Image

Mājokļu kredītņēmēji šogad saņems valsts atbalstu, lai mazinātu straujā Euribor likmju kāpuma potenciāli negatīvo ietekmi uz mājsaimniecību ienākumiem un spēju segt kredītsaistības. Aprēķini rāda, ka izmaksājamais atbalsta apmērs var variēt no aptuveni 200 līdz 270 eiro aizdevumiem 50 tūkstošu eiro apmērā, aizdevumiem 150 tūkstošu eiro apmērā atbalsts sagaidāms aptuveni no 630 līdz 740 eiro, bet kredītiem 250 tūkstošu eiro vērtībā izmaksājamā atbalsta summa par pirmo ceturksni aptuveni varētu būt no 1000 līdz 1240 eiro. Svarīgi, ka kredītņēmējiem atbalsta saņemšanai pašiem nekas nav jādara – atbalsta apjoms tiks aprēķināts un izmaksāts automātiski. Pirmās kompensācijas kredītņēmēji saņems līdz 30. aprīlim, tās izmaksās Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Atbalsts aizņēmējiem tiks maksāts tikai par veiktajiem procentu maksājumiem (nevis par kredīta pamatsummu). Atbalsts apmērs ir 30% no veiktajiem procentu maksājumiem, bet ne vairāk kā 2 procentpunkti no periodam noteiktās kopējās aizņēmuma likmes.

“Lai arī likuma grozījumi stājās spēkā pērnā gada izskaņā, un skaidras vīzijas par praktiskiem soļiem nebija, sadarbībā ar Finanšu ministriju un VID esam izstrādājuši īpašu metodiku, kas skaidro ar atbalstu kredītņēmējiem saistītos jautājumus. Šī metodika attiecas gan uz kompensāciju saņēmējiem, gan bankām, kurām būs valsts budžetā jāiemaksā jaunā nodeva,” norāda Edgars Pastars, Finanšu nozares asociācijas vecākais padomnieks juridiskajos jautājumos, zvērināts advokāts.

Kurš saņems atbalstu?

Atbalstu saņems visi hipotekāro (mājokļa) kredītu ņēmēji, kuri kredītu ir saņēmuši līdz 2023. gada 31. oktobrim, un, kuru hipotekārā kredīta atlikums nepārsniedz 250 tūkstošus eiro. Ja kredīta atlikuma summa šogad mainās, piemēram, samazinās zem 250 tūkstošiem eiro, kompensāciju aizņēmējs saņems ar nākamo mēnesi. Savukārt, ja aizdevuma summa pieaug virs 250 tūkstošiem eiro, aizņēmējs kompensāciju zaudēs. Saņemtā kredīta valūtai nav nozīmes – arī tie kredīti, kas nav eiro valūtā, saņems valsts atbalstu. Konvertācijas izmaksas sedz kredīta ņēmējs pēc attiecīgās kredītiestādes noteiktā komerckursa kompensācijas saņemšanas dienā.

Atbalstu nesaņems tie kredītņēmēji, kam ir fiksētās likmes kredīti  (likme fiksēta no līguma noslēgšanas). Savukārt, atbalstu kredītņēmēji saņems arī tad, ja kredītlikme ir tikusi uz laiku samazināta, vai kredīts uz kādu laiku ir piešķirts ar 0% bankas pievienoto likmi.

Atbalsts hipotekārā kredīta ņēmējiem paredzēts līdz 2024. gada beigām.

Kā noteiks kompensācijas apmēru?

Kompensāciju par katru ceturksni aprēķinās aizdevēji (bankas), kas paziņos attiecīgo summu VID, kurš kompensāciju pārskaitīs uz kredītņēmēja kontu.

Nosakot kompensācijas apmēru, uz ikmēneša bāzes tiek aprēķinātas divas starpsummas – 30% no faktiski veiktajiem procentu maksājumiem un 2 procentpunktu slieksnis. Šāds aprēķins nepieciešams, jo likumdevējs ir paredzējis, ka kompensācijas summa nevar būt lielāka par 2 procentpunktiem no periodam noteiktās procentu likmes (kopējās aizņēmuma likmes).

Ja kredīta kopējā likme pārsniedz 6,67%, tad 2 procentpunktu ierobežojuma dēļ kredīta ņēmējam netiks izmaksāti visi pilni 30% no samaksātajiem procentiem, bet izmaksās mazāko no abām summām.

Piemēram, ja aizņēmuma summa (atlikums) ir 50 tūkstoši eiro un kopējā gada procentu likme ir 5,7%, ikmēneša maksājums par kredītu ir nepilni 350 eiro, tad 30% kompensācija par 2024. gada pirmo ceturksni būs 212,72 eiro. Savukārt, ka kopējā procentu likme ir 7,4%, ikmēneša maksājums ir nepilni 400 eiro, tad kompensācijas apmērs par pirmo ceturksni būs 248,79 eiro (ir piemērots 2 procentpunktu slieksnis).

Šī atšķirība būs jūtamāka, ja kredīta summa ir lielāka. Piemēram, ja aizdevuma atlikums ir 150 tūkstoši eiro un likme ir 5,7%, kompensācija par pirmo ceturksni būs 638,15 eiro. Savukārt, ja likme ir 7,4%, kompensācija būs 746,69 eiro. Noteikto atbalsta griestu gadījumā – ja aizdevuma atlikums ir 250 tūkstoši eiro un likme ir 5,7%, kompensācija par pirmo ceturksni būs 1063,57 eiro. Savukārt, ja likme ir 7,4%, kompensācija būs 1243,95 eiro.

Kompensēs tikai procentu maksātājiem

Būtiski – kompensāciju izmaksā tikai tad, ja aizdevuma procenti tiek maksāti. Proti, kredīta ņēmējs tos samaksā, neatkarīgi no tā, vai ir maksāta pamatsumma. Kompensācija netiek piemērota, ja kredīta devējs procentu maksājumu saņem piespiedu izpildes lietā uz tiesas nolēmuma pamata. Ja procentu maksājumus veic nepilnā apmērā, kompensāciju rēķina no faktiski samaksātajām summām.

Jāņem vērā, ka pārceļot esošo aizņēmumu uz citu banku, kompensācija tiks zaudēta, jo jaunajā bankā tiks formēts jauns aizdevuma līgums, bet kompensācijas saņem par kredītiem, kas izsniegti līdz 2023. gada 31. oktobrim.

Kompensāciju maksās no banku nodevas

Kompensācijas aizņēmējiem tiks izmaksātas no līdzekļiem, ko valsts budžetā, īpašas nodevas veidā, iemaksās bankas. Saeimas pieņemtie grozījumi “Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” paredz, ka bankām ir pienākums maksāt nodevu par kredītņēmējiem izsniegtajiem kredītiem, kuru atmaksa ir nodrošināta ar Latvijā esoša nekustamā īpašuma hipotēku neatkarīgi no tā, vai kredīts ņemts mājoklim vai kādam citam mērķim. Nodeva bankām jāmaksā par katru kalendāra gada ceturksni 0,5% apmērā no bankas kopējās izsniegto hipotekāro kredītu atlikumu summas uz 2023. gada 31. oktobri.

Banka un VID kredītņēmējiem nesūtīs informācijas pieprasījumus        

Iedzīvotājiem jāzina un jāņem vērā, ka atbalsta izmaksa notiks automātiski, kas nozīmē –kredītiestādes un VID nezvanīs un nerakstīs kredītņēmējiem, lai pieprasītu informāciju un nelūgs dalīties ar datiem. Līdz ar to, ja kāds saņem zvanus vai aizdomīgus e-pastus par atbalsta piešķiršanu, tas ir pamats aizdomām par finanšu krāpniecību. Krāpnieki jau iepriekš ir izmantojuši dažādu atbalstu izmaksu kā ēsmu, lai piekļūtu iedzīvotāju datiem un izkrāptu naudu, tāpēc Finanšu nozares asociācija un VID aicina būt īpaši uzmanīgiem un neizpaust savus personas un bankas piekļuves datus.

Metodiskais materiāls par atbalsta aprēķina un izmaksas jautājumiem

Prezentācija: Atbalsts mājokļu kredītņēmējiem- ko praktiski sagaidīt?

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk