Image
Ieva Tetere

Šā gada pirmā ceturkšņa SEB bankas darbības rezultāti rāda pozitīvu tendenci privātpersonu finanšu pratības pielietošanā – arvien vairāk privātpersonu izvēlas savus brīvos naudas līdzekļus investēt un ieguldīt, izmantojot dažādus finanšu instrumentus. Šobrīd jau teju katrs trešais SEB bankas privātpersonu klients novirzījis savus uzkrājumus termiņnoguldījumos vai krājkontā (pērnā gada pirmā ceturkšņa beigās tie bija ~19% privātpersonu klientu), izmantojot iespēju saņemt procentus no saviem brīvajiem naudas līdzekļiem. Būtiski pieaudzis arī privātpersonu veiktais investīciju apjoms, iedzīvotāji izrāda interesi gan par ieguldījumu fondiem, gan ETF (biržā tirgotiem fondiem) un vērtspapīriem, kopumā šī gada pirmajos trīs mēnešos novirzot un audzējot ieguldījumu vērtību vairāk nekā 15 miljonu eiro apmērā dažādos investīciju veidos.

Uzņēmumi piesardzīgi kredītu ņemšanā, to noguldījumu apjoms turpina pieaugt

Kopumā samazinājusies uzņēmumu aktivitāte un jauno investīciju apjoms pamatlīdzekļos un attīstībā, īpaši lielo uzņēmumu segmentā. Mazo un vidējo uzņēmumu segmentā 2024. gada 1. ceturksnī piešķirtais jaunais finansējums sasniedza 54 miljonus eiro, kas ir līdzīgs rezultāts pagājuša gada 1. ceturksnim. Izsniegto aizdevumu apjoms vairākkārtīgi pieaudzis veselības aprūpes nozarē, kas saistīts ar lieliem ieguldījumiem infrastruktūrā.

“Uzņēmumu noguldījumos joprojām vērojams pieaugums, savukārt pieprasījums pēc kreditēšanas samazinās, kas, ņemot vērā ekonomiskās attīstības perspektīvu un nestabilo ģeopolitisko situāciju, atspoguļo ļoti piesardzīgu investīciju vidi un neizmantotas attīstības iespējas,” situāciju skaidro Ieva Tetere, SEB bankas vadītāja.

Pieaug zaļo kredītu īpatsvars

Kopējais SEB bankas zaļais kredītportfelis šī gada pirmajā ceturksnī pieaudzis par 17%, salīdzinot ar šo pašu periodu 2023. gadā, un sasniedzis 4,5% no kopējā bankas kredītportfeļa. Gada pirmajos trīs mēnešos zaļie kredīti izsniegti dažādiem mērķiem, piemēram, uzņēmumiem atjaunojamās enerģijas ražošanai, ilgtspējīgai mežsaimniecībai, videi draudzīgai atkritumu apsaimniekošanai. Privātpersonas izmantojušas iespēju saņemt zaļo kredītu ilgtspējīgai dzīvokļu un māju rekonstrukcijai un energoefektīvu mājokļu iegādei.

Ieva Tetere stāsta:

“Lai arī kopumā kreditēšanas jomā no klientiem jūtam nogaidošu pozīciju, prieks, ka turpina pieaugt interese par zaļo kreditēšanu un ilgtspējīgu attīstību. Tāpat klienti novērtē SEB bankas kolēģu sniegtās ilgtspējas konsultācijas uzņēmumiem, ko sniedzam, lai palīdzētu klientiem saskatīt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības iespējas, izprast ilgtspējas jomas ārējās prasības un pārvaldīt iespējamos riskus. Ceļā uz ilgtspējīgāku nākotni dodamies kopā ar mūsu klientiem.”

SEB grupas Latvijā finanšu rādītāji 2024. gada pirmajos 3 mēnešos:

  • Ieņēmumi – 65,4 miljoni eiro;
  • Peļņa pirms uzkrājumiem – 49,9 miljoni eiro;
  • Pamatdarbības peļņa (pēc nodokļiem un uzkrājumiem) – 35,6 miljoni eiro;
  • Izmaksas – 15,6 miljoni eiro;
  • Uzkrājumi paredzamiem kredītzaudējumiem – no 1. janvāra līdz 31. martam palikuši nemainīgi;
  • Kopējais noguldījumu apjoms – 4,6 miljardi eiro;
  • Kopējais kredītportfelis – 3,3 miljardi eiro;
  • Aktīvi – 5,9 miljardi eiro;
  • Kapitāls – 556 miljoni eiro.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk