Image

SEB banka piešķīrusi finansējumu 1,820 miljonu eiro apmērā AS “Olaines ūdens un siltums” moduļu šķeldas katlumājas būvniecībai ar mērķi samazināt atkarību no dabasgāzes kurināmā.

Lai panāktu kurināmā diversifikāciju un atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā, AS “Olaines ūdens un siltums” plāno realizēt divus katlumāju būvniecības projektus. “Viena projekta ietvaros Olaines pilsētā plānots uzbūvēt ar koksnes šķeldu kurināmu ūdens sildkatlu  ar jaudu 8MW un dūmgāzu kondensatoru 2MW, šī projekta realizēšanai piesaistot Kohēzijas fonda finansējumu. Savukārt otra projekta ietvaros tiks uzstādīta moduļu – konteinera tipa ar šķeldu kurināma katlumāja ar jaudu  līdz 3MW. Tā nodrošinās karstā ūdens sagatavošanu vasarā un sniegs iespēju pielāgot jaudu nepieciešamajam patēriņam, jo nākotnē plānots patērētās siltumenerģijas ietaupījums. Šī projekta realizācijai ir noslēgts sadarbības līgums ar SEB banku par finanšu līdzekļu aizdevumu,“ stāsta AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs Mārcis Mazurs.

“Energoresursu cenu straujais pieaugums daudziem ir licis pārskatīt izmaksu pozīcijas un meklēt veidus, kā organizēt darbību pēc iespējas efektīvāk. Esam gandarīti atbalstīt pārdomātas investīcijas energoefektivitātes veicināšanā, kas sniegs ieguvumu plašākai sabiedrībai, izmantojot apkures nodrošināšanai šķeldu, kas ir atjaunojams resurss,” saka SEB bankas Mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas pārvaldes vadītājs Ģirts Priede.

AS “Olaines ūdens un siltums” līdz šim arī ļoti aktīvi ir izmantojusi  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes valsts atbalsta programmu un Eiropas Savienības fondu tai piešķirto finansējumu – 2023.gada nogalē Olaines pilsētā būs renovētas jau 28 daudzdzīvokļu mājas. Uzņēmums plāno aktīvi piedalīties arī jaunajā daudzdzīvokļu energoefektivitātes uzlabošanas programmā, kas nozīmē, ka nākotnē pilsētā būs vēl vairāk renovētas daudzdzīvokļu mājas, kuru vidējais siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas apkures sezonā ir aptuveni 50%. Māju renovācija kopumā samazinās nākotnē patērējamo siltumenerģijas daudzumu, tādējādi taupot gan dabas resursus, gan iedzīvotāju naudas līdzekļus.

“Jaunajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā ir pieejams liels finansējuma apjoms, taču kopumā Latvijā interese no dzīvokļu īpašniekiem ir zema. Iesaistītās puses to skaidro ar augsto inflāciju, tai skaitā būvniecības, apkures izmaksu kāpumu un iedzīvotāju bažām maksāt papildu maksājumus par aizdevumu augošo procentu likmju ietekmē. Vienlaikus šī programma sniedz iespēju palielināt īpašuma vērtību un samazināt apkures izmaksas par vismaz 40%. Tāpēc aicinu skatīties ilgtermiņā un rīkoties, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, samazinātu izmaksas un uzlabotu sava īpašuma vērtību,” papildina Ģirts Priede.

Elīna Neimane
Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas vadītāja
T. 26861570
E-pasts: elina.neimane@seb.lv

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk