Image

SEB banka piešķīrusi finansējumu 859 tūkstošu eiro apmērā SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklu paplašināšanai Mārupes novadā ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu apkārtējo vidi un samazināt piesārņojumu.

Projekta īstenošanas laikā no 2016. gada līdz 2023. gadam kopā izbūvēti jauni notekūdeņu savākšanas tīkli 63 km garumā, 28 kanalizācijas sūkņu stacijas un jauni ūdensapgādes tīkli 31 km garumā.

“Rezultātā vismaz 2897 iedzīvotājiem un 20 komersantiem ir nodrošināti centralizēti kanalizācijas pakalpojumi, savukārt vismaz 1260 iedzīvotājiem un 8 komersantiem – ūdensapgādes pakalpojumi,” stāsta SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” Attīstības nodaļas vadītājs Pēteris Stafeckis.

SEB bankas Mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas vadītājs Ģirts Priede:

“Infrastruktūras atjaunošanai ir liela nozīme, ņemot vērā, ka daudzviet komunikācijas nav mainītas kopš padomju laikiem. Tas palīdz samazināt piesārņojumu, savlaicīgi novērst avārijas situācijas, uzlabot dzīves apstākļus un reizē arī piesaistīt jaunus iedzīvotājus, jo pieslēgums centrālajiem tīkliem ir būtisks faktors nekustamā īpašuma izvēlē. Labprāt sadarbojamies ar pašvaldībām un atbalstām šādu projektu īstenošanu, piedāvājot finansējumu ar elastīgiem nosacījumiem.”

Finansējums piešķirts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” īstenošanai. Projekta kopējās izmaksas ir 20 876 359,10 eiro, no kurām 8 589 262,50 eiro ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums

Papildu informācijai:
Elīna Neimane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas vadītāja – 26861570, elina.neimane@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia
www.seb.lv

SEB banka ir vadošā korporatīvā banka Ziemeļeiropā ar starptautisku pārstāvniecību vairāk nekā 20 pasaules valstīs. Baltijas valstīs un Zviedrijā SEB banka piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. SEB bankas mērķis ir veidot labāku nākotni ar atbildīgiem padomiem un pārdomātu finansēšanu – šodienai un nākotnes paaudzēm. Uz 2023. gada 30. jūniju SEB Grupas kopējie aktīvi veido 4172 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2271 miljardi Zviedrijas kronu. SEB Grupā strādā 17 500 darbinieku. Vairāk par SEB Grupu: www.sebgroup.com.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk