Image

Ņemot vērā šī brīža situāciju un aktuālās tendences, strauji un būtiski paplašinās pakalpojumu attālināta pieejamība un digitālo rīku aktīvāka izmantošana. Vienlaikus ievērojami attīstās krāpnieku aktivitātes digitālajā vidē – turpina pieaugt ar finanšu krāpšanu saistīto gadījumu skaits un izkrāptās naudas apjoms.

Finanšu nozares asociācijas apkopotie dati parāda, ka šogad no 1.janvāra līdz 31. septembrim izkrāpto līdzekļu apmērs banku klientiem, pašiem apstiprinot maksājumu,  sasniedz 8,6 milj. EUR. Savukārt, 2,8 miljonu EUR apjomā krāpšanas gadījumus ir izdevies novērst.   

Neskatoties uz finanšu nozares un tiesībaizsardzības iestāžu veiktajām darbībām krāpšanas ierobežošanā, pieaugošie zaudējumi liek secināt, ka ir nepieciešami vēl papildus pasākumi jautājumu risināšanai. Nepieciešama un būtiska ir nekavējoša politikas veidotāju un drošības iestāžu iesaiste, īstenojot visaptverošu pieeju krāpnieku un to izmantoto metožu radītā apdraudējuma novēršanā. Finanšu nozares asociācijas krāpšanas ierobežošanas darba grupa ir sagatavojusi priekšlikumus situācijas turpmākai uzlabošanai:

  • turpināt informēt sabiedrību, īpaši seniorus, krievu valodā runājošo sabiedrības daļu un jauniešus par krāpnieku aktivitātēm, lai uzlabotu iedzīvotāju prasmes atpazīt tās;
  • pastāvīgi pilnveidot noziegumu preventīvos un apkarošanas mehānismus;
  • izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmas ietvaros kredītiestāžu iesniegto informāciju par krāpšanas gadījumiem un starptautiskās sadarbības mehānismus, nodrošināt saistīto gadījumu identificēšanu, izpratni par situācijas kopējo apmēru un efektīvi iznīcināt krāpnieku izveidoto tīklu;
  • nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu starp kredītiestādēm par personām, kuras bijušas iesaistītas krāpšanā un ar to apkalpošanu saistītajiem riskiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likuma kārtībā;
  • regulāri apkopot statistikas datus par krāpšanas gadījumiem un aktuālajām tendencēm;
  • izvērtēt krāpnieku radītos draudus nacionālajai drošībai un izstrādāt risku pārvaldīšanas plānu, paredzot konkrētus pasākumus un atbildīgās institūcijas par konkrēto pasākumu īstenošanu;
  • izvērtēt telekomunikāciju operatoru lomu telefonkrāpšanas ierobežošanā, sagatavot telekomunikāciju nozares labās prakses vadlīnijas, kā arī izvērtēt iespējas piešķirt plašākas pilnvaras Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai;
  • atļaut kredītiestādēm noteiktu, īsu laika periodu piemērot zemākus limitus visiem klientu zibmaksājumiem;
  • sniegt nepieciešamo atbalstu Valsts policijai cīņā ar organizēto noziedzību.

Finanšu nozares asociācija turpinās sadarboties ar iesaistītajām pusēm, sniedzot informāciju un citu nepieciešamo atbalstu cīņā ar organizēto noziedzību, kas  izvērš  krāpniecisko darbību starptautiskā mērogā. 

Atgādinām, ka banka nekad nezvanīs vai nerakstīs saviem klientiem ar mērķi noskaidrot personīgo informāciju, piemēram, internetbankas lietotāja vārdu, paroli, maksājumu karšu datus. Vairāk informācija par finanšu krāpniekiem un padomi kā tos atpazīt www.neuzkeries.lv. Saturs pieejams latviešu un krievu valodā.

 

RUS: Ассоциация финансовой отрасли призывает к активным действиям в борьбе с мошенниками

 

Sabīne Spurķe
E-pasts: sabine.spurke@financelatvia.eu
T. +371 20604166
Komunikācijas vadītāja
Finanšu nozares asociācija

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk