

Citadeles misija ir modernizēt banku nozari un sniegt klientiem un biznesam visā Baltijā vairāk iespēju.
Līdztekus klasiskajiem bankas pakalpojumiem Citadele saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu: sākot ar mūsdienīgu lietotni, bezkontakta norēķiniem un zibmaksājumiem, un turpinot, kā pirmie Baltijā, piedāvājot atvērt kontu ar selfiju, maksāt ar gredzenu un uz mobilā tālruņa numuriem.
Citadele ir otrā lielākā banka Latvijā pēc aktīviem. Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

 

Papildu informācija:

Kristīne Mennika
Korporatīvās komunikācijas vadītāja
AS “Citadele banka”
Tālr. 26528533
E-pasts: Kristine.Mennika@citadele.lv
www.citadele.lv

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk