Image

SEB banka piešķīrusi finansējumu vairāk nekā 1 miljona eiro apmērā diviem mūsdienīgu katlumāju projektiem Ķekavas novadā, kas ļaus būtiski samazināt gāzes patēriņu novada siltumapgādē. Katlumāju izbūves projektus Ķekavas novada Daugmalē un Valdlaučos realizē uzņēmums SIA “Ķekavas nami”.

“Esam gandarīti par iespēju finansēt siltumapgādes infrastruktūras attīstības projektus, kas veicinās energoefektivitāti un sniegs ieguvumu plašākai sabiedrībai. Pagājušajā apkures sezonā pieredzējām tādu dabasgāzes cenu pieaugums visā pasaulē, kas būtiski palielināja arī siltumenerģijas cenu un radīja neprognozējamību attiecībā uz energoresursu nodrošinājumu. Tāpēc ir būtiski palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru siltumenerģijas ražošanā, lai iedzīvotājiem tiktu garantēta droša un nepārtraukta siltumapgāde,” saka SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars.

Piešķirot SEB bankas finansējumu 853 tūkstošu eiro apmērā, realizēts 1,5 MW katlumājas būvprojekts Valdlaučos. Jaunā katlumāja kā kurināmo izmanto šķeldu, aizstājot līdz šim izmantoto gāzi. Kopējās projekta izmaksas ir 1,4 miljoni eiro, novads izmantojis ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par 547 tūkstošu eiro ieguldījumu).

Otrs projekts realizēts Daugmalē, kur SEB banka piešķīrusi 240 tūkstošus eiro, bet ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 101 tūkstotis eiro. Katlumājas jauda ir 0,4 MW, kā kurināmo tajā izmantos granulas. Arī Daugmalē līdz šim siltuma ražošanā tika izmantota gāze.

“Abas jaunās katlumājas ļauj novadam samazināt gāzes patēriņu siltuma ražošanā un radot iespēju izvēlēties alternatīvus siltumenerģijas avotus. Tas optimizē “Ķekavas nami” izmaksas, nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu, kā arī paaugstināsies siltumapgādes drošība. Tāpēc abi projekti ir nozīmīgs ilgtermiņa ieguvums Ķekavas novada iedzīvotājiem. Jaunā katlumāja Daugmalē var pilnībā aizstāt dabasgāzi, Valdlaučos – daļēji. Dabasgāzes katlumājas paliek kā alternatīvs siltumenerģijas ražošanas avots,” norāda “Ķekavas nami” valdes priekšsēdētājs Raivo Lācis.

Abas jaunās katlumājas ir uzbūvētas, – Daugmales katlumāja jau nodota ekspluatācijā un darbojas, Valdlauču katlumāju ekspluatācijā iecerēts nodot tuvākajā laikā. Abi projekti tika uzsākti 2023. gada sākumā, un ir realizēti viena gada laikā.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk